TSK DOSYASI : Kara Harp Okulu Mezunu bir subayın TÜRBAN’LI HARBİYELİ KIZA YAZDIĞI YAZI

İLETEN : Kaya Alp Büyükataman “30 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan Kara Harp Okulu Mezunu bir subayın TURBAN LI HARBİYELİ KIZA YAZDIĞI YAZI A benim güzel kızım, Geleceğe yönelik hayallerini gerçekleştirmek niyetiyle mi ?yoksa belli bir projenin parçası olarak bir vitrin ürünü olmak pahasına mı bu üniformayı giymek istedin bilmiyorum ama şu anda okumaya […]

İMAM HATİPTEN TÜRBANA

Suay Karaman 1 Mart 1924 tarihinde TBMM açılış konuş­masını yapan Mustafa Kemal şöyle demişti: “Ulusun ortak düşüncesi ve isteğine uygun olarak eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, ulusal, laik, çağdaş, tek ve bü­tün bir eğitim anlayışının yaşama geçirilmesi şarttır.” TBMM’nin 3 Mart 1924 tarihli oturumunda, medreselerin bağlı bulunduğu Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak, aynı gün kabul edi­len […]

Kadın vali çok vardı da türbanlısı eksik!

Türbanı devlet dairelerine, okullara ve son olarak Meclis’e sokan iktidar, şimdi de türbanlı valiler için yeşil ışık yaktı…BAŞ­BA­KAN Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın açık­la­dı­ğı ‘de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­’ nin ar­dın­dan ka­mu­da ser­best bı­ra­kı­lan tür­ban, geç­ti­ği­miz çar­şam­ba gü­nü Mec­li­s’­e de gir­miş­ti. Tür­ban, dev­le­tin üst ka­de­me­le­ri­ne de ge­li­yor. Va­li ve kay­ma­kam ata­ma­la­rın­da tür­ba­nın yo­lu açıl­dı. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, va­li ve kay­ma­kam­la­rın […]

İşte Danıştay’ın türban kararları

Bülent Serim Danıştay, türban konusunda bugüne kadar verdiği kararlarla çelişen yeni bir karara imza atmıştır. Son karar, Danıştay’ın nasıl “dönüştüğünü”; 12 Eylül 2010 referandumuyla kabul edilen Anayasa değişikliklerinin amaca ulaştığını göstermektedir. Son kararla türban konusunda yaşanan içtihat değişikliğini anlayabilmek için olayın kısaca açıklanması gerekir. Bir öğrenci Açıköğretim Fakültesi sınavına türbanla girmiş, gözlemci öğretmen de, uyarılarına […]

TÜRBAN İZMİR’DEN ÇIKMADIR

İzmir’li Barones’den Günümüze, Meclis’e Giren Türban’ın Öyküsü 100 yıl kadar önce, Baron Aernoud Van Heemstra ve eşi Baroness Elbrig van Asbeck Hollanda kraliçesi Wilhelmina’nın hizmetinde uluslararası gezilerle geçen bir yaşam sürmektedirler. 1. Dünya savaşı yıllarını, İzmir, Cumaovası’nda çiftçilik yaparak geçirirler ve bu dönemde Osmanlı’ya sadakatlarını bir mektup ile bildirirler. Savaştan sonra, Çerkes Edhem’in basıp haraç […]

Kamusal alanın yeniden feodalleştirilmesi…

AKP iktidarı, siyasi tahakkümünü artırmak ve ideolojisinin gereğini yerine getirmek için, türbanıyeniden gündem yaptırdı. Sessiz devrim yaptık diyorlar, oysa kamusal alanı yeniden feodal ilişkiler ve semboller ile inşa ediyorlar. Devrimler geçmişten beslenmez, onun hayat pınarı gelecektir. Devrim eskiyi devirmek, yerine yenisini inşa etmektir. Kadını örtünmeye zorlamakla devrim olmaz. Meclise bir ay önce türbansız gelen vekilin, bu gün türbanla […]

TÜRBANLI MANTIK

Tesettür, kadın vücudunu tepeden tırnağa “günah”a tahrik ögesi saydığı için ayıplı ilan eden zihniyetin bir sansür aracıdır. Bazı din bilginleri Kur’anda yazmadığını iddia etseler de, şeriatı devlet rejimi benimseyen ya da zorla kabullenen tüm İslam ülkelerinde tesettürün geçerli olduğu bir gerçek ve tesettürden de çarşaf ya da burka gibi, kadın vücudunu tümüyle gizleyen giysilerin anlaşıldığı […]