Siyasal Bilimler ve Yapay Zeka

Siyasal Bilimler ve Yapay Zeka Alaeddin Yalçınkaya Yapay zeka, buharlı motorlardan günümüze sanayi devriminin son istasyonudur. Bilgisayar-bilişim alanındaki kazanımların bileşkesi durumundaki bu aşamanın kapsamı, etkisi her alan için farklıdır. Yapay zeka ürünlerinin, ilk bakışta ilgisiz sektörler arasındaki etkileşimi, işbirliği dahi bambaşka ufuklara yol açabilmektedir. Bu alanda kıran kırana rekabet sözkonusudur. ABD-Çin savaşının temelinde de bu […]

Jeopolitik Fayların Kırılma Noktasındaki Türkiye ve Suriye

Jeopolitik Fayların Kırılma Noktasındaki Türkiye ve Suriye Anadolu, tarih boyunca dünyanın jeopolitik faylarının kesişme noktasında yer almıştır. Soğuk Savaş döneminde Türkiye’nin “Kenar Kuşak”ta bırakılması, bu jeopolitik zenginliği baskılama hedefine yöneliktir. Stalin’in Türkiye’den Boğazlar’da ortak yönetim ile Kars ve Ardahan’ı istemesi, bu ülkeyi NATO’nun mecburi üyesi yapmıştır. Böylece komşularla arasına demirperde çekilmesi, ekonomik, kültürel sinerjinin önlenmesi, […]

RUSYA MISIR YAKINLAŞMASI VE HİBRİT POLİTİKALAR

RUSYA MISIR YAKINLAŞMASI VE HİBRİT POLİTİKALAR Mısır, Soğuk Savaş döneminde daha çok Sovyetler Birliği’ne yakın durmaktaydı. Bu durum özellikle Cemal Abdünnasır’ın pragmatik politikaları sonucu idi. Başta ABD olmak üzere batı ülkeleriyle ilişkilerin kesilmesi, Asvan Barajı gibi başlanmış projelerin yarıda bırakılması, Mısır’ı adeta Moskova’nın kucağına itmiştir. Nasır döneminde Mısır savaş gücü önemli ölçüde Sovyetler Birliği’ne bağlı […]

“YENİ SOĞUK SAVAŞÇILIK OYUNU”NDA KAFKASYA

“Yeni Soğuk Savaşçılık Oyunu”nda Kafkasya” ABD ile Rusya arasında yaşanan casus krizi ile “Soğuk Savaş” esintileri daha fazla hissedilir oldu. “Yeni Soğuk Savaşçılık Oyunu”nda ise diplomatik krize yol açan olaylarrla liderler seviyesinde iplerin kopması sözkonusu. Bu arada Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler bölgenin yeniden kurulmasının şartlarını olgunlaştırma yolunda. Yine tam da bu sırada menüye el-Kaide tehditleri ekleniyor. […]

Soğuk Savaş Politikaları

Soğuk Savaş Politikaları Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya II. Dünya Savaşı sona ererken SSCB ile ABD, İngiltere ve Fransa aynı safta yer aldığı halde savaşın sona ermesiyle ortaya çıkan “ganimet paylaşımı anlaşmazlığı” Sovyet yönetimini uzaklaştırmış ve Soğuk Savaş Dönemi kavramı ortaya çıkmıştır. Berlin’in bir bölümünün kontrolü Ruslarda kalmış, sınır çizgisinde yaşanan birçok olaylardan sonra araya duvar örülmüştür. […]

Moskova’dan Soğuk Savaş Rüzgarları

Moskova’dan Soğuk Savaş Rüzgarları Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya Ağustos 2008’de dünyaya Gürcistan Savaşı heyecanını tattıran Moskova, bu Ağustos’ta da boş durmadı. Uzun süredir atama yapmadığı Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği konusunda, diplomat yerine Soğuk Savaş’ın soğuk günlerinden kalma bir mektup yayınlandı. Çeşitli sebeplerle büyükelçi ataması her ülke için bazen gecikebilir, bir başkentteki büyükelçilik makamı bir süre boş kalabilir. […]