Atatürk’ü Koruma Kanunu ve Türk’e Hakaret Serbestliğine AB Ayarı

AB İlerleme raporuna takılan TCK’ nın 301. Maddesi; 1)Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü yerine Türk Milleti; Türklüğü aşağılamak serbest… 2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası […]