İsrail bizim dostumuz mu?

A planı

İsrail’in Tebriz’le ilgili masallar okumasının arkasındaki plan: Gizli strateji.
Tebriz merkezli Bütöv Azerbaycan kuruluyor. Sonuç olarak İran parçalanır ve Güney Azerbaycan ve Türkiye sınırları boyunca İran içinden Mahabad Kürt devleti ortaya çıkar. Irak’ta Barzani ile bu Mahabat’ı inşa etmeye çalışılan “Kürdistan”a katılarak Kürt etno-demografik şerit oluşturulur ve siyasi bir konu haline gelir. Sonra bu şerit Türkiye’nin güney doğusuna ve Suriye’nin özüne kadar uzanıyor. Böylece Güney Azerbaycan, Irak ve Suriye’yi Türkiye ile birbirine bağlayan sınır bölgelerde oluşturulan Kürdistan (İsrail), Suriye’den Akdeniz’e çıkıyor. Ardından Dajla-Farat nehirlerinin başlangıç bölgeleri Türkiye’den kesilerek Kürtlere kapatılıyor bronzlaştım. Böylece İsrail Ortadoğu’daki su savaşlarını kazanırken, Dajla ve Farat kontrolü ele geçirdi. Türkiye’yi Suriye ve Irak üzerinden Arap Yarımadası’na bağlayan bölgede tampon Kürdistan devleti kuruluyor. Türkiye batıdan Ermenistan, doğudan Yunanistan ve Kürdistan oluyor. İsrail ikili bir politika izliyor. Türkiye’yi böler, Azerbaycan’ı birleştirir. Irak ve Suriye Türkmanları, Karkük’ü, Halabi’yi Türklerden temizleyip Kürt’e dönüştürüyor. Bütün Azerbaycan kavgası, İran’daki Türk hareketi, İsrail için Kürdistan’ın kurulmasında potansiyel kilit rol oynayan bir araçtır. En azından İsrail öyle düşünüyor. İsrail dostumuz mu düşmanımız mı?

Çok akıllı olmalıyız. İsrail’in stratejisi Türk Ulusal çıkarlarına aykırıdır. Bölgeyi iranı ve bütün Azerbaycan’ı İsrail değil Türk aklı kuracak Ortadoğu bizim kültür alanımız İsrail merkezli Ortadoğu değil Türk merkezli Ortadoğu kurulmalı buda bir bölünme Türklerin yaşadığı yahudilerin değil Türk aklı dizayn etmeli Gedir ve Ortadoğu. Bölgenin gücü Türk milletidir. İran’ın sahibi de Türk milletidir. Persler ve Yahudiler tarih boyunca stratejik müttefik olmuşlardır. Medya devletinde saray darbesi yapıp Kiri’yi iktidara getirenler, Fars devletinin kurulmasına destek verenler yahudilerdir.

Türkiye’yi bölen, parçalayan, Karkük’ü, Halabi’yi Türklerden temizleyen bir devletten bize dost olamaz. 150 bin pkk yı silahlandırıp Türkiye ile savaştıran Türk askerini şehit eden Türkiye yi bölen devlet düşmanımızdır. Benim Osmanlı imparatorluğum da sırf İsrail devletini kurma planını gerçekleştirmek için parçalandı ve bölündü.

Azerbaycan’ın değişmeyen müttefiki Türkiye’dir. Türkiye Azerbaycan Birliği, Konfederasyonu bölgedeki etnik, dini, kültürel tüm sorunların üstesinden gelecektir. Tam da bu birlik ile Ortadoğu Türk merkezli bir bölge olacak, BOP planı bozulacak. Azerbaycan devleti de bu BOP planını uygulayan tüm pkk ve feto temsilcilerinden temizlenmelidir.

Not: Geçmişte bir yazı yazmıştım. Bugün düşmanımız olan Aşkenaz Yahudileri dostumuz, müttefikimiz olabilir mi? Aslında olabilir. Aşkenazi ve Kıpçağ Kaspileri ile Oğuz Türklerini ayıran tek yön dindir. İkisi de Türk. Aynı kandan, aynı soydan geliyoruz. Bugün Aşkenazlar Türklükten ayrılıp yahudileşti ve küresel bir hükümet kurdular.

