Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk

11’nci Kalkınma Planı ve 2023 Ekonomik Hedefleri