Türkiye Demokokrasi Endeksi’nde Sınıfta Kaldı

İngiltere merkezli  Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yapılan Demokrasi Endeksi‘nin son  raporunda; küresel sıralamalardaki değişiklikler açıklanmaktadır. Derinlemesine bölgesel incelemenin yanı sıra, Rusya’da demokrasinin neden başarısız olduğu, bunun mevcut savaşa nasıl yol açtığı, Ukrayna’da demokrasinin neden savaşla bağlantılı olduğu araştırılmaktadır.

İngiltere merkezli  Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yapılan Demokrasi Endeksi'nin son  raporunda; küresel sıralamalardaki değişiklikler açıklanmaktadır. Derinlemesine bölgesel incelemenin yanı sıra, Rusya'da demokrasinin neden başarısız olduğu, bunun mevcut savaşa nasıl yol açtığı, Ukrayna'da demokrasinin neden savaşla bağlantılı olduğu araştırılmaktadır. - Screenshot 7

EIU, Türkiye’yi Batı Avrupa’daki tek “melez rejim” olarak sınıflandırmıştır. Afganistan 0,32 puanla son, Norveç 9,88 puanla birinci sıradadır. Türkiye; seçim süreci ve çoğulculuk için 10 üzerinden 3,5, hükümetin işleyişi için 5,0, siyasi katılım için 5,56, demokratik siyasal kültür için 5,63 ve sivil özgürlükler için 2,06  puan almıştır. 2006 yılından bu yana yayınlanan raporda Türkiye 5,76 puanla 2012 yılında en yüksek rakamına ulaşmıştı. Türkiye’nin puanı 2017 yılına kadar 5’in üzerinde idi.

İngiltere merkezli  Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yapılan Demokrasi Endeksi'nin son  raporunda; küresel sıralamalardaki değişiklikler açıklanmaktadır. Derinlemesine bölgesel incelemenin yanı sıra, Rusya'da demokrasinin neden başarısız olduğu, bunun mevcut savaşa nasıl yol açtığı, Ukrayna'da demokrasinin neden savaşla bağlantılı olduğu araştırılmaktadır. - Screenshot 8

Rapor’da, “seçimlerin genellikle özgür ve adil olmadığı, medyanın sansüre tabi tutulduğu, hukukun üstünlüğünün çok zayıf olduğu ve yolsuzluğun yaygın olduğu”   yer almıştır. Türkiye’nin düşüş eğiliminin “otokratik cumhurbaşkanının artan otoriterliğini” gösterdiği  şöyle açıklanmıştır: “Türkiye’nin bakış açısı değişmedi. Erdoğan 2022’de medya, muhalefet ve kamuoyu üzerindeki baskıyı artırdı, bu kategorilerde çok düşük puanlar aldı, birçok gösterge de aşağı indi.”

Dezenformasyon yasası ve yeni seçim yasası da iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin  artan otoriterliğine örnek olarak gösterilmiştir.  Dezenformasyon yasası, “yanlış bilgi yayanlara” hapis cezası getirdiği için özellikle sosyal medyayı ve muhalifleri kontrol etmek için bir araç olarak çıkarılmıştır.Yeni seçim yasası AKP’ye, seçim kurullarına hükümet yanlısı yargıçlar atama olanağı sağlamıştır.  Bu durum küçük partilerin seçim koalisyonları yoluyla meclise girmelerini zorlaştırmıştır.

Demokrasi Endeksi, beş kategoride gruplanan 60 göstergeye dayanmaktadır: Bu kategoriler; seçim süreci ve çoğulculuk, sivil özgürlükler, hükümetin işleyişi, siyasi katılım ve siyasi kültürdür. Ülkelere sıfırdan ona kadar  derecelendirme verilir. Genel endeks, beş toplam kategori puanının ortalamasıdır. Daha sonra her ülke, ortalama puanlarına göre dört tür rejime ayrılır:

 • Tam demokrasiler,  “full democracies”,
 • Kusurlu demokrasiler, “flawed democracies”,
 • Melez rejimler,” hybrid regimes,”
 • Otoriter rejimler. “authoritarian regimes”

Ortalama küresel endeks puanı 2022’de duraklamıştır. Pandemi ile ilgili kısıtlamaların kaldırılmasının ardından bir toparlanma beklentisine rağmen, puan 2021’de 5,28 iken 5,29’da (0-10 ölçeğinde)  hiç değişmemiştir.  Endeksin ölçtüğü ülkelerin yarısından fazlasının puanları ya yerinde saymış ya da gerilemiştir. Batı Avrupa, puanı pandemi öncesi seviyelere dönen tek bölge olarak pozitif bir  değerdedir.

Türkiye, 2022 yılında 167 ülke arasında 103’ncü sırada yer alarak sınıfta kalmıştır. 10 puan üzerinden yapılan değerlendirmede Norveç 9,81 puan ile listenin zirvesindedir.  Yunanistan ise   “en kayda değer genel iyileşmeyi” gerçekleştirmiştir. Afganistan 0,32 puanla sonuncu  sıradadır.

Demokrasi Endeksi’nin  değerlendirmesine göre küresel demokrasinin uzun süredir devam eden düşüşü 2022 yılında  durmuştur.  Anket, 167 ülkedeki demokrasi durumunu en fazla on puan alan beş  kritere göre derecelendirmektedir:

 • Seçim süreci ve çoğulculuk,
 • Hükümetin işleyişi,
 • Siyasi katılım,
 • Demokratik siyasi kültür,
 • Sivil özgürlükler.

Dünya nüfusunun  yarısı (%45,3)  demokraside, üçte birinden fazlası ise (%36,9)  otoriter yönetim altında yaşamaktadır. Bir önceki yıla göre sadece 0,01’lik bir artışla on üzerinden 5,29’luk küresel puan, 2016’da başlayan ve olası görünen demokratik durgunluğun tersine dönmesinden çok durgunluğu temsil etmektedir.

Endekste yer alan  ülkeler, ‘tam demokrasi’, ‘kusurlu demokrasi’, ‘hibrit (karışık/melez) rejim’ ve ‘otoriter rejim’ olarak dört kategoriye  ayrılmıştır. Endekste,”Türkiye’nin demokratik değerleri aşınmaya devam ediyor” başlığı atılmış ve şu değerlendirmede bulunulmuştur: “Ülke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son on yılda puanında ciddi bir düşüş yaşadı. Seçimler  özgür ve adil  olmayıp,  medya sansüre tabi, hukukun üstünlüğü zayıf ve yolsuzluk yaygın.”

Otoriter rejim kategorisinin 6 basamak üzerinde yer alan Türkiye’nin ortalama puanı 2012’deki 5,76 seviyesinden 2022’de 1,41 puan düşerek 4,35’e gerilemiştir. Rapor’da yer alan bir tespit çok önemlidir: “Bu düşüş eğilimi cumhurbaşkanının giderek artan otokratik yönetimini yansıtmaktadır.” 2022’de seçim yasasının değiştirildiği ve kamu düzeni hakkında “yanlış bilgi yayanlar” için hapis cezası içeren yeni bir dezenformasyon yasasının kabul edildiği hatırlatılan raporda, “Erdoğan, 2022’de medya, muhalefet ve toplumsal muhalefet üzerindeki baskıyı artırdı” ifadesine yer verilmiştir.

İskandinav ülkeleri, küresel sıralamada ilk altı pozisyonun beşinde yer almaktadır. Norveç, 9,81puanla ilk sırada bulunurken, onu 9,61 ile Yeni Zelanda, İzlanda, İsveç, Finlandiya ve Danimarka izlemektedir.  Rapor’da bu ülkelerin başta seçim süreci ve çoğulculuk ile hükümetin işleyişi olmak üzere tüm kategorilerde yüksek puana sahip olduklarına vurgu yapılmaktadır. İsviçre, İrlanda, Hollanda ve Tayvan ilk on arasında yer alan diğer ülkelerdir.  Finlandiya, İrlanda ve İtalya, puanlarını iyileştirmelerine rağmen diğer ülkelerin daha hızlı ilerleme kaydetmesi  sebebiyle sıralamada gerilemiştir. Yunanistan, 7,97 puanla dokuz basamak yükselerek 26’ncı sıraya yerleşmiş, “en kayda değer genel iyileşmeyi” gerçekleştirmiştir.

Demokrasi Endeksi’nde 10 üzerinden 8 puan ve yukarısında puan alanlar “tam demokrasi” olarak nitelendirilmektedir. Bu  kapsamda  Şili, Fransa ve İspanya’nın yeniden en üst sıradaki ülkeler arasına katılmasıyla 2021’de 21 olan “tam demokrasi” sayısı  geçen yıl 24’e yükselmiştir. Endekste 167 ülke ve bölgeden 72’si (% 43.1) demokrasi olarak kabul edilmektedir. “Kusurlu demokrasilerin” sayısı 2022’de beş ülke azalarak 48’e gerilerken,   59 ülke  “otoriter rejimler kategorisinde, 36 ülke ise “hibrit rejimler” olarak sınıflandırılmıştır.  Endekste “otoriter rejim” kategorisinde yer alan son 10 ülke  şunlardır: Afganistan, Myanmar, Kuzey Kore, Orta Afrika Cumhuriyeti, Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Türkmenistan, Çad, Laos ve Ekvator Ginesi.

