Bütün Irkların Atası Türkler mi?

  Yamnayalar isimli bir medeniyetin izlerini süren Rus bilim adamları, Ukrayna’da buldukları kalıntılardan yola çıkarak derin bir araştırmaya daldılar. Arkeolojik ve antropolojik araştırmalar, bilimadamlarını Makedonya’dan Hindistan’a ve Polonya’dan Anadolu’ya kadar bir dizi birbirine şaşırtıcı derecede benzeyen izlere ulaştırdı. Bu kadar… Bugün Yamnayalara dair elimizdeki tüm bilgi bundan ve birkaç gazete haberinden ibaret. Çünkü söz konusu […]