ATATÜRK VE DEVLETÇİLİK

ATATÜRK VE Devletçilik-TURKİSHFORUM- A.TÜRER YENER Tanımı: “Türk toplumunun ve devletinin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek için devlet işletmeciliği ile özel sektör işletmeciliğinin birlikte ve uyum içinde çalışmasıdır.”Anayasamızda yer alan devletçilik ilkesi; toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmada devletin üstlenmesi gereken görevleri açıklar. Genel anlamı ile, özel girişimin yetki ve gücü dışında kalan ekonomik kalkınma ve örgütlenmeyi… Okumaya devam et ATATÜRK VE DEVLETÇİLİK

Atatürk’ün Devletçilik Anlayışı

Atatürk’ün Devletçilik Anlayışı . Ferhat SARIKAYA Atatürk ilkelerinden biri olan Devletçilik ilkesine dair söylemiş olduğu bir sözü konu edeceğim ve Devletçilik ilkesini açıklamaya gayret edeceğim: “Devletçiliğin bizce manası şudur: Fertlerin hususî teşebbüslerini ve faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve birçk şeylerin ya!ılmadığını “#z #nünde tutarak, memleketin iktisadiyatını devletin eline almak$% 19!”um#uriyetin… Okumaya devam et Atatürk’ün Devletçilik Anlayışı

Atatürk ve Devletçilik

Devletçiliğin iktisadî düzlemdeki görünümü “karma ekonomi” anlayışıdır. “Karma ekonomi” yaklaşımı sosyalizm benzeri bir yaklaşım olmayıp, esas itibarıyla, ekonominin gerekli altyapısını hazırlayıp, kalkınma sürecine paralel olarak piyasa ekonomisine geçişin gerçekleştirilmesidir. Atatürk’ün Devletçilik anlayışı bir kalkınma modelidir. Atatürkçü Devletçilik, kamu hizmeti dışındaki ticari ve sınai teşebbüslerinin pazar ekonomisi kuralları gereğince kurulup işletileceği ve günü gelince geniş bir… Okumaya devam et Atatürk ve Devletçilik

ARAŞTIRMA DOSYASI : Amerikancılık, Devletçilik ve Medeniyet

Haberde “Albay Abdel Farid Zakaria Al Jazeera’ya konuştu” şeklinde geçiyor. Eskiden “Abdül Ferit Zekeriya El Cezire’ye konuştu” derdik. Washington değil Vaşington yazardık, türkçe klavyedeki harflerle öyle aynen okuduğumuz gibi. Ne değişti de bilmiyorum kırk yıllık Şam-ı Şerif (Demeşk) artık Damascus oldu. Habeşistan oldu Ethiopia. Dünya globalleştikçe, biz modernleştikçe dünyayı okuyuşumuz değişti. Siyasiler, bürokratlar, medya ankormenleri… Okumaya devam et ARAŞTIRMA DOSYASI : Amerikancılık, Devletçilik ve Medeniyet