Münevverlerimiz cihanı tanır, lâkin kendimizi bilmez

Ataol Behramoğlu’nun vara vardığı yer :” Köylü, kasabalı, varoşlu, yurt dışındaki Türkler, mülteciler, Arap oyları RTE’ye; aydınlanmış, bilinçli kent oyu Bize, …..!” sözlerinde saklıdır.

 Ataol Behramoğlu@A_Behramoglu·27 May

Aydınlanmanın ulaşamadığı köylü,

çıkarcı-tutucu kasabalı,

yoksul-bilinçsiz varoş,

bugün  işi tıkırında Euro sahibi yurt dışındaki Türk,

piyon olarak kullanılan mülteci ve parayla TC yurttaşlığı alan zengin- gerici Arap oyları Erdoğan’a;

 aydınlanmış, bilinçli kent oyu Bize, Bakalım! ( 1)

Ataol Behramoğlu@A_Behramoglu·27 May

Dilerim köylü yeterince aydınlanmış,

varoşlar yeterince bilinçlenmiş,

kasabalar kendi İçine kapalılıktan kurtulmuş,

mülteciler ve parayla yurttaşlık almış olanlara bir aydınlanma vahiyi gelmiş,

Türkiye çağdaş ve örgütlü bir ülke düzeyine ulaşmış olsun.

Bütün gönlümle dilerim. .( 1)

Yukarıda Ataol Behramoğlu’nun 27 Mayıs 2023 tarihli iki tivitinde (twit ) yazılanları okudunuz.

Hani Karacaoğlan’ın ”  Vara vara vardım ol kara taşa ” diye bir dizesi vardır ya!

Temsilcilerinden birinin Ataol Behramoğlu’nun olduğu öyle duruma düşmüş bazı Türk aydınları var. Vardıkları yer halkına yabancılaşmanın getirdiği aşağılamadır.

Milletinin gerçeklerine yabancılaşmış, kendi reçetesini kendi yazmaktan aciz Batıdan medet ummak mı çare?

Aşağıladığınız o insanlara ne verdiniz ki ne istiyorsunuz?

1946 seçimleri ve sonrasında Türkiye’yi sandıksal Amerikan demokrasisine mahkum edildiğinde de sesi çıkmamıştı.

Aydınlanmacı eğitimi köylere taşımayan, kırsalda uygar altyapıyı (okul, kitaplık, su, yol, elektrik) kurmayan örgütlü küçük güç siyasilerin karşısında yerini belirleyememiş sözde aydınlar için Atatürk ‘Münevverlerimiz belki bütün cihanı tanır, lâkin kendimizi (kendi milletimizi) bilmez“ der.

Ata’nın bu sözüne Attila İlhan Hangi Batı adlı kitabında yer vermiş ise soluklanıp düşünmek gerek.

***

Şimdi ne görüyorum? Anadolu… Düşmana akıl öğreten müftülerin, düşmana yol gösteren köy ağalarının, her gelen gasıpla bir olup komşusunun malını talan eden kasaba eşrafının, asker kaçağını koynunda saklayan zinacı kadınların, frengiden burnu çökmüş sahte sofuların, cami avlusunda oğlan kovalayan softaların türediği yer burasıdır.

Bunun nedeni, Türk aydını, gene sensin!

Bu viran ülke ve yoksul insan kitlesi için ne yaptın?

Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı; aydınlatamadın.

Onu, hayvani duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın.

Öfkeden yumruklarını sıkıyorsun. Sana ıstırap veren bu şey, senin kendi eserindir, senin kendi eserindir. “( Yakup Kadri‘nin Yaban roman kahramanı bir kolunu savaşta yitirmiş Balkan gazisi Ahmet Celal’in kendisi ile hesaplaşması)

Efkarı umumiye bilgisine..5.6.2023 Pazartesi

(1) https://twitter.com/A_Behramoglu/status/1662393696178896896


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir