Bir Orta Doğu Demokrasisi: Lübnan

G-20, açılımlar gibi gelişmelere odaklanmışken yanıbaşımızdaki Lübnan bir demokrasi semptomuyla uğraşmaktadır. Orta ölçekli bir vilayetimiz durumundaki bu ülke, etnik yapı bakımından dünyanın en ilginç örneklerinden birine sahip olup, iyi kötü işleyen bir demokrasi ile yönetilmektedir. Dört milyona yakın nüfusu olduğu halde, yüzde otuzlar civarındaki üç etnik grup ile yüzdeleri bir ila dört arasındaki diğer birkaç… Okumaya devam et Bir Orta Doğu Demokrasisi: Lübnan