ASKERİ SÜRECİN DIŞINDA  RUSYA  UKRAYNA SAVAŞI..


Okuma Süresi: 21 Dakika

          

 1. SAVAŞIN   UZAMASI, AB. VE  RF.  EKONOMİK ÇIKARLARI YÖNDEN  SORUNLAR  YARATIYOR MU  ?
 2. AB.İN  SÜREÇ  İÇİNDE  FİNANSAL  ZORLUKLARI  GİDEREK  ARTIYOR MU ?
 3. DOLAR  VE  EURO, SAVAŞIN  UZAMASIYLA  GELİŞMELERE  GÖRE   DEĞER  KAYBEDEBİLİR Mİ ?
 4. STERLİN ,  DEĞER  KAYBINA  UĞRAMASI  MUHTEMEL DOLAR  VE EURO NUN DURUMUNDAN  YARARLANARAK  TEKRAR  ESKİ KÜRESEL ETKİNLİĞİNİ  YAKALAYABİLİR Mİ?  MAASTRİCHT  SÜRECİNDE  A.T.  ÜZERİNDEN  LOME, YAUNDE, MEDA, ARUSHA  ANLAŞMALARIYLA,  STERLİN  ALAN  KAYBINA  UĞRAMIŞ  GÖRÜNÜYORDU…UKRAYNA  SAVAŞININ   KÜRESEL  BÖLGESEL  VE  YEREL  GELİŞMELER  SONUCU  STERLİN İN   ETKİNLİĞİ  NE   OLUR  ?…..BRETON  WOODS  ANLAŞMASIYLA,  DOLAR  KÜRESEL  REZERV  PARA  DURUMUNA  GELDİĞİNE  GÖRE VE  DAHA  SONRA DA  MAASTRİCHT  ANLAŞMASIYLA   EURO NUN  KÜRESEL REZERV ALANI  OLUŞTURMASI  DURUMU  HATIRLANDIĞINDA  BU SÜREÇTE  STERLİN  NE  DÜZEYDE ALAN  KAYBETMİŞTİR ?
 5. UKRAYNA  SAVAŞI  ÖNCESİ,  PANDEMİ  OLAYI İLE  UZUN  SÜRE KAPALI  KALAN  ÜLKE EKONOMİLERİNİN  FİNANSAL  İHTİYAÇLARI  ARTTIĞINA GÖRE , DİĞER  YÖNDEN DE UKRAYNA SAVAŞININ  GEREK AVRUPA VEREKSE ÇEVRE  ÜLKELERİN  EKONOMİLERİNE  YAPMAKTA  OLDUĞU OLUMSUZ ETKİLER  DİKKATE  ALINDIĞINDA ,  İHTİYAÇ  DUYULACAK FİNANS AÇIKLARI  NASIL  SAĞLANACAKTIR?…
 6. İKİNCİ  DÜNYA SAVAŞINDAN  SONRA MARSHALL YARDIMI  İLE   ÇÖKEN  EKONOMİLERE GEREKEN  KREDİ  VE   FİNANS DESTEKLERİ  HATIRLANDIĞINDA, DAHA SONRALARI DA  GEREK İMF  VE GEREKSE DÜNYA  BANKASI  YAPILANMALARIYLA  FİNANS  PAZARLAMASI  SÜRDÜĞÜDİKKATE  ALINDIĞINDA ,  UKRAYNA SAVAŞI  SONRASI  BENZER  ŞEKİLDE  BİRİLERİ  FİNAS  PAZARLAMASI İÇİN  BEKLENTİ İÇİNDE  OLABİLİRLER Mİ?…
 7. BU   BAĞLAMDA  SAVAŞIN  UZAMASI  STERLİNİN  ARADAN  TEKRAR  KÜRESEL  ALAN  OLUŞTURABİLMESİ,  DİĞER  YÖNDEN DE  KARŞILIKSIZ DURUMDA  BULUNAN TRİLYONLARCA  DOLARI TEKRAR  DOLARİZE  ETMEK  AMACIYLA,  KÜRESEL  ALANDA  PAZARLAYABİŞLMEK KONUSUNDA   KİMLER  BEKLENTİ İÇİNDE OLABİLİR?…

KISACA  UKRAYNA,  RUSYA  SAVAŞI SÜREÇ  İTİBARİYLE  KİMİN YARARINA  SONUÇLANABİLİR  VE GERÇEK  ANLAMDA SAVAŞIN  GALİBİ  KİM OLABİLİR ?

