Siyaset ve Savaş ; GOLTZ PAŞA: “KÖTÜ SİYASET, KÖTÜ ETKİLERİNİ SAVAŞIN YÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNDE DE GÖSTERECEKTİR.”

Süleyman Çelik (scelik44) Türkçesi “yıldız falcısı” demek olan “astrolog” sözcüğünün Osmanlıca’sı “müneccim”dir. III. Mustafa, devleti müneccimlere danışarak yöneten cahil bir padişahtı. Sarayı, müneccim olduğunu öne süren onlarca şarlatanla doldurmuştu ama işler gene de iyi gitmiyordu. O sırada Avrupa’nın en güçlü devleti olan Prusya Krallığı, girdiği tüm savaşları kazanmaktaydı. III. Mustafa, Prusya’nın başarılı olmasını çok iyi […]

Peygamber’in “Veda Hutbesi” Başbakan’ın “Midyat Hitabesi”

“Türk Milliyetçiliği ve Türk Milliyetçileri ayaklarımın altındalar!” Bu söz bana değil, Sayın Başbakana aittir. Gerçi tam olarak böyle demedi Başbakan. Ancak ne var ki; sözleri tam da bu anlama geliyordu. Çünkü geçtiğimiz Pazar günü (17.02.2013) Midyat (Mardin) şehir meydanından, Anayasamızın başlangıç maddelerini ve Türk Milliyetçiliğini ve Türk milliyetçilerini ayaklar altına alırcasına şöyle gürlüyordu Başbakan: “Kimse […]