Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 1,78 milyar Dolar Acil Durum Desteği

Dünya Bankası (IBRD, WB) Türkiye’nin güneydoğusunda ve civarında yaşanan ve yüksek sayıda can kaybına, yaralanmalara ve önemli ölçekte hasara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntılar sonrasında gerçekleştirilecek yardım ve iyileştirme çabaları için Türkiye’ye  1,78 milyar  dolar  tutarında acil durum desteği (Emergency Support Functions)sağlayacaktır.   Banka, depremlerden etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığını açıklamıştır.  Yardımın belediye düzeyinde temel altyapının yeniden inşası için kullanılacağı bildirilmiştir.

Dünya Bankası 1945 yılında “Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası” (IBRD: International Bank for Reconstruction and Development) adıyla kurulmuştur. 1947 yılında BM’in özerk uzman kuruluşlarından biri olmuştur. 189 ülke Banka üyesidir.  Üyelerden  11’i, Banka sermayesinin yüzde 55’ine sahiptir.  Zamanla grup haline gelmiştir. Dünya Bankası Grubu (World Bank Group)  çatısı altında  5 beş ana kurum  vardır. IBRD, gelişmekte olan ülkelerin kamu sektörüne kredi açan bölümdür. Türkiye kuruma 1947 yılında üye olmuştur. Kişi başına GSMH’ye göre yapılan dört gruplu sınıflandırmada Türkiye 3. grupta yer aldığı için 5 yıl geri ödemesiz 17 yıla kadar vadeli kredi kullanabilmektedir. Türkiye’nin sermaye ve oy gücü %0,5 düzeyindedir.

Dünya Bankası Grubu altında Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA: International Development Association), Uluslararası Finans Kurumu (IFC: International Finance Corporation), Çoktaraflı Yatırımlar Garanti Ajansı (MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency) ve  Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes)  vardır. (S. Rıdvan Karluk, Uluslararası Kuruluşlar, Beta Basım, İstanbul, 2014, s.373-427)

Banka, Türkiye’deki yardım ve kurtarma çabalarına yardımcı olmak için  yardım taahhüdünde bulunmuş, “felaketin büyüklüğünü tahmin etmek ve kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli bölgeleri belirlemek için hızlı bir hasar değerlendirmesi” başlattığını  açıklamıştır.  Her felaket  kendine özgü olup boyut, şiddet ve hasar bakımından farklılık gösterebilir. University College London’da Risk ve Afet Azaltma Enstitüsü Başkanı Prof. Joanna Faure Walker’in tespiti şöyledir: “Herhangi bir yıldaki en ölümcül depremlerden sadece ikisi, son 10 yılda eşdeğer büyüklükteydi. Ancak yıkıma neden olan sadece sarsıntının gücü değildir. Bu olay sabahın erken saatlerinde insanların içeride ve uyurken meydana geldi.”

 
Depremlerde binaların sağlamlığı önemli bir faktördür. Portsmouth Üniversitesi'nde volkanoloji ve risk iletişimi alanında  uzman  olan Dr. Carmen Solana’nın açıklaması  dikkat çekicidir: "Dirençli altyapı maalesef Güney Türkiye'de ve özellikle Suriye'de düzensiz, bu nedenle hayat kurtarmak  çoğunlukla müdahaleye bağlı. Hayatta kalanları bulmak için önümüzdeki 24 saat çok önemli. 48 saat sonra hayatta kalanların sayısı büyük ölçüde azalır. Bu, 200 yıldan uzun süredir büyük bir depremin veya herhangi bir uyarı işaretinin olmadığı bir bölgeydi, bu nedenle hazırlık seviyesi, sarsıntılarla baş etmeye daha alışkın olan bir bölgeye göre daha düşüktür.”