İMF.. BÜTÜN  BU  SÜREÇTE, FİNANSAL  SIKINTILARI  ARTACAK     OLAN  ÜLKELERE  BORÇ  VE  KREDİ  VERMEK  İÇİN  BEKLENTİ   İÇİNDE  OLABİLİR Mİ ?…

GEÇMİŞTEKİ  TARİHİ  ÖRNEKLER İÇİNDE,  WATERLOO SAVAŞININ   SONUCU  HATIRLANDIĞINDA , ASIL  GALİBİNİN ROTHSCHİLD’İN  OLDUĞU  ÇAĞRIŞIM  YAPMAKTADIR…SAVAŞIN  DEVAMI  SÜRESİNDE , KENDİ  ADAMLARIYLA  İNGİLTERE’NİN  SAVAŞI  KAYBETMEKTE  OLDUĞU  HABERİNİN  MAKSATLI  OLARAK  UÇURULMUŞ  OLMASI,  BU  BAĞLAMDA   PANİKLEYEN  LONDRA  BORSASINDA  DÜŞEN  HİSSELERİN  GENE  KENDİ  ADAMLARI  İLE  TOPLATILMIŞ  OLDUĞU, ANCAK  BİRKAÇ  HAFTA  SONRA  SAVAŞIN İNGİLTERE  TARAFINDAN  KAZANILMIŞ   OLDUĞUNUN  ANLAŞİILMASI   ÜZERİNEDE  ,  YOK  PAHASINA  TOPLANAN  HİSSELERİN  ÇOK  BÜYÜK DEĞER  KAZANILMASI  İLE ROTHSCHİLD’İN  ÖNEMLİ SERVETE   KAVUŞTUĞU  GERÇEĞİ ÇAĞRIŞIM YAPMAKTADIR…BU  BAĞLAMDA,   UKRAYNA  SAVAŞI  SÜRESİ  İÇİNDE  HANGİ  ÜLKELERDE  NE  GİBİ  BORSA  OYUNLARI  İLE  HİSSELER  EL DEĞİŞTİRİYORSA VE ARTMAKTA  OLAN   BORÇ  LİMİTLERİ  KİME  ZARAR  VE SONUÇ  İTİBARİYLE DE   KİME   YARAR  SAĞLIYORSA   BU  SAVAŞIN ASIL  GALİBİNİ  ORADA  ARAMAK  GEREKECEKTİR  ?

DİĞER  YÖNDEN, PANDEMİ  SONRASI   BAŞLAYAN  SAVAŞIN  BU  BAĞLAMDA  UZAMASI  KONUSUNDA  EN  ÇOK  KİMLER  İSTEKLİ  GÖRÜNÜYOR  VE  SAVAŞI  DESTEKLEMEKTEDİRLER?

JEOSTRATEJİK  YÖNDEN İSE, SAVAŞIN  UZAMASI, AVRASYA  EKONOMİK  HEDEFLERİNE  NE  DÜZEYDE  OLUMSUZ ETKİ  YAPABİLİR  ?

LONDRA  PEKİN,  İPEK  YOLU  KONSUNDA Kİ  TİCARET  BAĞLANTILARININ  ENGELLENMESİ,  HANGİ ÜLKE  VEYA   ÜLKELERİN  POLİTİKALARINA  UYGUN  OLUR ?……

           RUSYA  UKRAYNA   YAVAŞI  ÖNCESİ   POLİTİK   SÜREÇ

Sovyet  sistemini  dağılmaya  götüren ve  takip eden  durumda  Rusya  Ukrayna  savaşına  gelmeden  önce  sürecin  KÜRESEL;  BÖLGESEL  VE  YEREL  yönlerine  ve    yansımalarına  bakmakta  gerekmektedir.

Bu  bağlamda, soğuk  savaşın  kutuplaştırmış  olduğu  küresel  yapıda, Sovyetler   Birliğini   dağılmaya  götüren  jeostratejik  koşullar  hatırlanmalıdır….

