Sizin Millət Vəkiliniz olacam. - yasemen qaraqoyunlu

Sizin Millət Vəkiliniz olacam

Sizin Millət Vəkiliniz olacam.

Hədəfim Turan
Sevdam Türk Milləti
Həsrətim Qərbi Azərbaycan. İrəvan. Vətən. Evimiz.
Öndərim. Alp Er Tunqa, Atilla, Çengiz Xaqan, Selçuk Bey, Nadir Avşar, Atatürk, Rəsulzadə.
Sevgim Saza. Sazsız Türk olmaz!
Milli dava mənim davamdır! Bu davanı Ənvər Paşanın ruhundan alaraq, Ə.Elçibəy liderliyində AXC İdeologiya şöbəsindən başlayaraq, Sabir Rüstəmxanlı liderliyindəki DAK Strateji Araştırmalar Mərkəzinə qədər daşımışam.
Nə Rusiya, nə AvroAtlantika-Türk Birliyi. TDT.
Adil, ədalətli Dünya, abad, azad Vətən.
Xoşbəxt İnsan. Vətəndaş.
Zatən bütün ömrüm boyu sizin üçün çalışdım.
Heç bir gücə yenilmədim, boyun əymədim. Gücün deyil, haqqın yanında oldum. Haqqı savundum. Hər zaman Türk Millətinin davasını apardım, Türk millətinin haqqından əsla taviz vermədim. Hər zaman meydanda oldum, Türk düşmənlərinə meydan oxudum.
Milliyyetçilik
Türkçülük
Layiq dövlət
Ədalət
Milli Birlik
Sevgi
Harmoniya
Müsavatçılıq
-Sosyal dövlət modelinə keçid
-Çox qütblü dünya quruculuğu
-Türk Dövlətlər Birliyinə inteqrasiya. Turan Birliyinin qurulması.
-Türkiyə-Azərbaycan konfederativ Birliyinin qurulması. Bir millət iki dövlət.
-Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan ittifaqının bölgəsəl güc olmasına çalışmaq.
-Qərbi Azərbaycana qayıdış prosesinə dəstək.
Ermənistanın türklərlə yenidən yapılandırılması
-Güney Azərbaycan davasına dəstək. Məmalüki Məhruseyi Türk. TürkEli.
-Qafqaz Evi.
17 yaşımdan Azadlıq meydanından başlanan bir mübarizə həyatım var, şərəfli keçmişim, kimliyim var.
Bütün ömrüm boyu iki davam oldu.
-Bütöv Azərbaycanın qurulması. Qacar imperatorluğunda yenidən Türk dövlətinin bərpası.
-Turan. Türk Birliyinin qurulması.
-Erməni işğallarına qarşı mübarizə apardım.Qarabağ haqqında yazdım, danışdım, mübarizə apardım. Dedim ki, Qarabağı Türkiyə-Azərbaycan ittifaqı azad edəcəkdir. ATƏT, Amerika-Fransa-Rusiya üçlüyü yox, Türkiyə dəstəyi ilə Qarabağı işğaldan azad edəcəyik. Dedim ki, Qarabağın açarı Azərbaycandır, Azərbaycanın öz oğllarıdır.
– SSRİ dağıldığı zamanlardan Məmalüke Məhruseyi Türk-Güney Azərbaycan davasını başladanlardan oldum. Quzey Azərbaycanda ilk açıq siyasi təşkilatı-Bütöv Azərbaycan Hərəkatını qurdum. Həm Davanın teorik -strateji əsasları haqqında yazdım, həm təşkilatlanmasında iştirak etdim. Məmalüke Mehruseyi Türk savaşı varlıq savaşımızdır. O üzdən bu savaşı hər zaman meydanda diri tutdum.
-Qərbi Azərbaycan davasını başladanlardan oldum. Qərbi Azərbaycan mövzusu qadağan olunduğu çağlardan biz dayanmadıq. Strateji-akademik yazılar yazdıq, konfrans keçirdik, davanı sahibləndik. Hər zaman Yazdım, Danışdım. İrəvan Türk Cümhuriyyətinin qurucularından oldum. Sadəcə Təşkilatlar qurmadım, ölkənin içində və xaricində çox saylı konfranslarda konuşmaçı oldum, özüm çox saylı konfransların təşkilatçısı oldum, rəhbəri oldum.
