ULUSLARARASI DULLAR GÜNÜ


Okuma Süresi: 11 Dakika

Dul bir kadın olarak en iyi ben bilirim dul olmanın zorluklarını.

Dul kadının evli arkadaşları kocalarını kıskanır ve dul kadını toplum dışına itmeye çalışır ama bunun yanın da özgüveni olan kadınlar daha çok sahiplenir kol kanat gere çocuklarına ve ona.

Erkeklerin çoğu kolay kadın olarak görürken,kendini bilen erkekler kardeşi gibi sahiplenir.

Hiç unutmam dul kalır kalmaz,okul müdürü “lojmandan çıkın,orayı bahçeye katacağım yıkıp”diyerek evim daha inşaat halindeyken paldır küldür eşyalarımı çıkarttırmıştı.

Daha inşaat bitmeden eve taşındım,her katın mutfağı yapıldı,en son beninki yapıldı kırılmış fayanslar.Marangoz amcasını alt kata yerleştirip sanayi ceryanı kullandırarak”apartmanda tek sen oturuyorsun” deyip senelerce otomat paralarını bana sanayi ceryanı fiatından ödetmişti yönetici…

Üç çocukla dul kalınca babaları nafaka vermemek için izini kaybettirmişti.Hafta sonları istanbulda yedek iş bulmuştum patron dördüncü hafta maaşı vereceği zaman odasına çağırdı”sen neden sürekli pantolon giyiyorsun,halbuki elbise daha güzel yakışır”dediğinde,”kıyafet mecburiyeti olduğunu sanmıyorum” dedim.Cevap olarak”ama ben bacaklarını göremiyorum”deyince”Siz nasıl bir insansınız,sizin kızınız ,karınız,anneniz yok mu” dediğimde kibar adam gitti yerine”defol git buzdolabı kılıklı kadın,adam iyi ki seni boşayıp kurtulmuş” demişti de,yol boyu ağlayarak vapura yetişmiştim.

Daha neler yaşadım ama kendimi değil dulları nasıl koruyabiliriz diye Birleşmiş Milletler 2011 yılından bu yana 23 Haziran’ı Uluslararası Dullar Günü ( karar A/RES/65/189 ) olarak kutlamaktadır.

Görünmeyen Kadınlar, Görünmeyen Sorunlar 

Dünyanın dört bir yanındaki birçok kadın için, bir partnerin yıkıcı kaybı, temel hakları ve haysiyeti için uzun vadeli bir mücadele ile büyütülür. Dünya çapında 258 milyondan fazla dul olmasına rağmen, dullar toplumlarımızda tarihsel olarak görülmeden, desteklenmeden ve ölçülmeden bırakıldı.

Silahlı çatışmalar, yerinden edilme,göç ve COVID-19 pandemisi on binlerce kadını yeni dul bıraktığı ve partnerleri kayıp ya da kaybolan pek çok diğer kadını bıraktığı günümüzde, dul kadınların benzersiz deneyimleri ve ihtiyaçları, yaşamlarıyla birlikte ön plana çıkarılmalıdır. 

Geçmişten gelen deneyimler, dulların genellikle miras haklarından mahrum bırakıldığını, bir eşin ölümünden sonra mülklerine el konulduğunu ve hastalık ‘taşıyıcıları’ olarak algılanan aşırı damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalabileceğini göstermektedir.

Dünya çapında, kadınların yaşlılık aylığına erişimi erkeklere göre çok daha düşüktür, bu nedenle bir eşin ölümü yaşlı kadınlar için yoksulluğa yol açabilir.

Karantinalar ve ekonomik kapanmalar bağlamında, dullar da hastalanırlarsa sağlık hizmetlerini ödemek veya kendilerini ve çocuklarını desteklemek için banka hesaplarına ve emekli maaşlarına erişemezler.

Yalnız anne ailelerin ve bekar yaşlı kadınların yoksulluğa karşı zaten özellikle savunmasız olduğu düşünüldüğünde, bu, acilen ilgilenilmesi gereken bir alandır.

23 Haziran Uluslararası Dullar Günü’nde, dünya çapında dul kadınları etkileyen bazı konulara,haklarını korumak ve ilerletmek için yapılması gerekenlere bir göz atalım.

Birleşmiş Milletler, dul kadınların seslerine ve deneyimlerine dikkat çekmek ve ihtiyaç duydukları benzersiz desteği canlandırmak için 2011 yılından bu yana 23 Haziran’ı Uluslararası Dullar Günü ( karar A/RES/65/189 ) olarak kutlamaktadır.

Bugün her zamankinden daha fazla, dulların tam haklarını ve tanınmasını sağlamak için harekete geçmek için bir fırsat.