İki  kutuplu  bir  küresel  yapıda, soğuk  savaşın  zorlayıcı  koşulları  hatırlandığında,   Sovyetlerin genel durumu  itibariyle :

 1.  Baltık  coğrafyasından  itibaren  Güney  hattına  oradan  Çin  ile  hudut  teşkil edecek  şekilde  çok  geniş  bir  alan  üzerinde  cephe  oluşturmuş  olduğu
 2. NATO  yapılanmasına  karşı  batı  ve  güney     yanında  çok  geniş bir  alana  kuvvet  dağıtmış  olduğu.
 3. Çin  ile  Mao döneminden  beri süre gelen toprak  talebi   ihtilafı ile de  doğu  bölgelerinde  önemli  bir kuvvet  bulundurması  zorunluluğun  olduğu,
 4. Diğer  yönden  Japonya  ile  süre gelen   Kuril  Adaları  ihtilafının  ayrıca  bir  sorun  yarattığı…
 5. çok  geniş  bir  coğrafyada  kontrol altında tutmak  zorunda  bulunduğu  çeşitli  uluslar  ile etnik  farklılıklarının ve  sorunların giderek  artmakta  olduğu,
 6. Sovyet  siyasi   görüşü  itibariyle  ideolojik  yönden Marksist Leninist  bir  ideolojinin    Sovyetler  Birliği içindeki uluslarda    siyasal  dayanışma  oluşturamayacak  şekilde  bir aidiyet   oluşturamadığı…
 7. ABD in   sürekli  silahlanma  ile ekonomik yönden Sovyetleri  de  silahlanmaya  zorunlu  kılarak  kapalı  ekonomi  yapısındaki  Sovyetleri  ekonomik  yönden  zorlamakta  olduğu  ve  ülke  kaynaklarını   boşa  kullanmaya  zorladığı…
 8. Ekonomik  zorlukları  artan  Sovyetler  Birliğinde  sosyal   huzursuzlukları oluşturacak  durumların  artmakta  olması…
 9. Parti  oligarşisinin giderek  nomanklatür  yapısı  oluşturan  yeni  bir sosyal sınıfın  doğması ile  parti  mensupları  ile halk arasında  ayrımcılığın  oluşması…
 10. Bütün  bu faktörlere ilave  olacak  şekilde Afganistan ın  işgali  ile  ülkenin  içinden  çıkamayacağı  bir açmaza  girmiş  olması…..

 Bütün  bu  olumsuz  etkilerin  sonucunda  Sovyetlerin bir  birlik  olarak  varlığını  sürdürmesinin  mümkün  olamayacağını  Gorbaçov’un  Galasnost   ve  Perestroika  adlı kitaplarının   satır  aralarında görülüyor…

Sonuç  olarak  böyle  bir  sosyo poklitik  ortamda  Sovyetler  Birliğinin devamının   mümkün  olmadığını   kaynak  sarfı  ile  sürecin  giderek  daha da kötü  koşulların  doğmasına neden olacağı açıklık  kazanmış  oluyor…

Bu  sürecin  ortaya  çıkardığı gerçeğe  göre,  nihai  karar  olarak stratejik  çekilme ile  Sovyetler  Birliğinin  dağılmasına  ve  Batıdan da   aldığı  güvenceye  dayanarak,  NATO ile arasında Estonya  Litvanya Letonya, Beyaz Rusya,  Ukrayna Bulgaristan  ve  Romanya yı   tampon  bölge  olarak  bırakmasına ….Doğuda da  Moğolistan,   Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan  ve Tacikistan ı  da Çin  ile  aralarında bir diğer  tampon  bölge  oluşturacak  şekilde  siyasi  coğrafyada ki  yeni  düzenlemeye gitmiştir….Son  durum  olarak  da R:F.   Kafkasya yı da  güney  hududu,  için  güvenlik sahası olarak    olacak  şekilde  düzenlemeyi   ön görmüştür..   ….

Rusya’nın   buradaki hedefi  ise, gerek  batı  bölgelerinde  gerekse  doğu  hududunda  tampon  alanlar  oluşturarak  ulusal  güvenliğini   sağlamayı  amaçladığı  anlaşılmaktadır…

RF.  Yapılanması  ile  ulus  devlet  arayışına  giren  ülke , stratejik  çekilme  ile  kendi  güvenlik  alanlarını  jeostratejik  zeminde    hesaplamış  ise de,   ABD in Afganistan’ın  işgali,  diğer  yönden de  NATO  doğuya  doğru  genişleme   politikası  karşısında  güven  sorunu  ile  karşılaşmıştır..

Afganistan  üzerinden, Orta Asya ya  yönelen  ABD   politik  yaklaşımları  yanında  Doğu  Avrupa  üzerinden  de  NATO  ile   doğuya  açılmaya  yönelik  ABD  politiklası  başta  RF.  Olmak  üzere  Asya  ülkelerinde de   güven  sorunu  yaratmış   ve  karşılığı  olarak  bu  ülkelerden  RF. Çin, Kazakistan, Özbekistan ,  Kırgızıstan  ve  Tacikistan  birlikteliği  olarak  Şanghay  İşbirliği  Örgütü  kurulmuştur…Bu  örgütün  asıl  politik  hedefi ABD in   bölge  için  ileriye  yönelik   muhtemel ilerlemesini  engellemek  olarak  görülmektedir…Kısaca  Şanghay  İşbirliği Örgütünün  kurulmasına ABD neden  olmuştur…

Rusya  , Ukrayna  savaşı  nedenlerinin  ötesinde   Sovyet  döneminde  olduğu   şekilde  tekrar  yayılmacı  bir  politikaya  yönlenmesinin  söz  konusu  olması,   sonraki aşamada   ise daha  büyük  bir  dağılmaya  neden  olacağının  hesabını  yapmış  olmaları  gerekir..…

Tarihi  geçmişi  itibariyle  gerek  Pan  Slavizm  ve gerekse  Pan  Ortodoks   yayılmacı  politikalarını  takiben,  Marksist  Leninist  ideolojik  aidiyeti   bağlamında  beraberlik  arayışı  bile  sonuç   vermemiş  ve   Sovyetler stratejik  çekilmeye   mecbur  kalmıştır….Bu  tarihi  diyalektiğe  göre,  Ukrayna  savaşı  sonrası  RF.  Tekrar  yayılmacı  bir politika uygulamasının  gerçekçi  bir  yönü  yoktur…Tek  kutuplu  dünya  hedefini    oluşturamayan  küreselciler   çok  kutuplu  dünya  yapılanması  içinde   mevzi  kaybetmekte  olduklarından  bir diğer  yönden  tekrar  soğuk  savaş  döneminin  iki  kutuplu  dünya  yapısına  küresel  denklemi oturtmak için ; Ukrayna  savaşı  gerekçesiyle  Rus  saldırganlığı imajı   üzerinden   bir algı  oluşturmayı da  amaçlamış olabileceklerdir…

March 17, 2022, Kyiv, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy pays a visit to 16-year-old Katya Vlasenko recovering from shrapnel wounds with her family in the hospital, March 17, 2022 in Kyiv, Ukraine. The family was injured by Russian shelling as they evacuated their home in Vorzel, Ukraine. (Credit Image: © Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Planet Pix via ZUMA Press Wire)

   RUSYA  UKRAYNA  SAVAŞININ  SÜREÇ  İÇİNDEKİ  POLİTİK  YÖNÜ

Genel  durum  olarak  ifade edilen  hususlar dikkate  alındığına,  bölgesel  olarak  Ukrayna  Rusya  savaşının  zorlayıcı  unsurları içinde   konunun  ele alınması gerekmektedir…

Rusya  için  Batı  hudutlarında  şekillenen  NATO ‘NUN  doğuya  genişlemesini engellemek  jeostratejik  bir  güvenlik sorunu  olduğu  açıktır….ABD  yönünden  ise,  küresel  denklemde, tek  kutuplu  dünya  yapısının finansal  yönden  dolarize bir  hakimiyet   stratejisinin   çökmekte  olmasının   getirdiği  sorunlardır…

Her  iki  güç  unsuru  yönünden  politik hedef  farklı  görünmektedir  Rusya  batı  hudutlarının  güvenliği  konusunda  NATO ‘NUN  genişlemesini  bir  tehdit  olarak  görürken  ABD  bağlantılı  küresel  güç  merkezi  savaş  kaosunu  yıkıntıları  üzerinden  muhtemelen  yeniden dolarize  bir  geleceğin  arayışında  görülmektedir..

