Milletimizi esaret ve sömürge koşullarında tutmak için Güney Azerbaycan'da hüküm süren faşist, şoven, insanlık düşmanı rejimlerin politikalarının ön saflarında kimlik kaybı, kendini beğenmişliğin yitirilmesi, aşağılanması, dışlanması, yabancılaştırılması ve kısacası şiddet yanlısı asimilasyon çizgisinin rehavetine yol açmıştır. İster Pehlevi olsun, ister İran İslami rejimi olsun, İslami rejim milli kimliğimize ve Türk kimliğimize vahşice saldırmış, toplum olarak bizi eritmek ve yok etmek için elinden gelen tüm imkanları kullanmaya çalışmıştır. Bu nedenledir ki, Türk milletinin bir parçası olan ve insan kültürüne büyük dehalar bağışlamış, dünyaya zengin bir devlet ve diğer milletler mirası kazandırmış olan Güney Azerbaycan'ın içinde bulunduğu zor durum da bir büyüklük kaynağıdır. - guney azerbaycan iran degildir

Güney Azerbaycan Demokrat Partisi

Milletimizi esaret ve sömürge koşullarında tutmak için Güney Azerbaycan’da hüküm süren faşist, şoven, insanlık düşmanı rejimlerin politikalarının ön saflarında kimlik kaybı, kendini beğenmişliğin yitirilmesi, aşağılanması, dışlanması, yabancılaştırılması ve kısacası şiddet yanlısı asimilasyon çizgisinin rehavetine yol açmıştır. İster Pehlevi olsun, ister İran İslami rejimi olsun, İslami rejim milli kimliğimize ve Türk kimliğimize vahşice saldırmış, toplum olarak bizi eritmek ve yok etmek için elinden gelen tüm imkanları kullanmaya çalışmıştır. Bu nedenledir ki, Türk milletinin bir parçası olan ve insan kültürüne büyük dehalar bağışlamış, dünyaya zengin bir devlet ve diğer milletler mirası kazandırmış olan Güney Azerbaycan’ın içinde bulunduğu zor durum da bir büyüklük kaynağıdır.

Doğal olarak, Güney Azerbaycan bu ağır duruma tahammül edemez. Dolayısıyla toplum olarak her zaman bu haksızlığa, adaletsizliğe, şiddete karşı mücadele ettik ve milli haklarımız için mücadele ettik. Bu milli mücadelenin doruk noktası 1324 yılında Azerbaycan Milli Hükümeti’nin kurulması olmuştur. Nitekim Güney Azerbaycan’ın Türk milli egemenliği tam demokratik esaslara dayanmış, topraklarının bir kısmı başka milletlerin sınırları içinde kalsa da kendi hükümetinin sınırlarını belirlemiş ve milli haklarını elde etmeye çalışmıştır. Fakat ne yazık ki, Şovinist rejim kısa sürede Güney Azerbaycan’ın kontrolünü yeniden ele geçirdi, Azerbaycan Milli Hükümeti’ni kan denizinde boğdu ve otuz bin kadar insanımızı öldürdü. Yüz binden fazla Azerbaycan insanı hapsedildi, sınır dışı edildi, el konuldu, Azerbaycan dilinde kitaplar yakıldı, okullar kapatıldı ve halkımızın maddi varlıkları vahşice yağmalandı.

O zamandan beri, Güney Azerbaycan hala tüm ulusal haklarından mahrumdur. Azerbaycan’ın kendi kaderini tayin hakkı hala Şovinizm’in ayakları altında çiğneniyor ve Güney Azerbaycan Türkçesini kendi dilinde yazmak ve okumak gibi en basit insan haklarından bile vahşice mahrum bırakılıyor. Güney Azerbaycan’ın modern dünya düzeyinin çok gerisinde kalmasıyla ilgili asıl mesele burada aranmalıdır.

Güney Azerbaycan Millî Hareketi, Güney Azerbaycan’a giden yolda bu tamponun gelişmesinde ve başlangıçta kendi kaderini tayin hakkı olan tüm milli haklar için mücadelede önemli bir kilometre taşıdır.

Güney Azerbaycan Türkçesinin bu boks savaşında siyasi örgütlenme ihtiyacına uygun olarak, Güney Azerbaycan Demokrat Partisi’ni (bundan böyle gadP olarak anılacaktır) oluşturuyoruz ve Güney Azerbaycan’ın bu yönde çalışan tüm ulusal güçleriyle işbirliği yapmaya ve dayanışmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.Genel maddeler I

I. 1. Güney Azerbaycan Demokrat Partisi, Güney Azerbaycan’da insan haklarının temeli, Güney Azerbaycan Türklerinin ulusal birliği, ulusal özgürlük, refah, kalkınma, iyi yaşam ve Güney Azerbaycan’da demokrasinin kurulması için mücadele eden kişi ve kurumları birleştiren ulusal-siyasi bir partidir.I. 2. GADP’nin amacı, Güney Azerbaycan’da ulusal egemenliğini tanıma hakkıyla birlikte tüm ulusal hakları elde etmektir. Bir milletin tamamen ayrıldığı ve kendi milli devletini kurduğu millî egemenliğini tanıma, serbest ve serbest bir millî oylama (referandum) yoluyla kurulacak millî iradesine uygun olarak;

(b) Birleşme amacıyla başka bir devletle ayrılmak;

(c) Başka bir ulusla, üniter bir devletle veya federal veya Konfederasyon devletiyle başka bir ulusla birleştirilebilir.

Ulusal egemenliğini tanıma hakkını esas alan GADP, Güney Azerbaycan’da son sözün milletin milli iradesini ortaya koyacağına inanmaktadır.I. 3. Bir siyasi parti olarak GADP, gönüllülük, demokratik, üye hakları, kendi kaderini tayin hakkı ve insan haklarına dayanmaktadır.I. 4. GADP, Güney Azerbaycan ve Azerbaycan da dahil olmak üzere dünyanın tüm ülkelerinde faaliyet göstermektedir.I. 5. GADP, faaliyetlerini bu Şart’ın yanı sıra uluslararası hakların norm ve ilkelerine uygun olarak inşa etmektedir ve mücadelesinde Birleşmiş Milletler, insan hakları bildirgesinin yanı sıra insan hakları ve ulusların kendi onuruna ilişkin tüm uluslararası anlaşmalara dayanmaktadır.GADP II’nin amaç ve hedefleri

1: 10. Macar İmparatorluğu ile Rusya arasındaki Körfez (1813) ve Türkmenistan (1823) anlaşmaları Azerbaycan’ı Kuzey ve Güney Azerbaycan olmak üzere ikiye ayırdı. Azerbaycan’ın Rus esaretinin kuzey kısmı 1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazandı, ancak Azerbaycan Türk halkının otuz beş milyonluk büyük bir kısmı hala Şovinizm’in etkisi altında Azerbaycan’da ölümcül bir savaş veriyor.

GADP, 22 Mayıs hareketinin (2006) Azerbaycan’daki milli savaşın en parlak yükselişlerinden ve yükselişlerinden biri olduğuna inanıyor. Bu hareket milletimizin gücünü gösterdi ve isteklerini ortaya çıkardı.

Bu istekler doğrultusunda GADP, Güney Azerbaycan’da çağdaş, cilalı, demokratik bir ulusal kurumu temel hedefi olarak görmekte ve bu amacın Güney Azerbaycan Türkleri arasında daha geniş bir alana yayılması ve Güney Azerbaycan’ın uluslararası statüsü için mücadele etmektedir.2. 2. 2. 2. GaDP, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün korunmasını ulusal bir bütünlük olarak görüyor.3. GADP, Türk dünyasında kültürel birlik ve karşılıklı işbirliğine dayalı bir kalkınma yolunun başarıya ulaştığına inanmakta ve ulusal özgürlüğünü kazanmış dünya, Türk devletlerinin dostluk, işbirliği, işbirliği ve işbirliği yolundaki çabalarına değer vermekte ve bu çabaların Güney Azerbaycan için de faydalı olacağını düşünmektedir.4. GADP, gücün ulusta olduğuna ve bunu yapmanın tek yolunun herhangi bir yabancı güce değil, yalnızca ulusa güvenmek olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, şovenizme, esarete ve köleliğe karşı ulusal özgürlük mücadelesinde GADP, otuz beş milyon Güney Azerbaycan Türküne daha fazla güveniyor ve ulusal özlerine dayanıyor.5’inci, 30’uncu, 30’uncu, 30’uncu Ulusal özgürlüğe giden yolun kolay bir kestirme yol olmadığı gerçeğini göz önünde bulunduran GADP, ulusal mücadelenin modern çağında Azerbaycan ulusal kimliğinin yeniden canlandırılması ve tanıtılması, Azerbaycan ulusal savunucusunun gelişi ve Güney Azerbaycan’da Türk, tarihi ve kültürel olmak üzere kültürel ve sosyal kalkınma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyor.6. Ulusal kurtuluşa giden yol, ulusal istikrardan geçer. Güney Azerbaycan Türklerinin yarattığı değişen sosyal-siyasal kurum ve yapıları bir araya getirmek, çeşitli ulusal-siyasal çabaları ve faaliyetleri arasında küresel bir uzlaşma sağlamak ve milletimizin milli egemenliğini kullanabilmesi için milli birliği sağlamak için yorulmadan çalışmayı GADP kendisine borçludur.7’nci, 2’nci, 2’nci, 2’nci Ulusal baskı altındaki uluslar arasında işbirliği ihtiyacına dayanan GADP, mücadelesinde İran denen bir ülkede Fars şovenizmi tarafından ezilen ulusların siyasi partileriyle işbirliğine vurgu yapıyor.8. GADP, mevcut Şovenist İran İslami hükümetine, işgaline, sosyal, ekonomik ve kültürel adaletsizliğine, insan haklarına ve özgürlüklerine karşı mücadele etmek için baskı altındaki ulusların birliğini biliyor.9. GADP, cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkar, Türk tarihinin milliyetine uygun olarak kadın haklarını erkeklere karşı savunur ve saflarında kadın ve erkeklerle aktif olarak yer almaya çalışır.10’uncu, 2’nci, 2’nci, 20’nci, 20’nci, GaDP, Güney Azerbaycan’da sosyal adalet, özgürlük, e-ness ve ulusal istikrar ilkelerine dayanan yatırımın geliştirilmesine vurgu yapıyor.

