Etiket: bağımlılık

  • Dijital Bağımlılık ve Önleme Yöntemleri

    Dijital Bağımlılık ve Önleme Yöntemleri

    Dijital Bağımlılık ve Önleme Yöntemleri Üzerine…Çocuk ve Yetişkinlerde İnternet, Cep Telefon benzeri Bağımlılıklarda; İki Uzman Psikoloğumuzun Sunumu ve İnteraktif Oturum için sanal Davetiyeniz: • KİNYAS TEKİN, Uzman Psikolog• ARZU AYDIN KOÇ, Uzman Psikolog & IşıkBinyılı.Org Üye Moderatör:• BİRCAN ÜNVER, Kurucu Başkan IşıkBinyılı.Org & “The Light Millennium” Yardımcı Moderatör:Dr. MURAT ÇAKAN,
 İ.T.Ü. Öğretim Üyesi Inter-Aktif […]

  • Çi-çi Yabgu’nun Türk Ordusuna Söylediği Nutuk

    Çi-çi Yabgu’nun Türk Ordusuna Söylediği Nutuk

    Çi-çi Yabgu’nun M.Ö. 36 Yılında Çin Kuvvetleri ile Çarpışmaya Girmeden Önce Türk Ordusuna Söylediği Nutuk Hun hükümdarlarından Çi-çi Yabgu’nun M.Ö. 36 yılında Çin kuvvetleri ile yapacağı savaştan evvel ordusunu cesaretlendirmek amacıyla yapmış olduğu tarihî nutuk: Cesarete karşı hayranlık duymak ve bağımlı olmayı/tâbiyeti yüz kızartıcı saymak bizim geleneğimizdir. Atalarımızdan toprakla birlikte devraldığımız […]