Çalışma İzninde E-İmza ve KEP Sistemi Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancıların Türkiye’de çalışmaları için, online yabancı çalışma izni e-devlet sisteminde yeni  ve işlemlerin ön hazırlık kısmındaki yükü hafifletecek bir yenilik getirdi. Yapılan güncellemeye göre yapılacak olan bütün başvurular da, başvuru sahibi veya yetkilendirdiği vekili süresiz ve bağımsız çalışma izni talep eden kişinin; E-tebligata elverişli KEP hesabının bulunması ve başvuruların E-imza […]