JEOPOLİTİK REKABET ZAMANI

ABD, Çin’i egemenliğindeki uluslararası sistemin bir parçası haline getirmek için on yıllardır çaba gösteriyor. Ama bir türlü ekonomik liberalleşme ve siyasi reform yolunda liderlik etme hedefini gerçekleştiremiyor. Şimdilerde Başkan Trump ve stratejistleri; Çin’in gelişme modelinin dünya çapında ilgi çekmesi: Birçok ülkenin bundan öğrenmesi ve Batı modeline karşı bir tehdit oluşturmasına karşı, İhtiyaç olan kapsamlı strateji… Okumaya devam et JEOPOLİTİK REKABET ZAMANI

Rusya ile İlişkiler ve Jeopolitik Akıl

Rusya ile İlişkiler ve Jeopolitik Akıl “Jeopolitik kaderdir” hükmü, uluslararası ilişkilerde eskimiş olsa da aslında eskimez bir kuraldır. Bir ülkenin kaderi, komşularına, bulunduğu bölgeye, bölgenin etnik, kültürel ve tarihi gerçeklerine bağlıdır. Bunların gözönünde bulundurulduğu bir dış politika başarılı olabilir. Buna karşın jeopolitik özellikler değişmediği halde politikaların değişmesiyle herşey çok daha iyi olabileceği gibi çok daha… Okumaya devam et Rusya ile İlişkiler ve Jeopolitik Akıl

RUSYA DOSYASI : JEOPOLİTİK DEĞİŞİM KOŞULLARINDA TÜRKİYE-RUSYA KR İZİ

Dünyada Jeopolitik Değişikliğinin Genel Görünümü 20. yüzyılda dünya üç kez önemli jeopolitik değişikliğe uğradı: – Birinci Dünya Savaşı, – İkinci Dünya Savaşı, – SSCB`nin çöküşünden sonraki dönem. 21. yüzyılda ilk jeopolitik değişiklik ise, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’ye karşı yapılan terör saldırısından sonra başlamış ve son zamanlarda daha da geniş boyutlara ulaşmıştır. Sürecin bir sonraki… Okumaya devam et RUSYA DOSYASI : JEOPOLİTİK DEĞİŞİM KOŞULLARINDA TÜRKİYE-RUSYA KR İZİ

ORTADOĞU DOSYASI : Orta Doğu Jeopolitiği ve Türkiye

KAYNAK : Stratejik Düşünce Enstitüsü İlk Dünya Savaşı ile Osmanlı Devleti yıkılınca küresel denge ve düzen temelden sarsıldı. Üç kıta yedi denizde 20 milyon km2 de 6 asır hükümran olmuş, Orta Doğu, Afrika, Uzak Doğu, Balkanlar, Kafkaslarda medeniyet inşa etmiş ve güç haritası belirlemiş İstanbul, Anadolu merkezli bir imparatorluğun dağılması yeryüzü haritasını kaosa sürükledi. Galip… Okumaya devam et ORTADOĞU DOSYASI : Orta Doğu Jeopolitiği ve Türkiye

JEOPOLİTİK MEYDAN MUHAREBESİ

Jeopolitik Meydan Muharebesi Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya Soğuk Savaş sonrası “Yeni Dünya Düzeni” kurulduğu, yeni bir dönemin başladığı kabul edildi. Geçen zaman zarfında henüz bir düzenin kurulmadığı, perde arkası çatışmaların sürüp gittiği görüldü. Esasen her dönem, sonrakinin hazırlayıcısı olarak ara dönem durumundadır. Tarih boyunca bir dönemin galipleri, en iyi düzenin kurulduğunu savunurken, mağluplar bunun geçiş dönemi… Okumaya devam et JEOPOLİTİK MEYDAN MUHAREBESİ

Yayım tarihi
Türkiye olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş