Bütün Afetlerin Altında Ekoloji Bilgisi Yetersizliği ve İnsan Faktörü Görülmektedir

Deprem, sel ve benzeri doğal afetlerin sonuçları ve etkileri aynı yasalara bağlı olarak gelişmektedir

Ekolojik Bütünlük ile Bakılmadan Yapılacak Bütün Yapılar ve Faaliyetler Yarar Değil Zarar ve Gözyaşı Getirir

Son birkaç yıldır önce Covid-19 ve deprem, şimdi de yağışlar ile gelen sel baskınlarının oluşturduğu ölümler, yıkımlar, bozulan yaşam standartları… Yaşanan bu olayların tümünün neden ve sonuçları bilimsel olarak açıklanabilmektedir. Bilinmeyen, beklenmeyen durumlar değildirler. Kentlerin yerleşim yerinin belirlenmesi, planlanmasında taşkın kotlarının altında yapılması gereken yerlere önemli yapılar yapıldığı görülmektedir.

Covid-19 salgınına neden olan virüsün ekolojik yaşam alanları daraldığı için besin zinciri yolu ile insana kadar bulaştığı bilimsel olarak belirtildi. Depremin nerede olabileceği yıllardır bilim çevrelerince anlatılmaktadır. Su yolları üzerinde taban su seviyesi yüksek alüvyon alanlara üzerinde yapılan yapıların tabanında depremle birlikte sıvılaşma sonucu çok sayıda can ve mal kaybı yaşandı. Meteoroloji günlerdir güneydoğu özelinde yağışın yağacağını ve sellere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Hemen hemen bütün kentlerde plansız, çarpık yapılanma sonucu sel altında kalındığı biliniyor. Urfa gibi eski bir dere yatağının devamı olan “Balıklı Göl” çevresindeki yapılaşmaların taşkın kotlarının altında kalan yerler olduğu bilinmeyen bir konu değildir. Bütün dere ve taşkın gider yollarının üzerlerinin kapatılarak yapıların yapılması doğrudan insan faktörü ile ekolojinin dikkate alınmamasıdır.

Onun için yaşananlar doğal afet değil, doğanın kendi işleyişinin doğal sonuçlarıdır. Bilinmeyen bütün bu yapıları derelerin içine yapılmasına izin verenler, köyleri boşaltıp kentlerin çevresine yığanlar, evlerini, köprülerini, yollarını, alt yapılarını bilimsel bilgiye göre yapmayanlar, ayrıca toplumunu eğitmeyenlerin durumudur. 1985 yılında ilk iş yerim olan Şanlıurfa’nın o günkü nüfusu ile bugünkü nüfusu arasında 6 katı daha faza insan yaşamaktadır.

Yarı kurak bölgenin ekolojisine uygun düzensiz yağışlar ve ani yağışların son birkaç yıldır çok ciddi zararlara yol açtığı biliniyor. Arsa ranttının’da etkisi ile çevre düzenlenmesinde yeşil alan ve doğal regresyonlar dikkate alınmadığı için yağışla gelen yağışların ancak %10-20’si kadar ortamda kalır, geriye kalan suyun % 80’nında fazlası bir yerlere akış yönünden uzaklaşmak zorundadır. Bu ekolojin temel kuralıdır.

Deprem, sel ve benzeri doğal afetlerin sonuçları ve etkileri aynı yasalara bağlı olarak gelişmektedir - sel baskini

Yanlış Yere Yapılan Yerleşim Yerleri Sellerin Etkisini Artırdı

Yağışlar sonrası oluşan birikimli su kütlesinin doğası gereği akış yönünde harekete geçmesi ile önüne gelen her nesneyi önüne katarak taşımaktadır. Metre kareye düşen yüksek yağmur her tarafı betonlaştırılmış kent ortamlarında toprak tarafından emilemediğinden betonun üzerinde birikerek sel olarak binlerce yıldır var olan, yağışların akış yönündeki derelere yönelmektedir. Sellerin zarar verdiği konutlar, işyerleri, araçlar, yol vb. yapıların tümü suyun akış yönünde olan yerlerdedir. Yoksa aşırı yağışın bilinmeyen ve olası etkileri tahmin edilemeyen zararlar değildir. Veya hızlıca suçu iklim değişikliğine bağlayamayız.

Depremin ne zaman olacağı bilinmemektedir. Ancak meteoroloji çok önceden nerede ne düzeyde bir yağış şiddetinin oluşacağını kestirebilmektedir. Yer yüzeyi şekerlendiğinden günümüze, her coğrafi duruma göre iklim özellikleri bulunmaktadır. Yağışların akış yönü ve debileri bilinmektedir. Doğadaki herhangi bir derenin genişliğinin anlamı geçmişte oradan ne denli bir yağışın yaşandığının göstergesidir. Ekoloji bilgisi bize bu durumda, yeni kent ve yapılaşmada ekolojinin ilkelerine göre yapılanmaya gidilmesi gerektiğini gösteriyor ki bu da gelişmişliğin bir ölçüsüdür.

Deprem, sel ve benzeri doğal afetlerin sonuçları ve etkileri aynı yasalara bağlı olarak gelişmektedir - sel baskininda suruklenen arabalar

Sel Değil Öngörüsüzlük ve Plansızlık Öldürüyor

Doğanın yasalarına uygun, bilimsel öngörüye göre, uygun zemine, jeofizik ve geoteknik ilkelere göre yapılacak binalar nasıl ki depreme dayanabiliyorsa, sel felaketlerine dayanıklı yapılarda benzer şekilde yapılmalıdır. Dere içlerine ve ovalara yapılan havaalanlarının sel altında kaldığı biliniyor. Urfa-Adıyaman’daki aşırı yağış sonrası Bozova ile Hilvan yolunun geçtiği yerde suyun gideri verilmediği için biriken sel yolu aşarak yolu parçalamış, beklenen akış yoluna devem etmiştir. Sel önüne kattığı tırları ve araçları götürmüştür.

Depremzedeler için kurulan çadırların arazi yapısı ve olası yağış faktörü dikkate alınmamış olmalı ki, ilk yağmurda çadırlar suyun ve çamurun içinde kaldığı görüntüleri yansımaya başladı. Depremin yaraları daha sarılmadan bu defa yağış ve sel baskınları yaşamlarını bir kez daha zora soktu. Bu bağlamda bütün yaşanan afetler sonrasında EKOLOJİ BİLGİSİ yetersizliğine bağlı İNSAN faktörünün etkileri net olarak okunabiliyor.

Deprem, sel ve benzeri doğal afetlerin sonuçları ve etkileri aynı yasalara bağlı olarak gelişmektedir - deprem bolgesinde sel sonrasi afad cadirlari

Bilimin, Teknolojinin Bilimsel İlkelerine Göre Planlanma ve Yapılanmaya Gidilmesi Şart

Eğer ekolojik ilkelere uygun, mühendislik ilkelerine uygun yapılanma gerçekleştirilirse, bu afetler yaşanmamış olacaktır. Eğer kent yerleşkesi ve planlama ekolojiye uygun yapılırsa ne kadar yağarsa yağsın, sular kendi akış yönündeki yatağında akar giderdi.

Türkiye gibi çok şiddetli erozyon sorunu olan bir coğrafyada gerekli, bütünlüklü bir peyzaj planlaması, mera yönetimi, ağaçlandırma yapılmadığı için yağışlardan sonra akan sellerin çok fazla miktarda yüzey toprağı taşıması ile akan suların renginin koyu kahverengine büründüğü görülmektedir.

Günümüz bilim ve teknoloji çağında bütünlüklü bir afet yönetimi, yeterli teknik donanım ve eğitimli insan gücü ile bu tür afetlerin olumsuz etkileri azaltılabilir. Depremler için halen bir erken uyarı sistemi yok. Ancak alınması gereken önlemler ile kayıp ve zararlar azaltılabilir. Seller için erken uyarı olduğu gibi gerekli önlemler de alınabilir ve bu denli kayıp ve ölümler yaşanmaz.

Ne Yapılmalı?

Yeni baştan bütün kentlerin planlanması gözden geçirilmeli. Olası dere yatakları ve tarım alanları üzerindeki yapılar artık daha güvenli yerlere belirli plan ve programlar içinde taşınmalı.

