Allah deyince iyi düşünmek gerekir

Allah deyince iyi düşünmek gerekir. Günümüzde insanlığın bilgi düzeyi öyle gelişmiş ki, atalarımız tarafından birer tanrı olarak görülen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gibi gezegenlere uydular gönderilmiş ve onlar haritalanır olmuşlardır. Aşağıda Kuran’dan “13/2. Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş’a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah’tır.” gibi sure ve ayet numaraları verilerek, doğa ve dünyanın nasıl algılandığına ilişkin ayetler sunulacaktır.

Bin yıl önceki insanların dünya görüşü:

Bin yıl önceleri insanlığın coğrafik bilgisi biraz daha artmış ve dünyayı aşağıdaki (Beatus Map) gibi tasarlamışlardır:

Allah deyince iyi düşünmek gerekir. Günümüzde insanlığın bilgi düzeyi öyle gelişmiş ki, atalarımız tarafından birer tanrı olarak görülen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gibi gezegenlere uydular gönderilmiş ve onlar haritalanır olmuşlardır. Aşağıda Kuran’dan “13/2. Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş'a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır.” gibi sure ve ayet numaraları verilerek, doğa ve dünyanın nasıl algılandığına ilişkin ayetler sunulacaktır. - Beatus Map 1000 yil once dunya haritasi
1050 yılında yapılmış dünya haritası (Beatus Map)

Haritada Asya – Avrupa ve Afrika kıtaları görülüyor. Doğuda bir noktada “Cennet-bahçesi” var; İngiltere ve İskoçya Okyanusta ada olarak gösterilmişler. Kudüs Babil’in kuzeyinde sanılmış, Fırat ve Nil ırmakları birbirleriyle bağlantılı sanılmış, vs.

Bin yıl öncelerinin insanları ticaret alışverişlerine dayanarak Asya-Avrupa-Afrika’yı da içeren bir dünya tasarlayabilmişler. Beatus haritası olarak bilinen bu harita, Ortaçağ boyunca etkili ve yaygın dünya görüşünü yansıtır (Wood 1993)). Haritalar, yapıldıkları zamanın insanlarının “dünya” görüşlerinin tam bir aynasını oluştururlar. Haritada görüldüğü gibi, “dünya” Sümerler’in görüşlerine uygun olarak, bir dünya okyanusu içindeki bir tabak gibidir ve doğuda bir yerde (haritanın doğusu üstte) “Cennet Bahçesi ve Adem’le Havva” konuşlandırılmıştır. Yani, Orta Çağ dediğimiz dönemde Kutsal Kitaplardaki dogmatik görüşlerin etkili olduğu toplumlardaki tüm insanlar “Cennetin” dünyanın doğusunda bir yerde olduğuna kesinlikle inanıyorlardı. Günümüzde, dünyanın yuvarlaklığı saptanıp, “doğuda bir yerde bir cennet bahçesi” bulunma olasılığı ortadan kaldırılınca, insanlar başka açıklamalar arayışına girmek zorunda kalmışlardır.

1551 yılında yayınlanmış “evren şeması” beş asır önceleri bile dünyanın evrenin merkezinde olduğunu göstermektedir. Tüm gezegenlerin, güneşin ve yıldızların, merkezdeki bu dünya çevresindeki yörüngelerde dolaştıklarına inanılmaktadır.

Allah deyince iyi düşünmek gerekir. Günümüzde insanlığın bilgi düzeyi öyle gelişmiş ki, atalarımız tarafından birer tanrı olarak görülen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gibi gezegenlere uydular gönderilmiş ve onlar haritalanır olmuşlardır. Aşağıda Kuran’dan “13/2. Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş'a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır.” gibi sure ve ayet numaraları verilerek, doğa ve dünyanın nasıl algılandığına ilişkin ayetler sunulacaktır. - 1551 yilinda evren Petrus Apianus Cosmographie
Şekil: Petrus Apianus  Cosmographie, 1551

Bu doğa ve dünya görüşü, Kutsal Kitap bilgilerinin dogmatik olması nedeniyle, insanlık aleminde tüm Ortaçağ boyunca, hatta 19. Yüzyıla kadar çok etkili olmuştur. Bu etki nedeniyle, teleskopun keşfinden sonra, Kopernik, Galile gibi din ve bilim adamlarının “Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü” gözlemsel ve matematiksel olarak ispat etmelerine rağmen, bu bilimsel gerçeklerin yaygınlaşması engellenmiştir.

Ortaçağdan günümüze insanlığın bilgi düzeyi öylesine patlarcasına gelişmiş ki, günümüzde güneş sistemi çevresindeki Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gezegenlerine uydular gönderilmiş ve onlar haritalanır olmuşlardır. Halbuki bu gezegenler atalarımız tarafından birer tanrı olarak görülüyorlardı.

Okumaya devam et  Peygambere de itaat nedir?

Yukarıdaki sayfalarda hem günümüz doğa-bilimsel verilerine göre insanlığın doğa ve dünya görüşü verilmiş, hem de 5 bin yıl önceki insanlardan başlanarak günümüze kadar değiştirilerek geliştirilen görüşleri özetlenmiştir.

Allah deyince iyi düşünmek gerekir

Şimdi günümüz insanlarının inandıkları kutsal kitaplardaki doğa ve dünya anlayışının nasıl olduklarını görelim ve bu görüşlerin güncel bilgilere mi, yoksa 3-4 bin yıl öncesinin bilgilerine mi uygun oldukları konusunu tartışalım.

Aşağıda Kuran’dan sure ve ayet numaraları verilerek, doğa ve dünyanın nasıl algılandığına ilişkin ayetler sunulmuştur. 

Gök-kubbe ve üzerindeki tatlı su ile, denizlerdeki tuzlu su konulu ayetler:

2/22- O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. 

13/2. Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş’a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah’tır.

21/104. (Düşün o) günü ki, yazılı kâğıtların tomarını dürer gibi göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. (Bu,) üzerimize aldığımız bir vaad oldu. Biz, (vâdettiğimizi) yaparız.

25/53. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O’dur.

27/61. (Onlar mı hayırlı) yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından (yer altından ve üstünden) nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah’tan başka bir tanrı mı var! Doğrusu onların çoğu (hakikatleri) bilmiyorlar.

31/10. O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı, sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik.

35/12. İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır (boğazı yakar). Hepsinden de taze et (balık) yersiniz ve giyeceğiniz süs eşyası çıkarırsınız. Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayıp da şükretmeniz için gemilerin, denizi yarıp gittiğini görürsün.

41/12. Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semâyı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah’ın takdiridir.

Okumaya devam et  TANRI ve Peygamberler(i)!

50/6- Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız! Onda hiçbir çatlak da yok.

50/7-Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk.

50/38- Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi.

67/5. Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.

67/30. De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?

71/15. Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış!

71/16. Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ (kandil) yapmıştır.

78/12. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.

78/13. (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık.

79/27. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti,

82/1. Gökyüzü yarıldığı zaman,

88/18. Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş?

1957’lerden sonra uzaya uydular gönderileceği şeklinde haberler çıkmaya başladığında, dinciler arasında “gök-kubbe”yi parçalayacaklar şeklinde çok büyük kaygılar ortaya çıkmıştı. Bu durumun ben bizzat şahidiyim. 1957 ve 1958 yıllarında Sovyetler Birliği ve Amerika ilk uyduları uzaya fırlatmışlardı. Gök-kubbe diye bir şeyin var olmadığı kesinleşmişti. Ama din adamları hiç utanmadan Kuran’ın Allah’ın kitabı olduğu konusunda halkı yanıltmaya hala devam etmekteler.

Yağmur sularının denizlerdeki tuzlu suyun buharlaşmasıyla atmosfere yükselen su buharlarının yoğunlaşmasıyla oluştuğunu bilmeyen bir yaratıcı düşünülebilir mi?

Soru 1: Yukarıdaki ayetler evrensel sistemin yaratıcısı olarak kabul edilmesi gereken ALLAH’ın sözleri olabilir mi? Böyle yanlış bilgi içeren bir kitabı Allah’ın sözleri olarak sunan din adamları sizleri aldatmış olmuyorlar mı?

Allah deyince iyi düşünmek gerekir. Günümüzde insanlığın bilgi düzeyi öyle gelişmiş ki, atalarımız tarafından birer tanrı olarak görülen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gibi gezegenlere uydular gönderilmiş ve onlar haritalanır olmuşlardır. Aşağıda Kuran’dan “13/2. Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş'a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır.” gibi sure ve ayet numaraları verilerek, doğa ve dünyanın nasıl algılandığına ilişkin ayetler sunulacaktır. - din kitaplarinda gokkubbe

Gece ve gündüz oluşumu hakkındaki ayetler

25/45. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi, ona delil kıldık.

25/46. Sonra onu (uzayan gölgeyi) yavaş yavaş kendimize çektik (kısalttık).

25/47. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma (zamanı) yapan, O’dur.

Okumaya devam et  DİN Eğitimi

27/86. Dinlensinler diye geceyi (karanlık) ve (çalışsınlar diye) gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda birçok ibretler vardır.

31/29. Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Bunların her biri belli bir vâdeye kadar hareketine devam eder. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.

35/13. Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar; güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte (bütün bunları yapan) Rabbiniz Allah’tır. Mülk O’nundur. O’nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir.

39/5. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gider. Dikkat et! O, azîzdir, ve çok bağışlayandır.

40/61. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, görmeniz için de gündüzü yaratan Allah’tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

45/5. Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah’ın gökten indirmiş olduğu rızıkta (yağmurda) ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgârları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için dersler vardır.

78/9. Uykunuzu bir dinlenme kıldık.

78/10. Geceyi bir örtü yaptık.

78/11. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.

79/29. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı.

Yukarıdaki ayetler sabit, düz bir dünyada yaşadığını sanan insanlarca düşünülebilinir. Halbuki günümüz insanları kendi ekseni etrafında dönmekte olan bir Dünyada yaşadıklarını ve gölgelerin bu nedenle gün içinde değiştiğini bilmektedirler. Güneş sabahleyin görüldüğünde bir cismin gölgesin çok büyük olur. Öğle vakti gölge küçülür, akşama doğru tekrar büyür. Dönme sırasında güneşin görüldüğü süreç gündüz, güneşin görülmediği süreç gece olarak algılanır.

Bu gerçekleri görüp, halka gerçek yaratıcının kuantsal sistem olduğu bilgisini vermeyen din adamları, insanlığa ihanet etmiş olmuyorlar mı?

Soru 2: Yukarıdaki ayetler evrensel sistemin yaratıcısı olarak kabul edilmesi gereken ALLAH’ın sözleri olabilir mi? Böyle yanlış bilgi içeren bir kitabı Allah’ın sözleri olarak sunan din adamları sizlere ihanet etmiş olmuyorlar mı?

Haberi paylaşın
Allah deyince iyi düşünmek gerekir. Günümüzde insanlığın bilgi düzeyi öyle gelişmiş ki, atalarımız tarafından birer tanrı olarak görülen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gibi gezegenlere uydular gönderilmiş ve onlar haritalanır olmuşlardır. Aşağıda Kuran’dan “13/2. Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş'a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır.” gibi sure ve ayet numaraları verilerek, doğa ve dünyanın nasıl algılandığına ilişkin ayetler sunulacaktır. - din kitaplarinda gokkubbe