-Türk davasını elmi-publisistik yazılarla savundum. Parlamentdə təmsil olunmasam belə, orda oturan bir çox millət vəkillərindən daha çox çalışdım, yazdım,.danışdım. Heç durmadım.
Hər yerdə, hər sahədə Türk Millətinin savaşını apardım. Çünki biz İdealistik,.Yol adamıyıq, dava adamıyıq.
AvroAtlantik sistemin düzənlədiyi məxməri inqilablara inanmıram və bu inqilabları Batının sömürgə imperializminin yayılmaçılıq aracı hesab edirəm. Batının simgəsi olan, məxməri inqilabın çəhrayı köynəyini əynimə geyinməyi özüm üçün həqarət hesab edirəm. Zatən o köynəyi geyinmədim. Geyinmərəm.
Çox yollar keçdim.
Lakin hər zaman öz yolumu özüm müəyyənləşdirdim.
Öz yolumu özüm saldım.
Çünki Yol çizəcək qədər bilgi sahibiyəm.
Heç bir yad tarixi-siyasi gücün köynəyini geyinmərəm, simgəsini daşımaram, təmsil etmərəm.
Biz Türk Millətini təmsil edirik. Turanlıyıq. Bizim simgəmiz Ədalətdir. Özgürlükdür. Bərabərlikdir. Milli Birlikdir.
Demokratiya inqilabla deyil, evrimlə gələn bir sürəcdir.
Ölkəmizdə bütün dəyişimlər millətin iradəsi ilə olacaqdır.
Bütün Yer üzündə İnsan haqlarını pozan, İnsanı əzən sistem Batı sistemidir. Batı insan haqlarının simgesi, özdeşi ola bilməz. Tarixi faktlar göstərir ki, Batı öz içində insan haqlarını qoruyur, Batıdan dışarıdakı coğrafiyalarda və mədəniyyətlərdə isə nəinki insan haqlarını, insanın özünü belə əzir, məhv edir.
Ölkəmdəki bütün dəyişimlərin tək sahibi Millətdir. Millətin iradəsidir. Ölkəmizi birlikdə dəyişdirəcəyik. Birlikdə uğur qazanacağıq.
Türk milləti Batını örnək alamaz. Türk Millətinin tarixi, dövlətçilik sistemi, kültürü, əxlaqı Batı sistemindən üstündür. Batı sisteminə inteqrasiya olmağı deyil, Batı ilə bərabərhüquqlu iki tərəfli əməktaşlıq etməyin tərəfdarıyıq.
Xarici siyasətdə güc tarazlığına əsaslanan sivilizasiyaların bərabərhüquqlu əməktaşlığı prinsipi bizim üçün əsas prioritetdir. 350 milyonluq Türk sistemi özü müstəqil bir sivilizasiyadır. Türk sivilizasiyasının özünü təmsil edə bilməsi üçün tək yol çox qütblü dünya sistemidir.
AvroAtlantik mərkəzli tək qütblü dünya sisteminə Yox deyirəm, Çox qütblü tarazlı dünya sistemini dəstəkləyirəm.
Güclü qadın
Lider qadın
Siyasətçi qadın
Vətənpərvər qadın
Milliyyətçi qadın.
İdealist dava adamı
Ana.
Göyçə-Qaraqoyunlu Türk Ellərinin qızı. İrəvan türkü.
Məni – sizin vəkilinizi yetişdirən mühit.
Qərbi Azərbaycan- Göyçə-Qaraqoyunlu Eli. Elçibəy liderliyində Milli Azadlıq Hərəkatı.
Bakı Dövlət Universiteti.
Milli Elmlər Akademiyası.
Güclü dövlət, güclü ölkə qurmaq istəyiriksə, yeni Parlamentdə millət vəkillərinin 50 faizi qadın olmalıdır.
Sizəm, sizdən biriyəm, sizin içinizdən çıxmışam. Sizi tanıyıram, duyuram. Sizin davanızı aparıram.
Dəstəklərinizi əsirgəməyin.


Yasemen Qaraqoyunlu – BAKU -AZERBAYCAN / TURKİSHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir