Kategoriler
Kültür/Sanat Yazarlar

ESKİ MEZOPOTAMYA’DA HEKİMLİK

Mezopotamya’da yaşamış eski halklar hayatın özünün su olduğuna inanırlardı. Sümerler, hekimleri A.ZU olarak tanımlamışlardır ve bu kelimenin de anlamı “suyu tanıyan kimse”dir. Hekimlik yapanlar suya bakarak hasta hakkında yorumda bulunmuşlar ve ona göre tedavi uygulamışlardır. Herhalde bu sebepten hekimleri “suyu tanıyan kimse” olarak tanımlamışlardır. Hekim tedavi için gelen hastaların yanına bir kap koyar ve suyla […]

Kategoriler
Kültür/Sanat Türkiye

DÜNYA TARİHİNDE İLK ŞEHİR PLANI SUMERLİLERE AİTTİR

Günümüzden yaklaşık 3500 sene önce bir Sumerli eline bir parça kil alarak 18×21 cm. boyutlarında bir levha haline getirmiş ve üzerine Nippur şehrinin planını çizmiştir. Üstte bulunan tabletin resminde de görüleceği üzere, planda şehrin içinden ve dışından geçen nehirler, kanallar, surlar, surlarda bulunan kapılar, önemli mabetler ve şehir parkı çizilmiştir. Bu planı yapan haritacı yanlarına […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

SUMERLER DE YAZARLARI HAPSE ATAR

Günümüzde yazarların cezaevine girdiğini gazetelerde, televizyon haber bültenlerinde sıkça duyuyor ve görüyoruz. Yaklaşık günümüzden 4.000 yıl öncesi, Sumer ülkesi, orada da Ridibagan adlı bir yazar ayaklarına zincir vurulmuş, cezaevinde. Fakat cezaevinde cezasını çekerken boş durmamış “Sa” olarak adlandırılan bir sözlük yazmış. Adını bilmediğimiz bir yazar da girdiği cezaevi, yargılanması ve cezaevi gardiyanı olan bir hanım […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

SUMER BEDDUASI

Günümüzden binlerce yıl öncesine ait bir lanet, bir beddua. Aynı günümüzde yapılanlar gibi. Bu laneti içeren tablet, birçok koleksiyondaki parçanın birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu tablet parçaları İstanbul Arkeoloji Müzesi, Philadelphia Üniversite Müzesi ve Hilprecht koleksiyonunda bulunmaktadır. Bu tablet ilk incelendiğinde Ur ve Nippur şehirlerinin yıkılışına ait bir ağıt olduğu zannedilmişti. Fakat başka parçaları da ortaya […]

Kategoriler
Kültür/Sanat Türkiye

SUMERLERDE ÇİFTÇİNİN EL KİTABI

Anadolu’dan çıktıktan sonra Fırat ve Dicle nehirleri sakince akarak Mezopotamya bölgesini verimli hale getirir. Daha sonra ise Basra körfezine dökülmeden önce birleşirler. İki nehrin getirmiş olduğu balçık buraları verimli hale getirmiştir. İşte bu iki nehrin aktığı bölgeyi Sumerler kendilerine yurt edindiler. Sumerler, bu bölgede iki nehrin arasında çeşitli sulama kanalları yaparak bölgeyi tarıma uygun hale […]

Kategoriler
Kültür/Sanat Türkiye

SUMERLERİN EROTİK AŞK ŞİİRLERİ

Sumerlerde aşk şiirlerinin en güzel örneklerini “Kutsal Evlenme” olarak nitelendirilen törenler için yazılan çiviyazılı tabletlerde görülmekteyiz. Bu törenler için şairler ve ozanlar; Tanrının veya kralın, Tanrıçanın veya rahibenin ağzından, birbirlerine söylenmek üzere aşk, sevgi, şehvet dolu açık saçık şiirler yazıp bunları bestelemişlerdir. Yazılan bu şiirlerde hiçbir tabu yoktur. Bu şiirlerin birinde Tanrıça; kadınlık organını, sulanmış […]

Kategoriler
Kültür/Sanat Türkiye

SUMERLER: DÜNYANIN BİLİNEN İLK AŞK ŞİİRİ

İstanbul Arkeoloji Müzeleri dünyanın en saygın müzeleri arasındadır. Bunu bana yıllar önce üniversitede öğrenciyken yaşlı bir Alman çift söylemişti. Onlara müzede rastlamıştım, ders çalışıyordum yanıma geldiler. Arkeoloji öğrencisi olduğumu öğrenince, dünyadaki sayılı eski eserleri görerek ders çalışabildiğim için ne kadar şanslı olduğumu söylemişlerdi. Çok haklıydılar. Acaba hepimiz yerini biliyormuyuz ve ziyaret ettik mi? Topkapı Sarayı […]

Kategoriler
Kültür/Sanat Türkiye

SUMERLER: SAYGILI VE SAYGIN BİR TOPLUM

Sumerler nasıl bir toplumdu? Saygı ve saygınlık kavramı var mı? Yazılarımda bugüne kadar bunlardan hiç bahsetmedim. Şimdi sırasının geldiğini düşünüyorum. Günümüzden yaklaşık olarak 4.500 – 5.000 sene önce yaşayan Sumerler çiviyazılı tabletlerinde saygı ve saygınlığın öneminden bahsetmiş ve yazmışlardır. Sumer’de her kral , kendi yönetiminde: “Büyükler küçüklere, küçükler büyüklere, karı koca birbirine, zengin fakire, fakir […]

Kategoriler
Kültür/Sanat Türkiye

ESKİ MEZOPOTAMYA’DA HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Mezopotamya bölgesinde günümüzden binlerce yıl önce Sumerler, Akadlar, Babilliler v.b. halkların bize bırakmış olduğu çiviyazılı kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere hekimlerin hastalıkları teşhis yöntemi hakkında çeşitli bilgiler edinmemiz mümkündür. Hekimler, hastaların bulundukları evlere gitmişler ve hastalara sordukları sorularla hastalığı tanımlamaya çalışmışlardır. Bunun haricinde öncelikle hastanın genel görüntüsü ve hareketlerini incelemiş, daha sonra hastaya el ile dokunarak […]

Kategoriler
Kültür/Sanat Türkiye

SUMERLER: TARİHTE BİLİNEN İLK MAHKEME KARARI

M.Ö. 1850 civarlarında Sümer ülkesinde bir cinayet işlenmiştir. Üç kişi – bir bahçıvan, bir berber ve mesleği bilinmeyen biri, bir tapınak görevlisi olan Lu-Inanna adlı şahsı öldürürler. Katiller, saptanamayan bir nedenle öldürülen kişinin karısı olan Nin-dada’ya kocasının öldürüldüğünü söylerler. Fakat garip bir şekilde, kadın bu sırrı saklar ve yetkililere haber vermez. Cinayet, Kral Ur-Ninurta’ya bildirilir […]