Dünya Bankası,  Türkiye’deki yardım ve kurtarma çabalarına yardımcı olmak için bir  yardım taahhüdünde bulunmuş, “felaketin büyüklüğünü tahmin etmek ve kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli bölgeleri belirlemek için hızlı bir hasar değerlendirmesi” başlattığını  açıklamıştır. Yıkıcı bir felaket meydana geldiğinde, yerel ve eyalet hükümetleri gerekli kaynakları sağlayamayacakları bir noktaya gelebilirler. Bu felaketlerde acil durum desteği, kaynakların ve malzemelerin kullanımı yoluyla yardım sağlamak için devreye girer. (https://blog.response.restoration.noaa.gov/emergency-support-functions-why-are-they-important)

Dünya Bankası 1945 yılında “Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası” (IBRD: International Bank for Reconstruction and Development) adıyla kurulmuştur. 1947 yılında BM'in özerk uzman kuruluşlarından biri olmuştur. 189 ülke Banka üyesidir.  Üyelerden  11'i, Banka sermayesinin yüzde 55'ine sahiptir.  Zamanla grup haline gelmiştir. Dünya Bankası Grubu (World Bank Group)  çatısı altında  5 beş ana kurum  vardır. IBRD, gelişmekte olan ülkelerin kamu sektörüne kredi açan bölümdür. Türkiye kuruma 1947 yılında üye olmuştur. Kişi başına GSMH'ye göre yapılan dört gruplu sınıflandırmada Türkiye 3. grupta yer aldığı için 5 yıl geri ödemesiz 17 yıla kadar vadeli kredi kullanabilmektedir. Türkiye'nin sermaye ve oy gücü %0,5 düzeyindedir. - Screenshot 3 1

Dünya Bankası,  afetin yol açtığı hasarların boyutlarını tahmin etmeye ve dünyanın dört bir yanında afet riski yönetimi alanında edinmiş olduğu yaygın deneyimi temel alarak iyileştirme ve yeniden inşa desteklerinin sağlanmasında esas alınacak öncelikli alanların belirlenmesine yönelik  hızlı hasar tespit çalışması   başlatmıştır. Bu konuda Grubun Başkanı David Malpass’ın yaptığı açıklama  önemlidir: “Yıkıcı depremler sonucunda uğradığınız büyük kayıp için Dünya Bankası Grubu adına Türkiye ve Suriye halkına en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.  Banka olarak acil yardıma ek olarak sahadaki acil ve büyük ihtiyaçlar için hızlı bir değerlendirme hazırlıyoruz. İhtiyaçları desteklemek için operasyonlar hazırlarken ülkenin toparlanması ve yeniden inşası için öncelikli alanlar belirlenecektir.”

Banka,  afetin yol açtığı hasarların boyutlarını tahmin etmeye ve dünyanın dört bir yanında afet riski yönetimi alanında edinmiş olduğu yaygın deneyimi temel alarak iyileştirme ve yeniden inşa desteklerinin sağlanmasında esas alınacak öncelikli alanların belirlenmesine yönelik bir hızlı hasar tespit çalışması başlatmıştır. Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada  aşağıdadır:  

“Yıkıcı depremler sonucunda uğradığınız büyük kayıp için Dünya Bankası Grubu adına Türkiye ve Suriye halkına en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” dedi.” Banka olarak acil yardıma ek olarak sahadaki acil ve büyük ihtiyaçlar için hızlı bir değerlendirme hazırlıyoruz. Bu değerlendirme biz ihtiyaçları desteklemek için operasyonlar hazırlarken ülkenin toparlanması ve yeniden inşası için öncelikli alanları belirleyecektir”. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de,  Türkiye’nin acil ve gelecekteki ihtiyaçları çok büyük ve ihtiyaçlar yardımdan yeniden inşaya kadar tüm yelpazeyi kapsıyor” demiştir.

Dünya Bankası’nın Türkiye ile olan köklü ve verimli işbirliğinin geçmişi 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır. Son yıllarda, Banka Türkiye’de afet riski yönetimi, kentsel gelişim ve enerji verimliliği alanlarında faaliyet gösteren öncü bir ortak haline gelmiştir. Banka bugüne kadar, diğerlerinin yanında, İstanbul Deprem Riski Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesini; Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı ile finanse edilen Güvenli Okullar Projesini ve Okullarda Afet Riski Yönetim Projesini uygulamıştır.

Uygulanmakta olan projeler arasında, kamu binalarında depreme karşı dayanıklılığı ve enerji verimliliğini arttırmaya yönelik “Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği Projesi” de bulunmaktadır. Dünya Bankası’nın  Türkiye programında  toplam tutarı 9 milyar doları bulan 30 aktif finansman operasyonu  bulunmaktadır. Afetler en çok yoksul ve kırılgan kesimleri etkilemektedir. Geçtiğimiz son on yıllık dönemde, Dünya Bankası afet riski yönetimi alanında küresel bir öncü kuruluş olarak öne çıkmış ve üye  ülkelerin tehlikelere ve afet risklerini ortadan kaldırmalarına destek sağlamıştır.

Afet riski yönetiminin kalkınma planlamasına yansıtılması, doğal ve insan kaynaklı sebeplerden kaynaklanan afetlerdeki artış eğilimini tersine çevirebilir. Ayrıca, ülkeler yaşadıkları afetler sonrasında daha güçlü, daha hızlı ve daha kapsayıcı bir şekilde kendilerini yeniden inşa ettiklerinde, insanların geçim kaynakları ve refahları üzerindeki etkileri yüzde 31’e kadar düşürülebilmektedir.

Dünya Bankası  2021 yılında Türkiye’deki binaları incelediği  raporunda, milyonlarca yapının acil güçlendirilmesi gerektiğini açıklamıştır. Middle East Eye’da yayınlanan  haber önemlidir.  Dünya Bankası’nın 2021 yılında yayınladığı raporunda, Türkiye’deki milyonlarca konutu depreme dayanacak şekilde güçlendirmenin veya yeniden inşa etmenin yaklaşık yarım trilyon dolar kadardır. Yapıların depremler, iklim değişikliği ve sel gibi diğer doğal afetlerden korunması için yapılması gereken harcama tutarı 465 milyar dolar olarak tahmin edilmiş, “2000 yılından önce inşa edilen konut stokunun çoğunun sismik ve iklim tehlikelerine karşı oldukça savunmasız” olduğu ve acil güçlendirme gerektirdiği konusunda uyarılarda bulunulmuştur.

Banka, Haziran 2021’de Türkiye’ye 140 okul, hastane ve diğer kamu binalarını güçlendirmek veya yeniden inşa etmek için 265 milyon dolarlık  kredi  açmıştır.  Türkiye’nin en büyük kentindeki kamu binalarını deprem şokuna dayanacak şekilde iyileştirmek için 2004- 2015 yılları arasında yürütülen ve “İstanbul Sismik Riski Azaltma Projesi” (İSMEP) olarak bilinen 550 milyon dolarlık bir projeye  finansman sağlamıştır.  2018  yılında   projeyle ilgili  raporda, Banka’nın Uluslararası Değerlendirme Grubu, Türk hükümetinin özel sektörü sübvanse etme konusundaki endişeleri  sebebiyle “özel konut risk azaltmanın” kapsamından çıkarılmıştır.  Konutun, özel bir mal olduğu göz önüne alındığında, Banka’nın özel sektör gayrimenkulünün dışında durması veya çok yüksek bir katılım eşiğine sahip olması gerektiği ortaya konmuştur.

Son sözler: Aklın üç ilkesi, iyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmaktır. Ernst Haeckel   doğru söylemiş: “Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembellik.”George  Santayana “Geçmişi hatırlayamayanlar, onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar.” demiştir ama Türk siyasilerin yüzde kaçı için acaba bu tespit doğrudur?