11’inci, 2’nci, 20’nci, 20’nci, 20’nci, GADP, Güney Azerbaycan’da milli esaretten kurtulduktan sonra sivil, barışçıl ve kültürel yollarla devreye girme ve reformlar yoluyla demokratik bir rejim kurma isteğini vurgularken, diktatörlük ülkelerinde devrimin temel çözüm olduğunu da hatırlatıyor.12’nci, 2’nci, 20’nci, 20’nci, GADP, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve uluslararası uyumlu anlaşmaların yanı sıra çocuk hakları, emek, terörizm, uyuşturucu kullanımı ve ölüm cezası konularında alınan kararlara saygı duyar ve kabul eder.GADP III’ün temel ilkeleri

3: 1, 2. Millî mücadelesinde genel ilkeler olarak milliyetçilik ve demokrasi ilkelerini esas alır ve şuna inanır:

Milliyetçilik Azerbaycanca, Azerbaycan halkının dili, kültürü, tarihi, toprağı ve milliyeti olduğu kadar, Azerbaycan halkının milli kimliği, milli kimliği ve milli çıkarlarıdır. Milletimiz Azerbaycanlı, dilimiz Azericedir. Türk kimliğimizi, Türk ve Türk milli kültürümüzü seviyoruz ve bunları korumak ve yüceltmek için kendi milli görüşümüzü biliyoruz. Bizim Türklüğümüz şovenizmden, ırkçılıktan, faşizmden uzaktır ve sadece Türkiye sevgisiyle sınırlı değil, tüm milletlerin milli kültürüne değer vermek ve saygı duymakla da sınırlıdır. Hiçbir kültürü diğerinden üstün görmüyoruz ve herhangi bir kültürün diğerinden daha aşağı olduğunu kabul etmiyoruz. Türklüğümüz ve milliyetçiliğimiz bir bütün olarak Azerbaycan’ın milli kimliğine, milli kültürüne karşı aşağılama, saygısızlık ve asimilasyon politikalarına karşı direnme ve Azerbaycan Türkçesinin milli kültürüyle gurur duyan bir milli kimlik olarak gelişmesi hedefine hizmet etmektedir.