Bu, onlara miraslarından, arazilerinden ve üretken kaynaklarında adil bir paya erişim konusunda bilgi sağlamayı; sadece medeni duruma bağlı olmayan emekli maaşları ve sosyal koruma; insana yakışır iş ve eşit ücret; ve eğitim ve öğretim olanakları.

Dul kadınlara kendilerini ve ailelerini geçindirmeleri için yetki vermek, aynı zamanda dışlanmaya ve ayrımcı veya zararlı uygulamalara neden olan sosyal damgaları ele almak anlamına gelir.

Ayrıca, Hükümetler, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme de dahil olmak üzere, uluslararası hukukta güvence altına alınan dulların haklarını güvence altına alma taahhütlerini yerine getirmek için harekete geçmelidir .

Dulların haklarını korumak için ulusal yasalar mevcut olsa bile, birçok Devletin yargı sistemlerindeki zayıflıklar, dulların haklarının uygulamada nasıl savunulacağını tehlikeye atmaktadır ve ele alınmalıdır.

Yargı görevlilerinin farkındalık eksikliği ve ayrımcılık, dul kadınların tazminat istemek için adalet sistemine başvurmaktan kaçınmasına neden olabilir.

Dul kadınlara ve çocuklarına yönelik şiddetin sona erdirilmesi, yoksulluğun azaltılması, eğitim ve her yaştan dul kadına yönelik diğer desteklere yönelik programlar ve politikalar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasını hızlandırmak için eylem planları bağlamında da yapılmalıdır.

COVID-19 bağlamında, dullar “daha ​​iyi inşa etmek” için işimizin dışında bırakılmamalıdır.

İyileşme sürecimizin onların benzersiz ihtiyaçlarına öncelik vermesini ve toplumların herkes için daha kapsayıcı, dayanıklı ve eşit olmasını desteklemesini sağlayalım.

Dünyanın dört bir yanındaki birçok kadın için, bir partnerin yıkıcı kaybı, temel hakları ve haysiyeti için uzun vadeli bir mücadele ile büyütülür.

Dünya çapında 258 milyondan fazla dul olmasına rağmen , dullar toplumlarımızda tarihsel olarak görülmeden, desteklenmeden ve ölçülmeden bırakıldı.

Silahlı çatışmalar, yerinden edilme ve göç ve COVID-19 pandemisi on binlerce kadını yeni dul bıraktığı ve partnerleri kayıp ya da kaybolan pek çok diğer kadını bıraktığı günümüzde, dul kadınların benzersiz deneyimleri ve ihtiyaçları, yaşamlarıyla birlikte ön plana çıkarılmalıdır ve yol gösteren sesler olmalıyız.

23 Haziran Uluslararası Dullar Günü’nde, dünya çapında dul kadınları etkileyen bazı konulara ve haklarını korumak ve ilerletmek için yapılması gerekenlere bir göz atalım.

Dul kadınlar, eşlerinin ölümünden sonra kendi keder, kayıp veya travma deneyimlerini yaşarken, ekonomik güvensizlik, ayrımcılık, damgalanma ve medeni durumlarına dayalı olarak zararlı geleneksel uygulamalarla da karşı karşıya kalabilirler.

Birçok ülkede, dullar eşit miras haklarına sahip değildir ve topraklarından çıkarılabilir, evlerinden tahliye edilebilir ve hatta çocuklarından ayrılabilirler.

Kendileri, çocukları ve gelecek nesiller için önemli mali etkileri olabilecek miras, banka hesapları ve krediye erişimleri reddedilebilir.

Dünya çapında yaklaşık  her on duldan birinin aşırı yoksulluk içinde yaşadığı tahmin edilmektedir.

Kadınların emekli maaşı alma olasılıkları erkeklere göre çok daha düşüktür, bu nedenle bir eşin ölümü, ileri yaştaki kadınlar için yoksulluğa yol açabilir.

Öte yandan, dul çocuklar, 18 yaşından önce evlendirilen ve kocası ölen kız çocukları, birden fazla hak ihlali yaşamakta ve erken evlilik ve dulluğun yaşam boyu etkileriyle karşı karşıya kalmaktadır.

Dünya genelinde yaklaşık 258 milyon dul kadının en az  1,36 milyonu çocuk duldur, ancak eksik bildirim nedeniyle gerçek sayı muhtemelen daha yüksektir.

Ekonomik güvensizlikle karşı karşıya kalmanın yanı sıra, dul kadınlar klişelere, önyargılara ve ciddi sonuçları olan zararlı geleneksel uygulamalara maruz kalabilirler. Bir partnerin ölümünden sonra yıllarca kıyafetleri, diyetleri ve hareketlilikleri konusunda kısıtlamalarla karşılaşabilirler.