Aşkenaz Yahudileri Qıpçağ Türkleri ve Hazar Türkleridir. Hazar İmparatorluğu yaklaşık 700 yıl hüküm süren güçlü bir devletti. Wikipedia’da açın ve takip edin. Aşkenaz, Caspiler bizim kardeşimizdir, hatta kendimiz. Azerbaycan Azerbaycan’dır. İbrani Türkler de eski Türklerin akrabasıdır. İbrahim’in üçüncü hanımı Oğuz Haganın kızı Türk Gantura’dır. Ganturalı beş oğlu Horasan Türkleri’nin soyundan geldi. Ne ilginçtir ki Musavi Caspiler-Aşkenazlar Türk yerine yahudi oldular şimdi düşman ve muhalif olarak karşımızda duruyorlar. Müslüman Oğuz Türkü ile Musavi Gıpçağ Türkü yüz yüze geldi. Kürtler üzerinden vekalet savaşları devam ediyor. Tarihi değiştirmemiz gerekiyor. Dönüştürüleceğiz. İsrail’i, yahudi cephesini böleceğiz. Bugün İngiliz ve Amerika’nın müttefiki, küresel güç olan Caspileri, Aşkenazileri, Müslüman Türklerin dost ve müttefiki yapmak zorundayız. Caspian’larımızı bağrımıza basmamız lazım. Ama gelecekte olacak şeyler bunlar. Bugün kendi Caspilerimiz Yahudi, muhalif ve düşman olarak karşımıza çıkmıştır. Karabağ’da Gregoryen olan Türkler Ermeni olarak karşımıza çıkınca. Din o kadar güçlü bir silahtır ki, aynı millet farklı dinlere inandığında, o dinin etrafında örgütlenmiş farklı gruplara bölünür. Hindistan-Pakistan örneği, tıpkı Musavi, Hristiyan, Müslüman Türk farkı gibi. Din, koşullara bağlı olarak bir ulusu birleştirebilir veya bölebilir.

Yapılacak çok işimiz var. Tarihi şansa bırakmamalıyız. Tarih yazacağız. Türk tarihi kendine dönüş çağına adım attı. Özüne dönüş çağı bittiğinde, Müslüman, Yahudi, Hristiyan Türk Türk Türk Türklük sayesinde birleşecek.
Tanrı Türkə yar olsun!

—————————————————————-
B planı.

Yakın zamanda yazdığım yazıyı da buraya ekliyorum. İsrail’in Türk milletine karşı kurduğu planlarla savaşmanın, engellemenin ve etkisiz hale getirmenin bir değil bin türlü yolu vardır. Stratejik düşünce her zaman A, B, C planları şeklinde birkaç varyant halinde hazırlanır.

Bir daha böyle düşünmeme izin ver. Bunu düşünmeme izin ver. Tarih hafızamızda neler var.

Abraham yarı değildi. (Bakınız: Firudun Ağasıoğlu – Allah’ın Elçisi İbrahim; Hilmiye Çığ – İbrahim Peygamber). Eşi Sara, Hacer ve Gantura da semitik değildi. Hacer Qipti, Gantura, Sara İbrahim’in soyundan.

Hz. Muhammed s.a.s.a. Ön Asya, Kafkaslar ve I binyıl coğrafyalarına farklı devletlerde dağılmış, birbiriyle ilgili olan hece dili Turani’ye Turani, ben değil, Doğu’nun eski tarihini inceleyen Batılılar tarafından isimlendirilmiştir. ) kültürün bir temsilcisiydi. Sümerliler şehrinden çıktı. Birçok kaynakta yazılanların aksine, Khaldeyalılar yerli değildi (Khaldeyiler, Aramiler, Amoritler Akkad, Assyur, Babil sami devletlerinin kurucularıdır). İbrani Yahudiler Semit değildir. Semitlerle uzun süre savaştılar ve zamanla yaşadıkları coğrafyanın talep ve şartlarıyla (Sümerler gibi) bilinç ve düşünce olarak Semit oldular.

İbrani yəhudilər -Semit deyildir.
Aşkenaz Yahudileri-Musavi (Musavi – Musa’nın beş kanununa iman. Bu kanunlar Babil kralı Hammurapi’nin kanunlarından türetilmiştir. Hammurapi kanunları Sümer kralı Urnammu’nun kanunlarıdır. Örneklere. Bir. 2. milenyumda İkiçayara’ya yayıldıklarında, Sümer kültürünü benimsemiş ve benimsemişler – Turani kültürü; Sümer, Subartu, Mitanni, Elam, Aratta, Hurrit, Hathit, Urartu – Bu arada kişiselleştirilmiş. İsimlerini buldular. Kur’an ve Tevrat eski Turan ve Sami medeniyetlerinin tarihi ve sentezidir. (Oku. Cahillerin eserleri nihat çatingaya qızılbaşlar hilmiye çığ Tevrat, İncil ve Kuran’da Sümer kökenleri)
A. Bir. 1. milenyumda İran yaylalarına göç eden Hint-Fars Persleri tüm eski Turan ve Sami kültürlerini yok ederek Ortadoğu’dan sildiler. Okunuşu: M.T.Zehtabi – İran Türkleri, Nasır Purpirar – XII yüzyıl sükûneti, Ali Şeriatı – İran ve İslam, Daran Bisut’un kaya yazıları Biz Caspian’ız. Soyumuz aynı, sadece dinimiz farklı (aslında dinimiz aynı kökten).

Nə etməli? Xəzər dövlətini bərpa etməli.
Aşkenaz Türklərimizlə, həmçinin İbranilərlə müttəfiq olmalıyıq.
Oğuz Xagan, Gantura’nın kızını çağırarak şöyle dedi: Doğuda, dini dinimizden olan Taktanrili İbrahim peygamber aktiftir. Seni onunla evlendireceğim. Oğuz kağan’ın kızı Kantura’yı (kantura, ketura) büyük çeyiz kervanları ve kölelerle uğurlayıp İbrahim’e gönderdi. Gantura’nın beş oğlu vardı. Bir gün Hz.İbrahim Gantura oğullarını çağırıp şöyle dedi. Seni doğuya Türkistan’a gönderiyorum. Oğulları protesto edip, bizi neden gönderiyorsunuz dedi. Sara’nın Hacer’in oğullarını burada tutup bizi neden gönderiyorsunuz? Hz. İbrahim “Ben Allah’tan böyle bir emir aldım” dedi. (Hz. İbrahim bizim servetimizdir, coğrafyamızdan, kültürümüzden çıktı)
Nədən İbrani və Aşkenaz yəhudiləri Türkiyənin müttəfiqi deyil, nədən? Nədən Xəzər dövləti bərpa edilməsin?
Azərbaycan Xəzərbaycan deyilmi?
P.S. Ömrümüzün 5 ilini qədim Şərq mədəniyyətlərini öyrənməyə həsr etdik. Öyrəndik. İndi dünya sanki avucumun içindədir.
Bu yazıda ciddi mesajlar var, anlayana…İsrail bizim dostumuzmu?

Yasemen Qaraqoyunlu-Bakü / TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

A planı - yasemin karakoyunlu Jasmine Garagoyunlu

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bolayır'da doğdu, İlk öğrenimini Erzurum ve Elazığ'da tamamladıktan sonra ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköy'de bitirdi. Heybeliada Deniz Harp Okulunda askerliğini tamamlayan Yener Günaydın ve Mobil Oil Türk'de çalıştı. İDİL-URAL TÜRKLERİ DERNEĞİ, KAZAK TÜRKLERİ VAKFI, Dünya Tatar Ligi, Bulgaristan Türkleri derneği, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, voicepress gibi kuruluşlarda çeşitli görevler üstlenen Yener Tataristan, Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içindedir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Babam Uğur Otluçimen de o anda ekmek alıyormuş fırıncıdan o da hakkın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin.

 2. Benimde annemin amcası Abdullah Soylu dedemiz bu olayda şehit olmuştur. Kendisi o tarihte bölgede fırıncılık yapmaktadır ekmek dağıtımı yaparken o…

 3. Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı?! Hadisler? KUR’AN!? Din’den beslenenler-sömürücüler-din satıcıları; ‘Tanrı-Allah-Kitap-Kur’an’ söylemiyle bireysel olması gerekirken, kurumsallaştırdıkları ‘inancı’ önce; Yahudilik-Hıristiyanlık-Budizm gibi farklı dinlere,…

 4. pavarotti de güzel söyler Oçi Çorniye’yi

 5. Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!? Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme,…

 6. KUR’AN! Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile…

 • BAKMAK ve GÖRMEK

  BAKMAK ve GÖRMEK

              Kimi yazılarımda ‘ben söze bakarım’ dediğim için eleştiriler almıştım.             Bu uzsözün tamamı; “ben söze bakarım söz mü diye, bir de söyleyene bakarım adam […]


 • “Can güvenliği her şeyin önünde…”

  “Can güvenliği her şeyin önünde…”

  Yaşanan depremler olası İstanbul’da beklenen depremi gündeme taşıdı. Uzmanlar İstanbul’da yıkıcı depremin olabileceğini söylüyor ve tedbir almada geç kalınmaması gerektiğinin altını çiziyorlar. Prof. Dr. Naci […]


 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme, söylediklerini buyruk kabul etme zaafı ile kutsallaştırılmışlara-kullara tapınma haline […]


 • SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  Türkiye’de önümüzdeki dönemde yapılacak seçimler için, herkesinde gördüğü gibi, ABD bilerek kendine bağlı işbirlikçilerle beraber R.T.E. -K.K. üzerinden Türkiye’ye anti demokratik ve totaliter içerikli iki […]


 • PROTEİN EKSİKLİĞİ

  PROTEİN EKSİKLİĞİ

  Ülkelerin gelişmesini, proteinli gıdalarla beslenen gençler ve kuşaklar sağlar. Her Japon çocuğu mutlaka yumurta yer, et, balık, fındık, badem yer, süt içer. Her Alman çocuğu […]


 • Kocaseyit

  Kocaseyit

  1929’da Havran’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ,Nahiye Müdürüne , ” Havran köylerinden birinde bir Seyit Onbaşı olacaktı onu bulup getirin” der. Seyit Onbaşı’nın hangi köyde olduğunu bilmeyen Nahiye Müdürü “Emriniz olur.Buluruz […]


 • Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Yukarıdaki başlık sayın Emin Çölaşan’ın  dünkü  yazısının başlığıdır.  Sayın Sultan Uçar    “Diploma kayalara çarpmış’başlığı ile sayın Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamış. Sayın Fatih Portakal ise “En azından […]


 • Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Kuşlar yılın farklı zamanlarında besin kaynaklarının mevcudiyetine ve iklim koşullarına bağlı olarak kışı geçirecekleri alanlara veya üreme alanlarına göç ederler. Göç eden kuşların çoğu Avrupa, […]


 • Orta Asya’da Türkler

  Orta Asya’da Türkler

  Türkmenistan’daki ‘Türk’ ile Türkiye’deki ‘Türk’ aynı insanları mı ifade ediyor? Eğer öyleyse, neden ikisinin arasında isimleri başka insanlara atıfta bulunan ülkeler var? İran, Irak, Suriye […]


 • Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  “Yavaş yavaş ölürler okumayanlar” diyor şair. Yaşam Tercihimizde Yavaş Yavaş Ölümü Mü? Yoksa Yaşamı Anlayarak Ölmek mı? Brezilyalı şair Martha Medeiros’un 1961 yılında yazdığı “Ağır […]


 • HANGİ TATAR?-HÜSEYİN MÜMTAZ

  HANGİ TATAR?-HÜSEYİN MÜMTAZ

  HANGİ TATAR? HÜSEYİN MÜMTAZ KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bir gazetecinin; “14 Mayıs sonrası Türkiye politikasını değişirse siz aynı çizgide kalmaya devam edecek misiniz?” sorusuna, “Böyle doğdum, […]


 • Marmaris, İngilizler için daha maliyetli…

  Marmaris, İngilizler için daha maliyetli…

  Turizm sezonunda bu yıl daha çok İngiliz Türkiye’ye gelecek. Özellikle Marmaris, Bodrum gibi tatil yörelerinde bu yaz daha çok İngiliz göreceğiz. Marmaris, Dalaman ve Bodrum’a […]


 • Yine bir deprem uyarısı…

  Yine bir deprem uyarısı…

  Depremler tehlikesi halen devam ediyor. Uzmanlar yeni depremler konusunda yeni uyarılarda bulunuyor. Şimdi de Bingöl masaya yatırıldı. Bingöl’de de deprem olabileceği konusunda yeni uyarılar geldi. […]Posted

in

by