Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Plan Hedefi: Kalkınmış Türkiye

Türkiye,  27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrasında kabul edilen 1961 anayasası ile birlikte planlı kalkınma dönemine girmiş, Ekim 1960’da Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT)  kuruluş ve görevlerini belirleyen 91 sayılı Yasa çıkarılmıştır.   51 yıl sonra Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/641) ile Kalkınma Bakanlığının Kurulması 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı yasanın […]