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

“Allah deyince iyi düşünmek gerekir” için bir cevap

 1. avatarı
  Anonim

  Yani neyi ispat etmek istediği, neyi anlatmaya çalıştığı belirsiz; bilimsel olmaya çalışıp olamayan, adeta neresini düzelteyim diye kendi kendinize sorup kilitlendiğiniz bir yazı… Örnek verilen ayetlerin konuyla alakası ne anlamadığım gibi, yazarın da en ufak bir tefsir karıştırmadan basmakalıp salladığını düşünüyorum. Örnek verdiği ayetlerin nasıl olup da hareketsiz, düz bir dünyayı ifade ettiğini de anlamış değilim. Ayetleri yazmış ve bu ayetler bunu ifade eder demiş geçmiş. Bilim demekle bilim olmadığı gibi, bilimsel olmak için yazılan yazılar da bazen bilimsellikten çok kopuk olabiliyor. Yazı sadece bunun örneği olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. SAYIN ÇELİK HOCAMIZ GECENİN 3’ÜNDE YAZMIŞ. BEN DE GECE’NİN DÖRTBUÇUĞU’NDA CEVAP YAZİİM . .. SODOM ve GOMORE’ye MUSA’NIN ŞİKÂYETİYLE ,…

 2. Olmadı, olmadı! Seçkin üyeleri olan [E-Türkiyeyiz.Biz]öbeğinde tartışma ekinin(kültür) yerleşmemiş olduğunu “Başarmak zorundayız” yorumunda görmekten mutlu değilim. İki örnekte olduğu gibi…

 3. Mustafa Şahin sen alçagın önde gidenisin Gazi Mustafa Kemal Atatürk e dil uzatanın dilini keserler…

 4. Düzelterek bir kez daha yazıyorum… Bu parti sizin gibi sözde CHP’liler, Çakma Atatürkçü solcular yüzünden 1999 da Ve Tarihinde ilk…

 5. Bu partiyi sizin gibi sözde CHP’liler, Çakma Atatürkçü solcular 1999 da Tarihinde ilk defa baraj altında kaldı… *** Sizler baraj…

 6. ARKADAŞLAR , DÜNYA’NIN TÜRK OLDUĞU’ GERÇEĞİNİ NATIONAL GEOGRAFY BELGESEL KANALI’NIN LİNKİYLE GÖNDERDİM SİZE.. . BELGESEL AFRİKA’DAN 200.000 YIL CİVARINDAKİ YAYILMA’DAN…

 7. Sizin zihninizde hep bir darbe hayali var. Söze gelince demokrasi istiyoruz dersiniz. Sizin gibi batasıca batılılar ve batılılar gibi düşünenler…

 8. Bir düzeltme yapalım. Koray aydın dediğiniz gibi (sanırım 216 yıl) ceza almadı, savcı tarafından ceza istendi. Mahkemede beraat etti! Ben…

 • Harika bir seçim özet yorumu

  Harika bir seçim özet yorumu

  14 milyon emekli; “Bayram ikramiyesi olarak 15.000 lirayı istemem bana 2.000 lira çok bile” dedi..  7.500 lira emekli maaşı alan 9 milyon emekli; “En düşük […]


 • Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Seçimler öncesi Türkçe bilmeyenlere vatandaşlık verilmesi çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Türk vatandaşlığı doğum yoluyla veya sonradan başvuru yoluyla kazanılabilir. Yabancılar sonradan kazanma şansına sahiptir. Türk […]


 • Tarım S.O.S veriyor…

  Tarım S.O.S veriyor…

  Tarımda sıkıntılar devam ediyor. Yapılan açıklamalarda “Türkiye 10 yıl sonra çiftçisiz kalabilir” deniliyor. Özellikle şu konunun çözülmesi gerekiyor: Tarlada ucuz olan ürün tezgahta çok pahalıya […]


 • Rusya’dan kaçan kaçana…

  Rusya’dan kaçan kaçana…

  Ukrayna ile savaş Rusya’ya yaramadı. Savaş nedeni ile ülkeyi çeşitli nedenlerle terk edenler var. En çok da tatil amaçlı yurt dışına çıkışlar hızlandı. Savaştan kaçışın […]