-Kent planlanması çok yönlü ve bütünlüklü bir anlayışla bilimsel bilgi ekseninde planlanmalı

-Bütün yapılar ve altyapılar deprem yönetmenliklere uygun yapılmalıdır

-Bütünleşik bir afet yönetim sistemi yurt çapında oluşturulmalı, toplum eğitilmeli.

-Eğitim kurumlarında afet yönetimi dersleri uygulamalı olarak okutulmalı

-Yıllık birkaç kez bütün işyerlerinde deprem, sel, yangın tatbikatları yapılmalı

-Belediyelerde mutlaka diğer mühendislik bilimleri yanında jeolog, jeofizik, ekolog, su ve toprak bilimi mezunları görevlendirilmeli.

-Birçok sorunun atında yatan arsa rantının oluşmaması için önlemeler alınmalı.

-Kentlere göç durumu kontrol altına alınmalı

-Yapılanmalarda ciddi önlem ve denetimler uygulanmalı.

Not 16 Şubat 2023 tarihinde ziyaret ettiğim Şanlıurfa Müzesinde su altında kaldığını öğrendiğimde kolum kanadım kırıldı. Çok önemsediğim ve ziyaret edilmesini önediğim bir bilim tarihi, insanlık tarih müzesi. Umarım çok zarar görmemiştir.

15 Mart 2023, Adana

Deprem, sel ve benzeri doğal afetlerin sonuçları ve etkileri aynı yasalara bağlı olarak gelişmektedir - deprem bolgesinde sel sonrasi afad cadirlari

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

1960 doğumlu. 1985 Yılında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Bölümü’nde mezun oldu. Aynı yıl Şanlıurfa Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsünde Araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 1986 Yılında Ceyhan-Adana’da tarım şirketinde sorumlu müdür olarak çalıştı. 1987 Yılında Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’ nde Araştırma Görevlisi, 1988 yılında Almanya Hohenheim Üniversitesinde araştırmacı olarak bulundu. 1990-1994 yılları arasında İngiltere’de Reading Üniversitesinde Doktora eğitimini aldı. 1996 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent ve 2002 yılında Profesör unvanını aldı ve halen Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Çalışma alanları bitki besleme, biyolojik verimlilik, mikoriza ve toprak atmosfer ilişkileri. Son yılarda mikoriza karbon bağlanması konularında çalışıyor. 24 TÜBİTAK, 6 Avrupa Birliği çerçevesindeki COST, 3 Devlet Planlama Teşkilatı, 1 adet Tarım Bakanlığı Araştırma projeleri, 27 adet Çukurova Üniversitesi Araştırma projesi yürüttü.

Çalışma alanı konusunda 426 makale, konferans sunusu ve kitap bölümleri yayınladı. Ayrıca, toprak, çevre, insan, eğitim ve üniversite sorunları konusunda 800 kadar görüş, tartışma, araştırma ve derleme yazıları bulunmaktadır. Eğitim sorunları ve niteliğinin iyileştirilmesi konusundaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri konusuna özel ilgi göstermektedir.

Haziran 2015 tarihinden itibaren Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (ZAK) üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yorumlar

“Bütün Afetlerin Altında Ekoloji Bilgisi Yetersizliği ve İnsan Faktörü Görülmektedir” için bir cevap

 1. Hüseyin Serdar Tanal avatarı
  Hüseyin Serdar Tanal

  Bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır Hace Bektaş Veli 13 yüzyıl
  ( Türkiye denen akıl bilim eşitlik ve adaletten uzak ülkede yasaklı inanç ve kültür Aleviliğin inanç önderi ve piri)
  Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir. M.K.A. ( Diyen Ama diyaneti kurup sunniliği resmin din ilan eden lider )
  Sonuç 21 yüzyılda ortaçağ karanlığı yaşayan akıldan mantıktan bilimden doğa yasalarından uzaklaşmış rezil zavallı acınacak durumda bir ülke. ” UYULACAK TEK ANAYASA DOĞANIN ANAYASASIDIR, BİLİM DOĞANIN DİLİDİR” Bu ülkede her şey bilinir söylenir ama yapılmaz. Yetkililer bilgisiz, bilgililer yetkisiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. pavarotti de güzel söyler Oçi Çorniye’yi

 2. Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!? Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme,…

 3. KUR’AN! Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile…

 4. KUR’AN-İçki?! Robotlaşmış Kullar?! Kafayı içki içenlere takmış, onları cehennemlik-kâfir ilan eden din satıcıları-yobazlara inat, Yüceler Yücesi Yaratıcı aşağıdaki ‘içki’ ile…

 5. İlginç, bir sürü insan hakkında haklı haksız yurtdışına çıkış yasağı var ama sadece spesifik olarak TMSFye borcu olanların yasağını kaldırmak…

 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme, söylediklerini buyruk kabul etme zaafı ile kutsallaştırılmışlara-kullara tapınma haline […]


 • SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  Türkiye’de önümüzdeki dönemde yapılacak seçimler için, herkesinde gördüğü gibi, ABD bilerek kendine bağlı işbirlikçilerle beraber R.T.E. -K.K. üzerinden Türkiye’ye anti demokratik ve totaliter içerikli iki […]


 • PROTEİN EKSİKLİĞİ

  PROTEİN EKSİKLİĞİ

  Ülkelerin gelişmesini, proteinli gıdalarla beslenen gençler ve kuşaklar sağlar. Her Japon çocuğu mutlaka yumurta yer, et, balık, fındık, badem yer, süt içer. Her Alman çocuğu […]


 • Türkiye’ye turist yağacak…

  Türkiye’ye turist yağacak…

  Alınan onca önleme rağmen Rus turistlerin Türkiye tercihi önlenemiyor. Geçenlerde yazmıştık. Rusya, iç turizme yönelik önlemler almaya başlamıştı. Ancak, görülüyor ki Rus turistler Türkiye’den hali […]


 • Kocaseyit

  Kocaseyit

  1929’da Havran’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ,Nahiye Müdürüne , ” Havran köylerinden birinde bir Seyit Onbaşı olacaktı onu bulup getirin” der. Seyit Onbaşı’nın hangi köyde olduğunu bilmeyen Nahiye Müdürü “Emriniz olur.Buluruz […]


 • SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ

  SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ

  Erkam Tufam yurtdışında yaşayan bir gazeteci. Niye yurtdışında, nasıl çıkmış gibi sorular beni ilgilendirmiyor. Bir yazımda vurgulamıştım; ‘ben söze bakarım’! O kişinin söylediklerinin ne kadarı benim […]


 • Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Yukarıdaki başlık sayın Emin Çölaşan’ın  dünkü  yazısının başlığıdır.  Sayın Sultan Uçar    “Diploma kayalara çarpmış’başlığı ile sayın Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamış. Sayın Fatih Portakal ise “En azından […]


 • Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Kuşlar yılın farklı zamanlarında besin kaynaklarının mevcudiyetine ve iklim koşullarına bağlı olarak kışı geçirecekleri alanlara veya üreme alanlarına göç ederler. Göç eden kuşların çoğu Avrupa, […]


 • Orta Asya’da Türkler

  Orta Asya’da Türkler

  Türkmenistan’daki ‘Türk’ ile Türkiye’deki ‘Türk’ aynı insanları mı ifade ediyor? Eğer öyleyse, neden ikisinin arasında isimleri başka insanlara atıfta bulunan ülkeler var? İran, Irak, Suriye […]


 • Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  “Yavaş yavaş ölürler okumayanlar” diyor şair. Yaşam Tercihimizde Yavaş Yavaş Ölümü Mü? Yoksa Yaşamı Anlayarak Ölmek mı? Brezilyalı şair Martha Medeiros’un 1961 yılında yazdığı “Ağır […]


 • Yine bir deprem uyarısı…

  Yine bir deprem uyarısı…

  Depremler tehlikesi halen devam ediyor. Uzmanlar yeni depremler konusunda yeni uyarılarda bulunuyor. Şimdi de Bingöl masaya yatırıldı. Bingöl’de de deprem olabileceği konusunda yeni uyarılar geldi. […]


 • Fal?-Nazar?-Büyü?

  Fal?-Nazar?-Büyü?

  KUR’AN!Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile ilgili uyaran ayetten sonra kendimize şu […]Posted

in

by