ABDÜLHAMİT KABİNESİ


Okuma Süresi: 2 Dakika

 *ABDÜLHAMİT’IN KABİNESİ BU İŞTE!*

ABDÜLHAMİD’İN OSMANLIYI YÖNETEN EKİBİ.

Bu ekibi Ermenistan Kabinesi sanmayın,
Bu ekip; 33 SENELIK ABDULHAMİD DEVRİNİN EKİBİ.

Sonra da devlet batınca  Türkçülük başlamış da devlet çökmüşmüş.

Peki, bu ekonomik iflas tablosunda Türkler nerede ?

Halife-i Müslümin 2. Abdülhamit’in nazırlarından (bakanlarından) ve bürokratlarına buyrun bakalım:

*Hariciye Nazırları* Aleksandros Karateodori Paşa (1878-1879) Gabriel Pasha ve Sava Paşa (1879-1880)

*Hazine-i Hassa Nazırları*
Agop Ohanes Kazazyan (1876-1891),
Mikail Portakalyan Efendi (1891-1897),
Ohanes Sakız Efendi (1897-1908)

*Maliye Nazırı*
Agop Ohanes Kazasyan Paşa (28-30 Ağustos 1885), (Aralık 1886 – Mart 1887) (1888-1891)

*Nafia Nazırları*
Ohanes Çamiç Efendi (1877-1878),
Aleksandr Karateodori Paşa (1878)
Sava Paşa (1878-1879)

*Orman ve Maadin Nazırları*
Mavrokordato Efendi (1908-1909),
Aristidi Paşa ( 1909)

*Ticaret ve Ziraat Nazırları*
Bedros Kuyumcuyan Efendi (1880)

Gabriel Noradonkyan Efendi (1908-1909)

*Ayan Üyeleri(1876)* Antopolos Efendi Aristarki Bey, Daviçon Karmona Efendi, Musurus Paşa, Serviçen Efendi, Stoyanoviç Efendi, Dr. De Kastro Bey, Mavroyeni Paşa, Karatodri Paşa, Abraham Karakahya Paşa

*Ayan Üyeleri(1908)* Azaryan Efendi,
Basarya Efendi,
Bohor Efendi,
Fethi Franko Bey,
Gabriyel Noradonkyan Efendi,
Mavrokordato Efendi,
Mavroyeni Bey,
Oksanti Efendi,
Yorgiyadis Efendi,
Aram Efendi,
Popoviç Temko Efendi,

Babıali Hukuk Müşaviri Gabriel Efendi;
Abdülhamit zamanında sürekli el üstünde tutulan bu Gabriel Efendi 2. Dünya Savaşı sonrası düzenlenen Paris Konferansında Ermeniler için toprak talep etmiş, Lozan Konferansına da Ermeniler adına katılmıştır .

*Elçilere göz attığımızda*

Y. Fotiades Bey ve
Gobdan Efendi’nin Atina,

Azaryan Efendi’nin Belgrad,

E. Karatodri Efendi’nin Brüksel,

Blak Bey’in Bükreş,

Yanko Karaca,
Misak Efendi ve
Aritraki Efendi’nin Lahey,

K. Musurus Paşa,
Alfred Rüstem Paşa ve
Antopulo Paşa’nın Londra,

Naum Paşa’nın Paris,
S. Musurus Bey ve
Y. Fotiades Bey’in Roma,

Nikola Gobdan Efendi’nin Sofya,

A. Vogorides Paşa’nın Viyana,

L. Aristarki Bey ve A. Mavroyeni Bey’in Washington’da Büyükelçi-Elçi olarak görev yaptıklarını görüyoruz.

Konsolos ve kâtipliklerde de Türk unsurundan ziyade Ermeni ve bilhassa Rum memurlar kullanılmakta idi.

*Valilik koltuklarının çoğunda da gayrimüslimler oturuyordu.*

Mesela;

*Şarkî Rumeli Valileri*
Sava Paşa,
Aleko Vogorides Paşa,
Gavril Paşa Hristoiç,
Alexandre de Battenberg,
Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha.

*Sisam Beyleri*
Mişel Gregoriyadis Bey,
Aleksander Mavroyeni Bey,
Yanko Vitinos Bey,
Kostaki Karateodori Paşa,
Yorgi Yorgiadis Efendi,
Andrea Kopasis Efendi.

*Cebelilübnan Sancağı Mutasarrıfları*
Vasa Paşa, Naum Paşa, Yusuf Franko Paşa.

Maliyesini, hariciyesini, tarımını, madenlerini ve de mülkiyesini gayrimüslimlere bırakmış devletin başında bir İslâm Halifesi (!) vardır…

ŞİMDİ ANLADINIMIZ MI ATATÜRK’ÜN KİMİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTUĞUNU ?

Kaynak kitap:
KUNERALP, Sinan, Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali, Prosopografik Rehber, İstanbul: İsis Yayınları, 1999.


“ABDÜLHAMİT KABİNESİ” için bir cevap

  1. Başlık ile muhteva yanlış, eksiğin ötesinde çarpıtılmış. Etik ihlalinin ötesinde çirkin.
    Sultan II. Abdülhamid’in 33 yıllık bütün bakanları, valileri, paşalarının listesini vermeniz gerek.
    Sultan II. Abdülhamid, bir kısmı zikredilen imparatorluk kadrolarıyla devletin borcunu 400 milyondan 30 milyona indirirken açtığı okullar, fabrikalar, demiryolları, hayır müesseseleri… ciltlere sığmaz. 93 Harbi ve Ayastafanos, yetkisiz padişahlık döneminde Meşrutiyet ekibinin eseridir. Ayastafanos felaketinin kısmen Berlin Kongresi’nde telafisi Sultan’ın eseridir.
    Günlük iç politik çıkmazlardaki yanlışlıklara dayanarak tarihi gerçekleri çarpıtmayalım!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

  1. Mete Han’ ın MÖ 209 da kurduğu Türk Kara Kuvvetleri nin 2231 inci senesi kutlu olsun.Türk Askerinin canı sağ olsun.…

Son Yazılar

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1

Turkish Forum, içeriklerin arşivlenmesi, yazarların yazılarının sizlere ulaştırılması için bilgisayar altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu hizmetlerimizden memnun iseniz QR kodunu kullanarak bağış yapabilirsiniz.