Etiket: dinde zorlama yoktur

  • Sizin İslam’da Hoşgörü Yoktur…

    Sizin İslam’da Hoşgörü Yoktur…

    1970’li yılların sonunda Çankırı İmam-Hatip Lisesi’nde öğrenci iken Mehmet Kesiktaş isimli bir Biyoloji Öğretmenimiz vardı. Kendisinin İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden isteği dışında ve zorunlu olarak Çankırı’ya geldiğini söylerdi hep. Kabataş Lisesi’nde öğretmenlik yapmakla birinci sınıf bir öğretmen olduğunu ima eder İmam-Hatip Lisesi gibi bir okula gönderilmeyi kendisi için bir tür […]

  • Laiklik Yeni Anayasada Olmalı mı?

    Laiklik Yeni Anayasada Olmalı mı?

    Laik kelimesi, Yunanca “laikos” sıfatından gelir. Bu sıfat Fransızca’ya “laique,” Türkçe’ye Fransızca’dan “laik” olarak geçmiştir. Fransızca’da laiklik için laïcité (laicisme) terimleri kullanılır. Aynı terimin İngilizce karşılığı “secularity” olup, din ve devlet işlerinin ayrı tutulması anlamına gelir. Eski Yunanda laikoslar; ruhban, toprak zengini ve de tüccar sınıfı dışında kalan, yurttaş haklarına […]