 • Batı’nın size adil olmadığını düşünüyorum

  Batı’nın size adil olmadığını düşünüyorum

  Vay anasını! ABD Başkanı Bidon(biden) “ Batı’nın size karşı müdahalesinin adil olmadığını düşünüyorum” demiş *  ABD eski Başkan Donald Trump 28 Mayıs Pazar gecesi arayıp  Erdoğan’ı kutlayan […]


 • Halk ve aydınlar

  Halk ve aydınlar

  SODOM ve GOMORE  “Sodom ve Gomore” Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir romanının adıdır. Sodom ve Gomore gerçekte, Yahudilerin kutsal kitaplarından Tekvin’de, “insanları, her türlü fuhuşun yaygın olduğu sefih […]


 • Sonuçlar Değişim İsteyen Herkesi Üzdü 

  Sonuçlar Değişim İsteyen Herkesi Üzdü 

  Seçim Sonuçları Türkiye`de Siyasi Değişimi İsteyen Herkesi Derinden Üzdü ve de Öfkelendirdi.  Çünkü halkın büyük bir kesiminin ekonomik ve sosyal durumu bunu gerektiriyordu, Çünkü enflasyon […]


 • TAKDİR ve TEKRİR

  TAKDİR ve TEKRİR

              Geçen yazımızda sözü edilen ‘Plebisit’in, IIIncü Napolyon tarafından, Nice ve Savoie kentlerinin Fransa’ya katılması için başvurulan bir yöntem olarak kullanılmasından sözetmemiştik. Oysa, örneğin sözlüklere sözcük anlamıyla […]


 • TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  KAŞGARLI MAHMUD ARAPLAR’A TÜRKÇE’Yİ ÖĞRETMEK VE ARAPLARA TÜRKÇE’NİN ARAPÇA’YA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DE GÖSTERMEK İÇİN YAZAR DİVAN-ÜL LÜGAT’ÜT TÜRK’Ü. KİTABIN BİR NÜSHASINI , KİTABIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAZDIĞI […]


 • OKUL,ÖĞRETMEN VE GREV

  OKUL,ÖĞRETMEN VE GREV

                  OKUL, ÖĞRETMEN VE GREV                 HÜSEYİN MÜMTAZ Sene sonu…                 Sınavlar var.                 Mezuniyet, sınıf geçme, kolej giriş; hepsi arka arkaya. Ama isim kısaltmaları […]


 • ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK

  ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK

  UMUTSUZLUĞU, HAYIFLANMAYI VE YILGINLIĞI BIRAKIN!ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK VE TÜRKİYE ULUSAL KONGRESİNİ TOPLAMAKTIR. SEFA YÜRÜKEL Değerli yurtseverler, Umutsuz olmaya gerek yok. Bugünler geçici günler. Bu […]


 • Vize sorunu…

  Vize sorunu…

  Türkiye’de Schengen vize sorunu yaşanıyor. Öyle ki sanatçılar ve sporcular da bundan etkileniyor. Detaylara geçeceğiz. Vize sorununun temelinde “Türkiye’ye dönmezsin” şüphesi var. Özetle güven sorunu […]


 • Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehaletin mutlaklaştırıldığı bir süreçte olduğumuz doğru. Doğru, lakin cehaletle savaş halkın kendisi ile savaş değildir. Mesela deprem bölgesindekilerin, mağduriyetlerine rağmen, iktidara oy vermesini suçlamak, halkla […]


 • AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok

  AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok

  Avrupa Birliği’nin dertleri başından aşkın. Kendi içlerindeki sorunlara ilaveten şimdi bir de “Türkiye ile nasıl baş ederim” düşüncesi var kafalarında. “Türkiye ile düşman mı olayım, […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]


 • “Aysun Kayacı kazandı”

  “Aysun Kayacı kazandı”

  “Aysun Kayacı kazandı” Yüzde almışbeş muhafazakar kesim, yoksulluklarının farkında olmasalar da Müslüman oldukları için iktidardaki partiye oy verdiler. Bilgisiz ve eğitimsiz seçmen, Köy Muhtarına üst […]Posted

in

by