Osmanlı’da Türk olmak


Okuma Süresi: 2 Dakika

Osmanlı İmparatorluğu’nda, Türk kimliği etnik köken ve Türkçe konuşma yeteneği ile mi belirleniyordu, gerçekten bir Türk aşiret mensubiyeti ve/veya soyu gerekiyor muydu?

İmparatorluğun Avrupa yakasında Türk olmak tamamen din ile ilgiliydi. Özgür doğmuş ya da köle, erkek ya da kadın, genç ya da yaşlı herkes, Laponya’dan yeni inmiş bile olsa, yerel yetkililere gidip “Türk” lüğe dönebilirdi. Sünnet edilecek, yerleşmek için biraz nakit verilecek ve kutlamada toplulukta geçit töreni yapacaktı. Köleler ya serbest bırakıldı ya da başka Türklerin yanına nakledildi ya da evlendirildi. Hollandalılardan Ruslara, Yunanlılardan Arnavutlara kadar herkes giriş hakkı kazanabilirdi ve birçoğu imparatorluğun sonuna kadar bunu yaptı.

İslam’ı seçen Balkan toplulukları, günlük dilleri veya etnik kökenleri ne olursa olsun, ortak tabirle Türklerdi; Yunan dili, Arapçadan hatırı sayılır bir literatüre sahiptir. Orta Makedonya’nın güneyinde ve adalarda – genellikle büyük nüfuslar oluşturan – “Türkler” modern anlamda etnik olarak Türk değildi. Kendi içinde farklı olarak öne çıkan kendine has bir “Türk” grubu varsa, o varlıklı, kozmopolit şehirli sınıftı – efendi, burjuva, hepsinin en Türk olanıydı, yerel aşiretlere değil, bir bütün olarak imparatorluğa bağlıydı. İmparatorluğun sonraki yıllarında, bu Türkler, kırsal/etnik toplulukların aksine, imparatorluğun Avrupa kısmındaki en Batılılaşmış insanlardı.

Buna karşılık, Küçük Asya’da pozisyonlar tersine döndü. Yoksul, kırsal, genellikle heterodoks Anadolu ile saltanatın zengin, kentsel ve Avrupalılaşmış kalbi arasındaki gerilim ismin önemini azalttı. Antik Roma/İkonoklast siyasetinin bir ayna görüntüsünde, sosyal çatlaklar yaygın küçümseme ve dini gerilim yoluyla ifade edildi. Kırsal, aşiret, Alevi eğilimli Türklerin Şii Safevi/İranlı akrabalarını destekleyecekleri doğru bir şekilde tahmin edildi. Burada “Türk” olarak adlandırılmak, bir taşra höyüğü – “Osmanlı” halkının kozmopolit kültürüne yabancı bir köylü olmak demekti.

18. yüzyılda İstanbul’u ele geçiren ve saltanatın kendisini tehdit eden alt sınıf ve milis isyanlarında defalarca kaynayan bu gerilim, Selim’in Batılılaşma reformlarına tepki olarak mahkemeyi kalabalığın içinde rehin alan, yalınayak okuma yazma bilmeyen “Kabakçı Mustafa” (Kabakçı Mustafa, 1770’ler-1808) gibi kişilerde vücut buldu.

Arap dünyasında Türklük, zamanın bir noktasında Türk olan eski Osmanlı garnizonları gibi yerel kastlara etkili bir şekilde bağlıydı, ancak kültür ve kanda etkin bir şekilde Araplaşmıştı. Bazı bölgelerde siyasi elit ve yönetici sınıf olarak ikiye ayrılan diğer Türkler ve Çerkezler, özgür olmayan savaşçı kastını Bozkır ve Kafkaslardan alınan yeni Türk kölelerle sürekli olarak tazeleyen kölelik kurumuna bağlıydı. Her iki durumda da, ‘Türk’ nüfus küçüktü ve ulusal olarak inşa edilmiş olmaktan çok sosyal olarak inşa edilmişti, ancak en azından ana şehirlerde muazzam bir siyasi ve askeri güce sahipti.


“Osmanlı’da Türk olmak” için 2 cevap

 1. Who are the ETHNIC TURKS?

  All KINGDOMS! = DYNASTIES!

  What were their ethnic roots ?

  Do you all know ?

  Did you all know anything about the PROTO TURKS ANCESTORS?

  Such as from the MU = LE MURIA even ATLANTIS ?

  I didn’t think so.

  So what y’all talking about even writing/ commenting on this subject ?

  Are you all TÜRKOLOĞ’s ?

  Or SCIENTIST ? GENEALOGISTS ?

  OTTO + MAN = OSMAN+ LI were also TURKS.

  HUN LARIN / HAN LARIN ! GUZ LARIN = OĞUZ LARIN TORUNLARI DIR.

  BİLİNE !

  Yurdakul ÇEKER
  #YURDATÜRK

  “ İŞTE O İZMİRLİ !
  ÖĞRETMEN OĞLU !…
  YÖRÜK !
  TÜRK ! OĞLU TÜRK. “

  NOT : If you don’t believe me !

  Check out your ancestry tree.

  Also !… YOUR KIN BLOOD BECAUSE DNA ’S DON’T LIES ABOUT OUR ETHNICITIES.

  BY THE WAY !

  JUDAISM ✡️ IS A FAITH !
  ITS A RELIGION NOT ETHNICITY.
  IT IS NOT SOMEONES ETHNICITY.
  BECAUSE!!!… NO BODY IS BORNED WITH RELIGION/S.

  “ TARİH ! TÜRKLERLE BAŞLAR. “

  SCIENTIFICALLY !

  IT WILL BE PROVEN AS FACT.

  VERY !

  VERY !

  VERY SOON.

  WE ARE THE LEGION = WE ARE THE ATA+TURKS YOUNG TURKS.

  EXPECT US !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

Son Yazılar

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1

Turkish Forum, içeriklerin arşivlenmesi, yazarların yazılarının sizlere ulaştırılması için bilgisayar altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu hizmetlerimizden memnun iseniz QR kodunu kullanarak bağış yapabilirsiniz.