153 yıl önce darbeye teşebbüs edenler Kuleli’de yargılanmıştı

1826’da kurulan yeni ordudan bazı subaylar 1859’da darbe yapmaya kalkışmışlar ancak teşebbüs aşamasındayken yakalanıp yargılanmışlardı. Osmanlı İmparatorluğu’nda yeniçeri isyanlarının bitip tükenmek bilmemesi üzerine İkinci Mahmud, 1826’da yeniçeri ocağını ortadan kaldırıp yeni bir ordu kurmuştu. Ancak bu hadisenin üzerinden 33 yıl geçmişti ki, yeni orduyu kuran Sultan İkinci Mahmud’un oğlu Sultan Abdülmecid’in saltanatı sırasında 1859’da yine… Okumaya devam et 153 yıl önce darbeye teşebbüs edenler Kuleli’de yargılanmıştı

OSMANLI PADISAHLARI VE KOKENLERI

1-İlk Osmanlı Padişahı Osman beyin annesinin Türk, Mo(n)gol veya Acem kökenli olduğuna dair rivayetler varsa da, bunlara ait bir kanıt bulunamamıştır. Osman Beyin iki eşi vardı, Mal ve Bala Hatunlar. Her ikisi de Moğol asıllı idi. Babaları Edepli Ali’nin ismi Türkçe’ye çevrilirken başına bir şeyh ilavesi ile, Şeyh Edebali oldu. 2- Orhan Bey: Osman Bey’in… Okumaya devam et OSMANLI PADISAHLARI VE KOKENLERI