Bazı bağlamlarda, dullar hastalık “taşıyıcıları” olarak algılanabilir ve sosyal yapılardan tamamen dışlanmaya zorlanabilir veya yaşamı tehdit eden sağlık sonuçları doğurabilecek zorla cinsel ilişki veya bedensel yara izi içeren “ritüel temizlik” uygulamalarına tabi tutulabilir.

Bazen dullar, ölen eşinin erkek kardeşi veya başka bir akrabası gibi yeni atanmış bir partnere zorla “geçirilir” veya “miras edilir”, bu da onun güvenlik, bedensel özerklik, adalet ve kayıptan sonraki yaşamdaki saygınlık haklarını inkar eder. ..Özellikle bizim doğu bölgelerimizde,ölen erkeğin kardeşiyle zorla evlendirilir.Bu konuda yapılan filimler geldi gözümün önüne.Türkan Şoray kocası ölünce onun 10 yaşındaki erkek kardeşiyle evlendiriliyordu ve çocuğu gibi büyütmüştü onu…

Bir kadının değeri bir eşe sahip olmaya bağlı olduğunda, dulluk kadınları ailesel ve sosyal yapılardan uzaklaştırabilir ve onları özellikle yoksulluğa, izolasyona ve şiddete karşı savunmasız bırakabilir.

Bu zorluklar, dulların diğer kesişen kimlikler nedeniyle karşılaştıkları mücadelelerle daha da ağırlaşabilir.

Siyah ve Yerli kadınlar,bazı topluluklarının üyeleri, çatışmalardan etkilenen kadınlar, engelli kadınlar, genç ve yaşlı kadınlar, yoksulluk veya kırsal kesimde yaşayan kadınlar ve diğer marjinal kimlikler.

Dul kadınların sesleri ve deneyimleri, hayatlarını etkileyen hareketler ve politikalarda merkezlenmelidir. 

Yerel kampanyalardan uluslararası eylemlere kadar, dul kadınların kendi durumları ve ihtiyaçları hakkında konuşmaları ve kararlar almaları zorunludur.

Margaret Owen, bir dul hakları savunucusu ve insan hakları avukatıdır. Hayatının büyük bir bölümünde kadın hakları hareketinin içinde yer almasına rağmen, Owen kocası vefat edene kadar dul haklarına dikkat etmemişti.

Kocasının ölümünden kısa bir süre sonra, yardım ettiği Malavili bir kadın evine geldi. Own, “Daha oturmadan önce nefesi kesildi” diye hatırlıyor. “Oturma odama bakınca, ‘kocanızın’ kardeşleri burada kalmanıza ve tüm bunları tutmanıza izin mi veriyor?’ dedi.” Küresel dulların sorunlarını araştırmaya başladığında ve konuyla ilgili büyük bir farkındalık eksikliği keşfettiğinde sözleri Owen’da kaldı.

Feministler arasında bile. Bu boşluğu doldurmak için Owen Demokrasi Yoluyla Widows for Peace’i kurdu.

Tüm dulların ayrımcılık ve şiddetten korunmasını ve tüm insan haklarından yararlanabilmelerini sağlamak için çalışan bir kuruluş.

Owen, dul kadınların, eşlerini, ailelerini ve sevdiklerini kaybeden kadınların barış inşası ve uzlaşma süreçlerine tam olarak katılabilmeleri gereken çatışma ortamları da dahil olmak üzere, kendilerini etkileyen tüm alanlara anlamlı bir şekilde dahil edilmesini savunuyor.

Kadın, Barış ve Güvenlik  Ulusal Eylem Planlarının, dul ve yarı dulları (partnerleri kayıp veya kaybolmuş) saymak, haritalamak ve profillerini çıkarmak için eylemleri içermesi hayati önem taşımaktadır, böylece ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve sahiplenilmesi gerekir.

Sanırım bizde çıkarılan ihtiyaç haritası gibi…

Onarıcı adalete, desteğe, emekli maaşlarına ve yeniden yerleşime erişim” diyor. “Dullar dahil edilmeden hakikat ve uzlaşma, adalet, kadına yönelik şiddetin sona ermesi ve sürdürülebilir barış nasıl olabilir?” Owen soruyor.

COVID-19 pandemisi bağlamında, on  binlerce kadın tarafından dul kalmış ve her zamanki sosyo-ekonomik ve aile desteklerinden mahrum kalırken yas tutuyor olabilir. Ülkeler virüsle ön saflarda savaşmaya devam ederken veya toparlanma çabalarına başlarken, dul kadınlar ekonomik teşvik ve sosyal yardım programlarının dışında bırakılmamalı ya da “daha ​​iyi inşa etme” planlarının karar vericileri ve yararlanıcıları olarak bırakılmamalıdır.

Dulların haklarını korumak ve ilerletmek için hükümetlerin, politika yapıcıların ve her birimizin yapabileceği bazı eylemler şunlardır:

Dulların mirasa, araziye, emekli maaşlarına ve diğer sosyal korumalara erişimini iyileştirmek için sosyal ve ekonomik reformları kabul edin. 

1-Kadınları uzun süredir dezavantajlı durumda tutan ayrımcı yasalara ve ataerkil sistemlere son verin.

36 ülkede kadınlar erkeklerle eşit mirasa sahip olamıyor, 31 ülkede hane veya aile reisi olamıyor, 17 eyalette iş ve meslek sahibi olamıyor.

Dul kadınları mülk, barınma, gelir, sosyal yardım ve fırsatlardan mahrum bırakan bu tür ayrımcı yasalar, dünya çapında kadın haklarını ilerletmek için kaldırılmalıdır.

2-Eğitim ve öğretim fırsatlarına, insana yakışır işlere ve eşit ücrete erişim sağlayarak ve dulları dışlayan, ayrımcılık yapan veya dullara karşı zararlı ve şiddet içeren uygulamalara yol açan sosyal damgaları tersine çevirerek dul kadınların kendilerini ve ailelerini geçindirmeleri ve onurlu bir şekilde yaşamaları için güçlendirin.

3-Dul kadınların şimdi ve gelecekte sayıldığından ve desteklendiğinden emin olmak için cinsiyet verilerini toplayın—yaş ve cinsiyete göre ayrılmış daha kaliteli demografik bilgiler. Birleşmiş Milletler en az beş medeni durum kategorisi önerir,nüfus sayımı verilerini toplarken “dul ve yeniden evlenmemiş” dahil olmak üzere.

4-Dul kadınların haklarını uluslararası yasalar ve sözleşmelerde yer aldığı şekilde korumak ve genişletmek için uluslararası çabaları ve savunuculuğu destekleyin.

5-Uluslararası Dullar Günü’nde dulların hikayelerini, seslerini ve deneyimlerini öğrenin ve paylaşın ve haklarını destekleyin. #WidowsDay’i sosyal medyada takip edin.

6-Maliye politikalarının, COVID-19 için ekonomik yardım önlemlerinin dulları içerdiğinden emin olun

7-Dünya çapında dulların haklarını korumak ve geliştirmek için ne yapabiliriz?

8-Dul kadınlar, eşlerinin ölümünden sonra kendi keder, kayıp veya travma deneyimlerini yaşarken, ekonomik güvensizlik, ayrımcılık, damgalanma ve medeni durumlarına dayalı olarak zararlı geleneksel uygulamalarla da karşı karşıya kalabilirler.

9-Bulunmalarını sağlamak için barış inşası ve uzlaşma süreçlerine tam olarak katılmaları için getirilmelidir.

10-Çatışma sonrası durumlarda, dullar, sürdürülebilir barış ve güvenliğe katkıda bulunabilir.

Ben dul kaldığımda Çınarcık Halkı beni bağrına bastı,kadını erkeği her zaman çoluk çocuğumu korudu ve gözetti.Hayattaki en büyük şansım buydu benim.O yüzden Çınarcık Halkına vefa borcumu ödeyemem.

Ben de öğrencilerimi yetiştirirken kendi çocuklarımdan ayırmadım…


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ümran Ünlü
Yazılarını sayfanda yayınla (RSS)
mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Diğer Yazıları
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

  1. Bu konuda okunacak tek bir kitap var oda Neoliberalist (iktisatçı) Friedrich August von Hayek. Kitap 1- Esarete giden yol Kitap…

  2. devlet üreticiye imkanlar sağlasın .üreticiyi aracı haydutlara teslim etmesin..tefeciler oturduğu yerde köşe dönüyor.ve devlet de haksızlığı seyrediyor..tefeciler fiyat düşmesin diye…

  3. her şey devletindir, devlet her şeyi kontrol eder. Corona’da gördük bunu istediği işi kapatır, istediği firmayı batırır, istediği sektörü yok…

Son Yazılar

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1

Turkish Forum, içeriklerin arşivlenmesi, yazarların yazılarının sizlere ulaştırılması için bilgisayar altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu hizmetlerimizden memnun iseniz QR kodunu kullanarak bağış yapabilirsiniz.