Demokrasi önemli bir kültürel değer olmuştur ve seçme özgürlüğü, inanç ve inanç özgürlüğü, konuşma, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü. . . . Başka bir deyişle hak, bireyler ile hükümet ve toplum arasındaki ilişkiyi insan haklarına dayalı olarak onarmanın bir aracıdır. Özgürlük felsefesi, liberalizm, hümanizm, aklın üstünlüğü, çoğaltıcılık (çoğulculuk), feminizm vb. gibi önemli değerlere dayanan modern bir kültür, demokrasi olmadan mümkün değildir. Günümüzde demokrasi, bir ulusun, bir ulusun veya kapalı bir toplumun varlığıyla ölçülmektedir. Azerbaycan’da yaklaşık iki yüz yıldır modernite içinde olmasına rağmen, oturmuş bir demokratik kültür ve demokratik düşünce olmadığı için Azerbaycan hala bu modern çağın gerisinde kalmaktadır. Doğal olarak, bu geri dönüşte maruz kaldığımız işgal ve ulusal baskı, Azerbaycan’ın ulusal kimliğine ve ulusal bilincine dayanan ulusal egemenliğimizin tamamen ortadan kalkması gibi faktörler büyük rol oynamaktadır. Eğer biz Güney Azerbaycan’ı çağdaş bir toplum olarak görmek istiyorsak, elbette önce Azerbaycan’da demokrasi kültürünü, demokratik düşünceyi, demokratik yaşamı şekillendirmeye çalışmalıyız. Bu nedenle GADP, milliyetçiliği ve demokrasiyi en önemli öncelikleri olarak kabul ediyor ve Güney Azerbaycan toplumunda bu ilklerin istikrarı için mücadele ediyor.GADP GENEL BAŞKAN TOPLANTILARI IV

GADP’nin siyasi-ekonomik ve ideolojik toplantıları arasında şunlar yer almaktadır:1. GADP “Halkın Nesli, Milletler!” (M.A. Resulzade) bunun verilmesini demokratik bir dünyaya giden tek yol olarak görüyor.2. 2. 2. 2. GADP, temel liberal değerlere, sosyal-politik özgürlüklere ve özel yaşam da dahil olmak üzere tüm bireysel özgürlüklere saygı duyar ve kabul eder.3. GADP, sadece bireylerin değil, toplumların da kendini beğenmiş haklara sahip olduğuna ve bir topluluğun başka bir toplumun haklarını çiğnemesinin ve saygı duymasının kabul edilemez olduğuna inanmaktadır.4. GADP, hümanizme, insancıllığa çok değer verir ve bir kişinin inançları için gönüllü bir fedakarlık dışında zorla kurban edilmesini doğru görmez.5. GaDP, bilimi, ağı, insan sorunlarını çözecek bir anlayış kilidi olarak görür ve bilimi, ağı durdurmayan hiçbir çözümün insanlığı mutluluğa götüremeyeceğine inanır.

6. GADP, özel mülkiyeti ve serbest piyasa ekonomisini kabul eder, ancak aynı zamanda hükümetin gerçek bir sosyal refah devleti kazandığını da çok iyi bilir. Eğitim, ilk okumadan en yüksek okumalara kadar ücretsiz olmalı, yaşlılar, engelliler, imkânsızlar ve evsizler korunmalı, işsizlik ve yoksulluk ortadan kaldırılmalı, çocukların geleceği için maddi destek sağlanmalı ve diğer bir deyişle ülkedeki istisnasız herkesin insan olarak normal bir şekilde yaşamasını sağlamaya çalışmak, iktidar için günlük bir endişe haline gelmelidir.7. GADP, gücün kaynağının yalnızca ulus için geçerli olduğuna inanır ve demokrasi ve federalizmi ülkenin yönetişim sistemlerindeki en önemli değerler olarak görür.8. GADP sosyal-ekonomik-politik… Hayatın her alanında bencillik kuralına karşı çıkar ve çokgenciliği kabul eder. Çoğunluk önde olmasına rağmen, azınlık haklarını ihlal etmemeli ve aynı zamanda kamusal yaşamın her alanında çok kültürlülüğü korumaya odaklanmalıdır.9. GADP, ister ülke içinde ister dünyada olsun, barışı ve barışı en üstün değerlerden bilir ve savaşa karşıdır. Her farklılık barış, konuşma ve karşılıklı saygı ile çözülebilir. GaDP, şiddete, savaşa ve baskına seyirci kalan hiçbir sistemin uzun ömürlü olmayacağına inanıyor.10. GADP, kadınlar ve erkekler için hak eşitliğine inanır ve cinsiyet ayrıcalıklarını tanımaz. GADP, erkek işitmesinin önemini vurgulayan eski Türk ziyaretçilere değer veriyor.11’inci, 20’nci, 20’nci, 20’nci, 20’nci, GADP, inanç ve ifade özgürlüğünü en temel gerekliliklerden biri olarak teşvik eder, bu konuda hiçbir zorlamayı kabul etmez, dini tutumlara, farklı inanç ve inançlara hoşgörüye büyük değer verir ve Güney Azerbaycan’da çoğunluk düzeyine bakılmaksızın her türlü inanç ve inanca saygı gösterir.

AZ.GLOBAL / TURKİSHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir