Kategoriler
Ahmet K. Aytar Politika

DOĞU AKDENİZ VE TÜRKİYE

Tarihi süreçte önce Aristoteles, ​ İnsan’ı “bilme”, “eylemde bulunma” ve “yaratma”  etkinliği gibi üç temel faaliyetiyle tanımladı. O gün bugün “Akıl ve Aklıbaşındalık” insanlık için temel şart kabul ediliyor. İnsan’ın bilgiyi elde etmek için düşünce erdemini işlete işlete geldiği bu tarihî serüveninde; İnsanlık “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nde belirtilen geri alınamaz kazanımlarından tümüyle yararlanmayı sağlayan ahlâki […]