Faizsiz Bankacılığın Gönüllü Reklâmcıları: Din Adamları!

Faizsiz bankacılık sistemi hakkında dedik ki; “…Birçok din adamı vermiş olduğu fetvalarla bu tür bankacılık ve finans işlemlerini özendirmiştir Türkiye’de. Her ne kadar laik bir ülke olsak da, bazı din adamlarının görüşleri, bu ülkede kanunların bile üzerinde genel kabul görmektedir. En tepedeki yöneticisinin bile ‘Bu konuyu ulemaya bırakalım’ dediği bir ülkede, hacının, hocanın lafına bakarak… Okumaya devam et Faizsiz Bankacılığın Gönüllü Reklâmcıları: Din Adamları!

Faizsiz bankacılık bir tür off shore mudur?

“Enver Ören’i nasıl bilirdiniz” başlıklı yazıma yapılan yorumlardan anladım ki; şu “Faizsiz Bankacılık” veya “Kâr-Zarar Ortaklığı” denilen bankacılık türünün ne menem bir şey olduğu konusunda kafalar bir hayli karışık Türkiye’de. Zira birçok insan, buralarda batan paraları yüzünden mağdur olduğunu söylerken, bazıları da onlara “Bile bile lades dediniz. Banka faizlerinin üstünde kâr payı alırken iyiydi de,… Okumaya devam et Faizsiz bankacılık bir tür off shore mudur?