Kategoriler
English

Lies, Damn Lies, and Armenian Deaths

Kategoriler
Ömer Sağlam Türkiye Yazarlar

Ermeniler üzerinden eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmek!

Kategoriler
Prof. Dr. A. Yalçınkaya Türkiye

Soykırım İftiralarına Karşı Yüz Yıllık Plan

Kategoriler
ABD

Türk lobici danışman oldu Ermeniler ayaklandı

Kategoriler
ABD Türkiye

ABD Kongresi’nde “belgesel” savaşı

Kategoriler
ABD Türkiye

Bruce Fein: Parlamentolar tarih yazamaz