Küresel Isınma Yalanları

Değerli Dostlarımız,

Yıllardır batı kaynaklı çeşitli kuruluşlar tarafından sürdürülen “küresel ısınma ve iklim değişikliği” konusundaki hummalı yayın ve faaliyetlerin dayandırıldığı sahte çalışmalara karşın gerçek bilimsel verilerle desteklenen açıklamalar ile bu iklim yalanlarının arkasındaki vahşi planları incelediğim makalemi bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Haluk Dural

Kimya Yük. Müh.

DPT eski Uzmanı

Milli Merkez Genel Sekreteri

…..

Küresel Isınma Yalanları…

Haluk Dural
Mili Merkez Genel Sekreteri
13.06.2024

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli[[1]] (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC), Birleşmiş Milletlerin iki örgütü; Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliğinin risklerini değerlendirmek üzere Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment Programme-UNEP) ve Dünya Meteoroloji Organizasyonu (World Meteorological Organization-WMO) tarafından 1988 yılında kurulmuştur.

12 Aralık 2015 tarihinde kabul edilen Paris Anlaşması[[2]], Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (United Nations Framework Convention on Climate Change) kapsamında, iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015 yılında imzalanan bir anlaşmadır. Anlaşma, küresel sera gazı salımının yüzde 55’ini oluşturan en az 55 Taraf ülkenin anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Mart 2021 itibarıyla, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 191 üyesi anlaşmaya taraftır. Anlaşmayı onaylamayan altı üye devlet vardır: Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye. Bu altı ülke içinde en büyük salım kaynağı ilk 20 içinde yer alan İran ve Türkiye’dir. Amerika Birleşik Devletleri 2020’de anlaşmadan çekilmiş, ancak 2021’de yeniden katılmıştır.

“Ülkemiz, Paris Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016 tarihinde, New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamış ve Ulusal Beyanımızda Anlaşma’yı gelişmekte olan bir ülke olarak imzaladığımız vurgulanmıştır.Paris Anlaşması 7 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup, iç hukuk onay süreci tamamlanmıştır. Anlaşma onay belgesi, ulusal beyanımızla birlikte, 11 Ekim 2021 tarihinde BM Sekreteryası’na tevdi edilmiştir. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ülkemizin 2053 yılı için net sıfır salım (emisyon) hedefi ilan edilmiştir.


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir