KADIN bir Dünya’dır, Dünya ise bir KADIN’DIR..

BİR KADIN NASIL GÜZELLEŞİR VE NE İSTER, HAYAT NEDİR BİLİYOR’MUSUN ?? KADIN ; Bir Aşk’tır ve sonra bir şehvet.. KADIN ; Aslında bir hayattır.. Önce beyni ile sevişeceksin.. Sonra bedeni ile.. Esir edeceksin.. Yüreğine ve beynine… Sonra dile ne dilersen.. Sana bir melek olur, cin olur, kedi ve köpeğin olur.. Kulun olur, kölen olur.. Onunla […]

KİTAP TAVSİYESİ : ROTHSCHILDLER VE OSMANLI İMPARATORLUĞU

Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu adlı yeni kitabımız yayınlanmıştır. İlim dünyasına hayırlı olsun. Eserin Kapak, İçindekiler ve kaynakça kısmı ektedir. BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ. Doç. Dr. Sezai BALCI Türkiye Cumhuriyeti Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi – Tarih Bölümü Adres : Güre Mah. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad. 28200 GİRESUN/Merkez E- posta : sezai.balci & balcisezai

Osmanlı Ailesi Kayı Boyuna mensup değildir

Oğuz destanına göre hanlık Oğuz Han’dan sonra Gün Han’ın hakkı olup, ondan sonra da bütün Türk kabileleri üzerinde egemenlik Gün Han’ın oğlu Kayı ve soyuna aittir.  İddiaya göre Osman Gazi bir silsile halinde Kayı’nın torunudur. Ancak bu iddia İkinci Murat zamanında 1440’lara doğru Yazıcızade tarafından ortaya atılmıştır. Bu iddianın ortaya atılmasının sebebiyse Timur’un oğlu Şahruh’nun İkinci […]

Osmanlı Devleti 1299 tarihinde Söğüt’te değil, 1302 yılında Yalova’da kurulmuştur

Osmanlı’nın kuruluş tarihi 1299 olarak kabul edilmektedir. Ancak ortaya çıkan yeni bulgular bunun böyle olmadığını gösteriyor. Tarihçilerin kutbu Halil İnalcık yaptığı çalışmalardan sonra şöyle izah ediyor: “‘Osmanlı, Karacahisar’da payitahtını kurduğu zaman, çoğu Müslüman olan halk, kadı tayin edilmesini ve hutbe okutulmasını istemişti. Bunun üzerine camilerde hutbe okutulup kadı tayin edildi. Bunun olduğu tarihi tarihçiler iki […]

ABD’li Yahudi (Musevi), Bankacı David Rockfeller…

ABD’li Yahudi, Bankacı David Rockefeller Mustafa Nevruz SINACI Piyasada dolaşan kitaplar, dergiler ve sair yayınlar ile özellikle, adına Sosyal Medya dediğimiz internet ortamında aylardır sürekli manipüle edilen bir dizi yazı. Yazıda, kesinlikle kabulü mümkün olmayan ve ekseri yalan pek çok iddia ve ileri sürümler var. Ülkemizde hain, dönme-devşirme, kripto güruhunun tavan yaptığı bu günlerde; Tarih boyunca […]

YAVUZ SULTAN SELİM VE FIRILDAK

Billahi ben de Yavuz Sultan Selim’in yalancısıyım:   “Sanma şahım / herkesi sen/ sadıkane/ yar olur Herkesi sen/ dostun mu sandın/ belki ol/ ağyar olur Sadıkane/ belki ol /alemde bir /dildar olur Yar olur,/ ağyar olur,/ dildar olur,/ serdar olur.” (Y.S.Selim) ağyar= yabancı dildar=gönül alan;sevgili serdar=asker; komutan   Şimdicik bu muhteşem şiiri bir de “/” […]

Osmanlı Mutfağı yarışmasını Conrad kazandı

NR Holding Kuruluşu Sine Fuarcılık ve ETÜDER (Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği)’in sponsorluğunda ve kurumsal sahibi Foodinlife Gastronomi Yayınları tarafından düzenlenen Osmanlı Mutfağı Yarışması 30 Mart cumartesi günü gerçekleşti. Köklü bir tarihin yemeklerinin ortaya çıktığı yarışmada birincilik ödülünü Conrad Hotel İstanbul kazandı. Daha önceki adı Osmanlı Saray Yemekleri ve Mutfak Kültürü Yarışması olan; ilki 2008 […]

Zaparog Kazakları

  Osmanlı’nın eşkiyaya kestiği fatura Osmanlı döneminde sınır aşıp ülke içinde bozgunculuk yapan eşkiyalara gösterilen refleks neydi? Osmanlılar, Polonya ve Rusya’da üs kuran Kazaklar’ın imparatorluk topraklarına baskınları üzerine, sınırları geçip eşkıyayı ininde vurmuştu. Moldova’dan Hazar Denizi’ne kadar uzanan geniş step bölgesinin batısında Polonya ve Rusya’dan kaçmış Hristiyan asiler yaşarlardı. Hükümdarların otoritesini tanımayıp steplere sığınanlara Kazak, yani kaçak denirdi. Kazaklar hayatlarını saldırdıkları bölgelerden elde ettikleri […]

OSMANLI TARİHİNDE OĞLANCILIK

Gelibolulu Mustafa Ali on altıncı yüzyılda yetişen Ünlü Osmanlı tarihçisi. 1541 Gelibolu’da doğdu. Küçük yaşta tahsile başlayıp yirmi yaşında medreseden mezun oldu. Mihr-ü Mah adlı eserini şehzade İkinci Selim’e takdim ederek divan kâtipliği vazifesine atandı. Daha sonra Şam beylerbeyi Lala Mustafa Paşanın divan kâtipliğine tayin edildi. Mustafa Paşanın Mıs ır beylerbeyi olması ile birlikte Mısır’a […]

Osmanlı borçlarını kimse ödemek istemiyor

7 Kasım 1930 Akşam Osmanlı borçlarını kimse ödemek istemiyor (1930) Elde edilen malumata nazaran Osmanlı borçlarını iktisadi ve mali kudretimizin dahilinde ödemeğe çalışan yegane devlet biz imişiz. Osmanlı imperatorluğu parçalandıktan sonra bundan hisse alan diğer devletler Osmanlı düyunu için bir şey vermemektedir.