Küreselcilerin    kaos  stratejilerinde  izlenen  önce   savaş  oyunlarıyla  hedef  ülkeleri  yak, yık  sonra  finansal  yönden  kredi,  yardım  görüntüsünde  tefeci  yöntemleriyle  parayı  pazarla…. 

Bu bağlamda  Euro  nasıl  bir değer  kaybıma uğrayabilir, Sterlin  süreçten  yararlanabilir mi?  Yuan  nasıl  etkilenir?  Rusya  enerji  pazarında  ruble  kartını  iyi  kullanarak   süreç  içinde  oyunu  bozabilir mi?…Küresel  denklemin   bölgesel  sonuçları  içinde  ileride  görülecektir…

      UKRAYNA  RUSYA  CEPHESİNDE Kİ  ASKERİ  HAREKATIN  SEYRİ

Zelinsky nin  Başkanlığa  gelmesinden sonra  savaş  ortamına  her  iki  ülke  arkalarından itilircesine  sürüklenmişlerdir…

 1. Askeri yönden  açık  kaynaklardan  izlendiği kadar, Rus   birliklerinin   Kiyev  den Harkov  ve  oradan da Donetz  ve  güneyi  Odesa’ya  kadar  uzanan  çok  geniş  bir harekat  alanı  oluşturacak  şekilde  hareket  ettikleri  görülmüştür…
 2. Yaklaşık 250 bin  kişilik bir  kuvvet  ile  bu kadar  geniş  bir  cephede sıklet  merkezinin oluşturulmasının  mümkün  olmayacağı  görüşü askeri  kaynaklarca  eleştirilmiştir..
 3. Harekatın  genel  seyrine  süreç  içinde  bakıldığında, Kiyev    bölgesi  üzerinde  başlangıçta   görülen  yoğunluğun  geçekte  Ukrayna  birliklerini  başkenti  savunmak  konusunda  bölgede  yoğunlaşmasının  sağlanmasına  zorlamak  olduğu da  anlaşılmıştır…
 4. Diğer  yönden  aynı  şekilde  Harkov  bölgesi  üzerindeki  baskı  ile de  gene bu  bölgelerde  Ukrayna  birliklerinin Kiyev  ve Harkov  arasında ki  bölgenin  savunulmasına  zorlandığı  izlenimi  vermektedir …
 5. Gelişmelere  dikkat edildiğinde  Rus   askeri  harekatının stratejik   hedefinin Donetz  ile  Odesa  arasındaki  bölge  olduğu  görüntüsü  ortaya çıkmaktadır….Bir  diğer  anlatımla  Rus  askeri  harekatında  Kiyev  ve Harkov arası   bölgele TALİ TAARRUZ    istikametleri  olup,  Ukrayna  birlikleri  bu  bölgelere  bağlı tutulurken   ASLİ TAARRUZ  istikametinin  ve  politik  hedefin  Donetz,  Marıupol  hattında  şekillendiği  görülmektedir…
 6. Mariupol  Azovstol  demir  çelik  fabrikasının  ifade ettiği  önem  bu  bağlamda  dikkate alındığında  Putin in  tesisleri zarar  görmeden  ele  geçirilmesi  konusundaki   isteği de   dikkate  çapmaktadır…
 7. Donets  Marıupol  hattının  Rusya  açısından  bir  diğer  önemi de  Azak Denizi’in  tam  olarak  güvenliğini  sağlamanın  öetesinde,  Kırım  yarımadasını da   kontrolunu  sağlamak  olarak  görülmektedir,,
 8. Özetle    Rusya  için  Ukrayna  savaşında  açılan cephede asıl taarruz  istikametinin   politik hedefinin,   ön  görülen Donetz bölgesindeki  sanayi tesisleri   yanında , NATO NUN, doğuya  doğru  genişlemesine  karşı  politikasının  kesin    olduğu  ,  Azovstal  demir  çelik  fabrikaları, Kırım ın  kontrolü, Azak denizini   güvenliği  ve Kara Deniz de  ihtiyaç  duyacağı  deniz  üsleri  için  uygun  sahil  kesimleri  olmaktadır…
 9. Geniş  bir alan  üzerinde  tuttuğu  cephe  ile  NATO ya  karşı   bir  kararlılık gösterisi  sağlanırken, kuzeyde  tali taarruzla  Ukrayna  birliklerini   Kiyev  Harkov  arasında  tespit ederek  asıl   politik  sonucu  güneyde  almış  gibi  görünmektedir..

ASKERİ  YÖNDEN  RUSYA  UKRAYNA SAVAŞININ  GÖSTERDİKLERİ

Harp  tarihinin  öğretileri  içinde,  asırlar  süren  bitişik  düzen  savaşları; Birinci  Dünya savaşından  sonra  silah  sistemlerindeki  ateş  yoğunluğu  nedeniyle  kuvvetlerin  yayılarak ateş  ve  manevra  unsurlarını  daha çok  öne  çıkartmıştır…  İkinci  Dünya  Savaşında  da,  kuvvetler   giderek   daha  çok   dağınık  düzene  geçmek  zorunda  kalmıştır….İkinci  Dünya  savaşının  öğretileri  içinde de ateş  ve  manevra   unsurlarının    gelişmesi,  hava kuvvetlerinin muharebe  alanında  artan  etkinliği  dikkate alınarak  muharip  unsurlar  gerek  Kore  ve  gerekse  Vietnam  savaşında  edinilen  tecrübeler  sonucu    daha   çok  ateş   ve  manevra    unsurlarının  kullanım   tarzını , tekrar  gözden  geçirilmelerine neden  olmuştur…

Gerek  Afganistan  ve  gerekse Irak  savaşları  da  dikkate  alındığında  :

 1. Önleyici  savaş….
 2. Vesayet  savaşları….
 3. Asimetrik  savaş…
 4. Sınırlı  savaş….
 5. Yumuşak  güç  kullanımı…
 6. Siber  savunma ,  siber  saldırı  bağlamında  Elektronik  savaş .
 7. Telegram  zihin  kontrolü   yöntemleri…

          Konvansiyonel  savaş  yöntemleri  sürecinde küresel,  bölgesel          

Ve  yerel  olmak  üzere, savaş  alanlarının  görünen  ve  görünmeyen  yönlerini oluşturmaya başlamıştır….Ukrayna  savaşı  bu  yöntemlerin  belli  boyutta  çapal   bir  örneği  olmaktadır..

İfade  edilen   ve  güncelliği  olan  bu  savaşta uygulanan    konvansiyonel sistemlerinin  neler  oldukları  çıkarılması  gereken  dersler  bakımından  önemlidir.. Açık  bilgi  unsurları  üzerinden   bakıldığında :

 1. Uydu  sistemlerinin  nasıl  kullanıldıkları,…
 2. İHA + SİHA.   Muharebe  alanlarında ki  etkileri…
 3. Lazer  sistemlerinin  kullanılıp  kullanılmadıkları ….
 4. EMT. Sahada  kullanılıp  kullanılmadığı….
 5. Özellikle  meskun  alan  muharebelerinde  keskin  nişancıların  ne  düzeyde  kullanıldığı  ve etkinliği…
 6. Elektronik  savaş  alanında  siber  saldırı  ve  siber  savunma  konseptinin  ne  düzeyde  kullanılmış  olduğu…
 7. Taktik  ve  stratejik  füze  saldırı  ve savunma  imkan  ve   kabiliyetleri..
 8. Özellikle  Hava  savunma  sistemleri  ile,  Javalin  benzeri  tanksavar   silahlarının  etkinliklerinin durumu…

Rusya nın 24  Şubat 7  Mayıs  arasındaki  kayıpları   dikkate  alındığında,  verilen  Rakam 250  bin  kişilik  bir  ordunun  %10   yakın  görünmekte  olup,  savaşın  süresi  ve  kuvvet  yapıları  arasındaki  farklar  yönünden  önemlidir..  Diğer  yönden  deniz  kuvvetlerinin  kayıpları da   ayrı  bir  önem  taşımaktadır..

PARANIN  İSTİKAMETİNİN RUSYA  UKRAYNA  SAVAŞINDAKİ  YERİ

Askeri  sürecin  dışında  Rusya  Ukrayna  savaşına  değinilirken,   konunun, finansal, politik,  jeostratejik,   bağlantıları üzerinden  konu  analiz edilmeye  çalışılmıştı…

Ukrayna  üzerinden  Batı ;daha  doğrusu  KÜRESEL  GÜÇ  odaklarının  olayın  arka  planında  yer  aldıkları  hissedilmektedir…Savaşın  maliyetinin  gerek  Avrupa   ve  gerekse  çevre  ülkeleriyle  Rusya  açısından artmakta  olduğu da  bir gerçek  olduğu  ortadadır….Rusya ya  yaptırımların  arttırılması   konusunda  KÜRESEL  etki   odaklarının beyanları  ve  savaşın  uzamasına ilişkin  yaklaşımları da  bazı  çağrışımlara   neden  olmaktadır. ..Bu   bağlamda, PAPA’NIN bile   savaşın  çıkış  nedenleri  içinde satır arası  NATO’YU  göstermiş  olması   konunun  bu    konuda ki  azmettirici unsura ait  karineyi  güçlendirmiş  oluyor…

Netice  itibariyle  NATO    soğuk savaş  koşullarının  ortaya  çıkardığı  bir  savunma  paktıdır ,  Oysa   UKRAYNA,  RUSYA  savaşı  süresi  içinde   savaşı  arzu eden   taraf  görüntüsü vermektedir…

NATO  , öznesi itibariyle bir  savunma  paktı  olmakla  birlikte  soğuk  savaş  döneminin bitmesi  ve Sovyet  Tehdidinin gerek  ideolojik  ver  gerekse askeri  yönden etkin bir   tehdit  durumu yokken, bu  bağlamda  NATO  hangi  tehdit  unsuruna  karşı  caydırıcı  bir  güç  oluşturmaktadır….

Konu , KÜRESEL   cephe  yönünden  ele alındığında   DOLARİZE  bir  dünyanın   tek  kutuplu  bir  yapı içinde   ulus  devletleri  tasfiye ederek  varlığını  sürdürmesi görüşünü  ortaya  çıkarmaktadır…NATO  bu süreçte   adı  konmamış  ve  tersine  çalıştırılan  bir  askeri  güç  durumuna  getirilmiş  gibidir…

Paranın  istikameti  önceliği  dikkate  alındığında, ister  istemez  süreçte,  Royal  İntitute  for  İnternational Affairs   ( RIIA)  de  akla  gelmektedir…Diğer  yönden  Beyin  yıkamada  uzman  Tavistock  gibi  insani ilişkiler Enstitüsünün   etkinliği  önem  taşımaya  devam etmektedir…  Özetle, küresel    düzeyde  düşünce  kontrolü   oluşturma  ile  toplumları  düşünce  yapılarını kontrol etme de  dikkate  alındığında  ROMA  KULUBÜ +  NATO + TAVİSTOCK   ENSTİTÜSÜ +  KÜRESEL SERMAYE GÜCÜ + CFR   ve  bunlara  bağlı  unsurları  bir arada   bu  savaş  içinde  görmek   gerekmektedir..…

Rusya  Ukrayna  savaşı   Küreselciler  yönünden  paranın  istikameti   ve  ulus  devlet  yapılarına  karşı   ön  hesapları  içerirken ,  Rusya  yönünden  ise  bir  güvenlik  sorunu  görüntüsü  vermektedir…  10  / 05 /2022

                                                                             ERGUN  ÖZGEN


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

 1. bir ateistin kuranı yada islamı karalamasını önemsemem.herkes şunu bilsinki tek din vaedır. o da islamdır.tüm peygamberler ve 4 kitap islamı…

 2. gezi parkı direnişi denen mesele;;apocuların ve fetöcü sürülerinin kahbece yabanileşmesi ve zarar vermesidir.gezici zibidileri hain katil ve kanı bozuk tayfaydı.lanet…

 3. ermeniler miliyonlarca katliam yapmış.abd ve ab kınamıyor bunları.suçsuz olan ülkemizi suçluyor.bazı soysuz ermeniler kandilde mağarada bile rahat durmuyor.TSK bunların kellelerini…

 4. bilme okuma dinleme anlama, yav dış basın bunları yazmış işte önce bil ki ona göre cevabını hazırla

Son Yazılar

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1