Kök Börü

Türk Kültürü ve Tarihinde; Kök Börü, Gök Börü, Gök Kurt… ( Ahmet Kısa ) Arapların putlara Perslerin ateşe taptıkları dönemden 800 sene önce, bir ve tek olan Tanrı’ya inanan Türk Hun Hükümdarları şu duayı okurlardı: “Ulu Tanrı.Her şeyi yaratan Tanrı.Yenilmez, yıkılmaz, ölmez, bitmez, yitmez, yok olmaz Tanrı.Suyu donduran, buzu eriten, buzdan su yürüten, sudan ırmak… Okumaya devam et Kök Börü

Türk halkının yüzde kaçı hala Tengricilikten etkileniyor?

%99‘u. Milletler asla eski geleneklerini tamamen terk etmez. Türk İslam’ı Tengricilik’in birçok öğesine sahiptir. Türkler hala 7 ve 40 gün sonra ölenin ardından “Mevlid” okuyor. Bu adet Tengricilik ritüelinden gelir. Eski Türkler bunu ölünün ruhunu rahatlatmak ve evden kovmak için yapıyorlardı. Kurşun eritme, Türkiye’de hala çok yaygın olan bir şaman ritüelidir. Evlilik töreninde gelin ve… Okumaya devam et Türk halkının yüzde kaçı hala Tengricilikten etkileniyor?

ESKİ TÜRK İNANCI

ESKİ TÜRK İNANCI ÜZERİNE BİR ÖZET Kök Tengri (Gök Tanrı) İnancı Prof.Dr.Saadettin GÖMEÇ ÖZET Eski Türk dini ve Şamanizmin mahiyeti hususu hala aydınlatılamamış Türklük Bilimi problemleri içerisınde yer almaktadır. Kimse de bunların ne oldugunu tam manasıyla bilememektedir.Zaman zaman eski Türk dini diye Şamanizm, bazan da Şamanizm diye eski Türk dini anlatılmaktadır. Bu çalışmada mümkün olduğu… Okumaya devam et ESKİ TÜRK İNANCI

Allah Türkçe bilmez mi?!

2017 yılında TSK’nin yemek duasında geçen “Tanrı” sözcüğünün “Allah” sözcüğü ile değiştirilmesinin gündeme geldiği günlerde, A.Yağmur Tunalı’nın konuyu sosyal medya hesabına taşıması üzerine, yazmış olduğum “Allah Türkçe bilmez mi” başlıklı makalemizi,ulaşmış olduğum yeni bilgilerin ışığında ve lüzumu üzerine tekrar yayınmayı uygun gördüm. Beğeni ve ilgi ile okunacağını umarım. O günlerde A. Yağmur Tunalı’nın facebook sayfasından… Okumaya devam et Allah Türkçe bilmez mi?!

DEDE KORKUT TÜRKLER’E GÖNDERİLMİŞ BİR PEYGAMBER MİDİR?

“Neden bütün Peygamberler Araplara ve İsrailoğulları’na gönderildi?” veya “Neden bütün peygamberler Orta Doğu’dan çıktı?” ya da “Neden bütün semavi dinler orta doğudan zuhur etti?” Oysa bu soru, konusu itibarıyla yanlış bir sorudur. En başta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, bütün milletlere peygamber, dolayısıyla semavi din gönderildiğini haber vermektedir bize. Nitekim Kur’an’da Nahl Suresi’nin 36. ayetinde “Biz… Okumaya devam et DEDE KORKUT TÜRKLER’E GÖNDERİLMİŞ BİR PEYGAMBER MİDİR?

TEVHİD DİNİ TÜRKLERDE BAŞLAR…

İlk Türk destanı olan ve Yakut(Saha)-Altay Türklerine ait olduğu kabul edilen Yaradılış Destanı’nı okudunuz mu? Derleyenlerin aktardıklarına bağlı olarak az çok farklılıklar göstermekle birlikte, öz itibarıyla fazla değişiklik göstermeyen Yaratılış Destanı’nı, bu arada diğer Türk destanlarını okumakta fayda vardır. Zira İsrailoğullarının ve Cahiliye dönemi Araplarının milli destanlarını veya kahramanlık hikâyelerini, kutsal kitap veya Peygamberler Tarihi… Okumaya devam et TEVHİD DİNİ TÜRKLERDE BAŞLAR…

İBN FADLAN: OĞUZLAR YOLUNU KAYBETMİŞ EŞEKLER GİBİDİRLER!

İBN FADLAN: OĞUZLAR YOLUNU KAYBETMİŞ EŞEKLER GİBİDİRLER! (Arabın Gözüyle Biz Oğuz Türkleri) Milâdi 922 yılında bir elçilik ekibiyle çıkmış olduğu seyahatte Oğuzların yaşadığı ülkelere yolu düşen Arap Seyyahı İbn Fadlan, Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuzlar hakkında şu bilgileri vermektedir; “… Bu dağdan geçtikten sonra Oğuzlar diye bilinen bir Türk kabilesinin bulunduğu yere ulaştık. Onlar, kıl… Okumaya devam et İBN FADLAN: OĞUZLAR YOLUNU KAYBETMİŞ EŞEKLER GİBİDİRLER!