Haberi paylaşın
Dünya Bankası 1945 yılında “Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası” (IBRD: International Bank for Reconstruction and Development) adıyla kurulmuştur. 1947 yılında BM'in özerk uzman kuruluşlarından biri olmuştur. 189 ülke Banka üyesidir.  Üyelerden  11'i, Banka sermayesinin yüzde 55'ine sahiptir.  Zamanla grup haline gelmiştir. Dünya Bankası Grubu (World Bank Group)  çatısı altında  5 beş ana kurum  vardır. IBRD, gelişmekte olan ülkelerin kamu sektörüne kredi açan bölümdür. Türkiye kuruma 1947 yılında üye olmuştur. Kişi başına GSMH'ye göre yapılan dört gruplu sınıflandırmada Türkiye 3. grupta yer aldığı için 5 yıl geri ödemesiz 17 yıla kadar vadeli kredi kullanabilmektedir. Türkiye'nin sermaye ve oy gücü %0,5 düzeyindedir. - Screenshot 3 1

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. fatma sibel yüksek ankara yenimahalle’de meydana gelen düşük şiddetli, pek çok vatandaşın hissetmediği depremden 20 dk. önce içinde tahteravalli kelimesinin…

 2. arkadaşlar sallıyorsunuz angelina jolie nin cia ajanı olduğu rockfellerin çıkarları doğrultusunda abd nin saldıracağı yerlerin savaş hatlarını oluşturmak müdahaleye zemin…

 • ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  Atatürkçülüğün en önemli ilkelerinden biri de milliyetçiliktir. Bu ilke, Millî Mücadele’nin doğuşunda ve başarıya ulaşmasında başlıca rolü oynamıştır; zira yeni kurulan devlet, artık milletler topluluğuna […]


 • HAZARALAR

  HAZARALAR

  İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE AFGANİSTAN HAZARALARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN BÜYÜK BULUŞMASI 23 Eylül tarihinde Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize […]


 • Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Gizlenen tarih; 670-740 Türk Katliamları ve Türklerin İslamiyet’i kabul edişi. TARİHİN EN AŞAĞILIK SOYKIRIMLARINDAN BİRİ – TALKAN KATLİAMI … O dönemlerde Türklerin Orta-Asya’dan göç edip, […]


 • YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  BAĞIMSIZ KKTC YARGISI BASKI ALTINA ALINMAK, YARGININ VERECEĞİ KARAR ETKİLENMEK İSTENİYOR. Yasalarımıza göre mahkemede olan veya görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak mahkemeyi baskı […]


 • KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  HÜSEYİN MÜMTAZ KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET HÜSEYİN MÜMTAZ                 Sina Akşin’in “Kısa Türkiye Tarihi”ni okurken satırların altını çizmiş, sayfa kenarlarına notlar almışım. İlk sayfanın […]


 • Diktatörlüğe giden Türkiye

  Diktatörlüğe giden Türkiye

  Sayın Temel Sağıroğlu‘ nun „En büyük ihanetin fitili bu şekilde ateşlendi“ (3.10.2023) yazısına bir katkı. Sayın Bedrettin Dalan’ın 16.12. ve 23.12.1998 tarihinde Kanal E‘ nin „Kantarın […]


 • YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

  YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

          Benim candan aziz okurlarım! Sizlere biraz düşünmenizi ve etrafınıza şöyle bir bakmanızı sağlayacağını umduğum bir yazı kaleme almak istedim.         Efendim hepimiz başarıyı yakalamak isteriz. Başarılı […]


 • Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış turizmi ilgi görüyor. Daha ucuz ve hesaplı tatil yapmayı düşünenler Ekim-Kasım aylarını tercih ediyor. Rus ve Ukrayna’dan sonra Almanya’da e çok Türkiye’yi tercih eden […]


 • Kör Topal Dünya

  Kör Topal Dünya

  Sayın Erdem , Kapitalizmin şahlanması bakır ve demir-çelik üretiminin patlamasıdır.. Bakır madeni tröstler hem maden işletir hem elektrik iletkeni bakır tel üretir.2 ülke ABD ve […]


 • Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı rahmetli Ganire Paşayeva ve Türk milliyetçiliği Son derece saygın bir isim olan, turan ülküsü ile yaşamış Türk milliyetçisi, turancı rahmetli Ganire Paşayeva’nın vefatı üzerine […]


 • TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  FETO-AKP DÖNEMİ KULLANIŞLILARI TÜKENMEYE , HIZLANARAK , DEVAM EDİYOR.. nâgehan ve ozan kütahyalı 03.10.23’te boşandı Duruşma sonrasıUzun stres yıllarında Nagehan yıpranmış çöp olmuş ,Ozan Kütahyalı […]


 • ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ÇEDES’E YÖNELİK ADD(ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ) İDARESİNDEN ÇOK ŞÜKÜR SES ÇIKTI! Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), ·  öğrencilerin açlık, ·  sefalet ve cehalete mahkûm edilemeyeceğini vurgulayarak 4+4+4 sistemi, ·  ÇEDES’ten […]


 • MARX’TA PARA (15)

  MARX’TA PARA (15)

              Brunhoff, R.Luxembourg’un neredeyse Marx’tan daha marksist bir tutumla ‘para’ konusuna önem verdiği söylenebilir diyor.             Çünkü, bir dolanım aracı olarak para, kapitalist yeniden-üretimin onsuz olmaz bir […]


 • Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu. Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Pappuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti.


 • Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  İşin sıkıntılı tarafı şu: Tarlada fiyatı 5 lira olan ürün markette 25-30 lira arası satılıyor. Fiyatlar Pazar tezgahlarında da değişmiyor. Özetle: Üretici ile market-Pazar fiyat […]


 • HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  Bugün sizlere 2010 yılında yazdığım bir yazımı paylaşmak istiyorum. Benim candan aziz okurlarım, yazdığım Almanya’da Türk Olmak (Turke zu sein in Deutschland) isimli kitabımla ilgili […]


 • HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  ÖLÜMÜN BİTMEYEN UFKUNDA YATARKEN  GENE SAĞ,  BİR AVUÇ TOPRAK OLURKEN  GENE DAĞ…   Sevgili ve değerli okurlarım, TBMM uzuuun bir aradan sonra açılırken, sağlık durumunun iyice […]


 • İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

  İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

              Eğitimin önemi hakkında pek çok şey söylenebilir ancak eğitimin en önemli özelliği; dünyayı yaşanabilir bir dünya haline getirmesidir.            Yeterli eğitim almamış toplumlarda insanların; mutlu, başarılı, […]


 • MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  Sene 1925 …Alman­ya’ya on sekiz teknisyen ve Fransa’ya uçak mühendisliği öğrenimi için beş öğrenci gönderildi…15 Ağustos 1925… Türkiye’de ilk uçak fabri­kası Tayyare ve Motor Türk […]


 • Beklentiler Boşa Çıktı

  Beklentiler Boşa Çıktı

  Rumlar, yıllardır arkalarını Hristiyan birliği olan batılı emperyalist güçlere dayayıp, BM’den Kıbrıs konusunda, insanlık dışı ve akıl almaz kararları çıkarttırmayı başarmışlardı. Bir başka Hristiyan kulübü […]


 • DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  Ekim’in ilk Pazartesi günü, Dünya Habitat Günü olarak kutlanan bir gündür.Sürdürülebilir kentleşme, uygun konut politikaları, yaşanabilir çevrelerin oluşturulması ve toplumda barınma sorunlarına dikkat çekmek amacıyla […]


 • MARX’TA PARA (22)

  MARX’TA PARA (22)

            Kişisel yoksulluk veya zenginlerin lüks amaçları için ya da kapitalist olmayan, örneğin köylü, zanaatkâr vb’nin kredi alması durumunda, Marx, alınan borcu ödememe ya da […]



Posted

in

by