Freedom in The World 2022’ye göre de Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisindedir:

İngiltere merkezli  Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yapılan Demokrasi Endeksi'nin son  raporunda; küresel sıralamalardaki değişiklikler açıklanmaktadır. Derinlemesine bölgesel incelemenin yanı sıra, Rusya'da demokrasinin neden başarısız olduğu, bunun mevcut savaşa nasıl yol açtığı, Ukrayna'da demokrasinin neden savaşla bağlantılı olduğu araştırılmaktadır. - Screenshot 9

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 2002’den bu yana Türkiye’yi yönetiyor. Başlangıçta bazı liberalleştirişi reformları kabul ettikten sonra, AKP hükümeti siyasi haklar ve sivil özgürlükleri giderek daha fazla kısıtladı  ve 2016’dan bu yana eleştirmenlere ve muhaliflere yönelik geniş kapsamlı bir baskı uyguladı. 2017’deki anayasal değişiklikler, gücü cumhurbaşkanının elinde toplayarak kilit kontrolleri ve dengeleri kaldırdı. Erdoğan Türk siyasetine hakim olmaya devam ederken, derinleşen bir ekonomik kriz ve siyasi gücü daha da pekiştirme fırsatları, hükümete muhalefeti bastırmak ve kamusal söylemi sınırlamak için yeni teşvikler verdi.” (https://freedomhouse.org/country/turkey/freedom-world/2022)

Türkiye, bu yıl yapılacak seçimlere bağlı olarak  beş kategoride gruplanan 60 göstergedeki iyileşmeler  sonucunda 2023 yılında muhtemelen  Batı Avrupa’daki tek “melez rejim”  sınıflandırmasından çıkabilecektir.

İngiltere merkezli  Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yapılan Demokrasi Endeksi'nin son  raporunda; küresel sıralamalardaki değişiklikler açıklanmaktadır. Derinlemesine bölgesel incelemenin yanı sıra, Rusya'da demokrasinin neden başarısız olduğu, bunun mevcut savaşa nasıl yol açtığı, Ukrayna'da demokrasinin neden savaşla bağlantılı olduğu araştırılmaktadır. - Screenshot 7

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Sadece (Bakara,136)ayeti ekleyerek ve içeriği olduğu gibi aynı bırakarak; (Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı-Hadisler-KUR’AN) yazısı, yeni başlıkla kabul görür mü? Tüm ilgi-alâka,…

 2. Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak…

 • 2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  Şu bir gerçek: İnsanların her geçen yıl seyahat ve tatil tercihleri değişiyor. Bu gerçekler ışığı altında sektör yenileme çalışmalarına hız vermeli. İngiltere merkezli hava yolu ve […]


 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

              Ulusalcılık kavramının oluşumundaki ‘tarihsel kalıt’a  eski dilde ‘Ecdadın ruhu’ da denilebilir, ki geçen yazıda buna kısaca değinmiştik. İşte Fransızların ‘kadim ruh’ (l’âme antique) dedikleri […]


 • YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  RTE’NİN ANAYASAL OLMAYAN ADAYLIĞINI ONAYLAYAN BU YSK, ALDIĞI KARARLA RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR YSK’nın son aldığı kararı, RTE’nin CB seçimine aday olarak katılmasını oy birliğiyle almış […]


 • Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı?Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak için ölümü ve hayatı yarattı.” Yaşamın […]


 • Topraklarımızı yabancılara satmayın

  Topraklarımızı yabancılara satmayın

  BAŞKAN KELEŞ: TOPRAKLARIMIZI YABANCILARA SATMAYIN Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Türkiye’de en çok  yabancılara arsa satılan iller arasında Sakarya’nın da olduğuna […]


 • EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  Sn. Erdoğan ve Maliye Bakanı Nebati, Türk ekonomisinin uçtuğunu, uygulanan sisteme Batılıların bile hayran kaldığını üstüne basa basa söylemekteler. Sn. Erdoğan, “Benim alanın ekonomi, bunların […]


 • Deprem bölgesinde sigortalı hasar 100 milyar…

  Deprem bölgesinde sigortalı hasar 100 milyar…

  Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaşattığı acının büyüklüğüne dikkat çekti. Bu tür afetler sonrası rakamlarla […]


 • KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ HÜSEYİN MÜMTAZ                 Rusya-Ukrayna savaşı ile Lozan’ın, 100 yıl sonra aynı karede yer alabileceğini hiç düşünebilir miydiniz?                 Heybeli’deki kara cübbeli, kara […]


 • Antakya Medeniyetler Korosu

  Antakya Medeniyetler Korosu

  Antakya Medeniyetler Korusu Depremin Yaralarını Sarmak İçin İlk Konserini Duygu Yüklü Mesajlarla Adana’da Başlattı 6 Şubat 2023 sabahı depreminde on binlerce kardeşimiz, annemiz, babamız ve […]


 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudi Arabistan ile İran’ın 7 yıllık kesintinin ardından Çin’in arabuluculuğuyla diplomatik ilişkileri başlatma kararı, İsrail dışında tüm bölge ülkeleri tarafından memnuniyet verici bir gelişme olarak […]


 • “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs yönetimi ile resmi müzakere masasına oturmak için çerçevenin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, egemen eşitlik ve eşit […]


 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (2)

  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (2)

              Fransız Devrimi sırasında ve hatta Rönesans döneminde, Avrupa’da bir Eski Yunan kültünden sözedilmekte idi.             Örneğin Rönesans’ın sözcük anlamı ‘yeniden doğuş’ olup, bu yeniden doğuş Eski Yunan’ın yeniden […]Posted

in

by

Tags: