Kategoriler
ABD Almanya Fransa İngiltere Türkiye

KÜRTÇÜ FAŞİZMİ BESLEYEN EMPERYALİZMDİR