BİYOLOJİK SAVAŞ (2)


Okuma Süresi: 5 Dakika

BİYOLOJİK SAVAŞ (2)

            Bu sıralı yazının başlığından anlaşılacağı üzere, özellikle Korona Virüs’le ilgili kimi ‘yanlı’ yayınları irdelemek ve varsa eğer ‘karşıt görüş’lere yer vermek amacı taşıyoruz.

            Ancak tamamen ‘biyolojik’, ‘genetik’ ve laboratuvar araştırmaları ile yetinmemek gerektiği konusunda bir ‘parantez’ açmak zorunluluğu doğmuş bulunyor.

            Onu da, bugünkü video yayınında, tüm ‘ideolojik takıntı’sını ‘küfür’leriyle bezediği konuşmasında, Memduh Bayraktaroğlu’nun beynindeki ‘virüs’e dikkat çekerek yapmak istiyoruz.

            İrdelemeye, bu beyefendinin, ‘emperyalizm’ kavramını bir türlü kavrayamadığıyla başlayalım.

            Ve tek tümceyle, ‘emperyalizm’in bir ‘finans egemenliği’ olduğunu anımsatalım.

            Daha önceki sekiz yazıyla ‘Dolar egemenliği’nden sözetmiştik.

            Çünkü, ‘Dolar egemenliği’, emperyalizmin, son yüzyıldaki ‘sömürü’nün,  azgelişmiş ülkelerdeki ‘siyasî kadro’larının yetiştirilip ‘Devlet’leri ele geçirmesinin, ‘bölgesel savaş’ların, geniş kitleleri ‘yoksullaştırma’sının ve ‘doğal denge’yi her düzeyde altüst etmesinin biricik ve ‘tek’ nedeni olduğunun altını bir kez daha çizmek gerekiyordu.

            Ancak Memduh Bayratoğlu bu tür ve benzeri ‘somut gerçeklik’leri ‘yalan’ diye nitelendirmektedir.

            Öyleyse, onun ‘biyolojik’ yapısına, yani ‘beyni’ ya da ‘düşünme mekanizması’na, ‘emperyalizm’in yerleştirmiş olduğu bir ‘virüs’ün bulunup bulunmadığına bakmamız gerekmektedir.

            Buna Althusser ideolojik aygıt’ diyordu.

            Ki, bu çok önemli ve temel ‘konu’ üzerinde biraz durmamız gerekmektedir.

            Türkiye’de ve belki de tüm entellektüel dünyada, Althusser’in ‘aygıt’ derken, başta aile olmak üzere, dini kurumlar, diğer tüm eğitim kurumları ve giderek ‘Devlet’in ‘somut gerçekliği’nden sözettiği sanılmaktadır.

            Oysa bu sayılanlar, ‘aygıt’ın oluşmasını sağlayan ‘somut araçlar’dırlar.

Oysa, ‘Aygıt’ bir kez oluşturulduktan sonra, onun ‘ideolojik meyveleri’, yani ‘takıntı’ları güya ‘kendine özgü düşüncesi’ imiş gibi yeniden üretilmektedir.

Bu son tümceyi çözümleyebilmek için bir ‘ton’ kitap okumak ama  ‘okumayı bilerek okumak’ gerektiğini de belirtmemiz gerekiyor.

Nitekim Althusser Kapitali Okumak (Lire le Capital) derken, bu ‘okuma’nın nasıl yapılacağını anlatmaya çalışmıştı.

Ne ki, günümüzde, bu ‘okumak’ eylemi, ileri geri ‘ben bunu şöyle okuyorum’, ‘sen nasıl okuyorsun’ türü gevezeliklere dönüştürülerek bayağılaştırılmış bulunmaktadır.

Örneğin, üç ciltlik Kapital’in yazarı, ‘Sermaye’nin öyküsünü anlatırken, sadece ve yalnızca ‘meta-para’nın (monnaie marchandise) ‘Tarih’ini özetlemiş bulunmakta idi.

Oysa Memduh Bayraktaroğlu ve ortalıkta ‘ekonomist’ olarak dolanan tüm akademisyenler, sadece ve yalnızca bu ‘meta-para’nın dolanımındaki ‘kaba muhasebesi’ni ‘okumak’tan başka bir iş yapmamaktadırlar.

O arada, yine ‘ideolojik’ olarak kendilerine dayatılan ‘muhasebe teknikleri’nin dışına çıkmalarına olanak bırakılmadığının ayırdında olmadıklarını da belirtmek gerekmektedir.

Sözgelimi ‘IMF direktifleri’ bu teknikler arasında sayılabilir.

Geriye bu ‘muhasebe teknikleri’ ile, ülkelerin borcu, alacağı, faizi, döviz kuru, ihratacat ve ithalat olasılıkları üzerine, hava tahmini verir gibi ‘kestirim’leri yapmak kalmaktadır.

Meta-para’nın sadece ‘Para’sı üzerine ise, örneğin onun ‘Genel Kuram’ını yapan J.M.Keynes ve onun müritleri ve o arada Galbraith’ın ‘Para’ başlıklı tuğla kalınlığındaki kitapları sayılabilir.

İşte bütün bu tuğla ya da briket kalınlığındaki kitaplar, ‘Sermaye Sistemi’nin hem ‘efendi’si ve hem de ‘bekçi köpekliği’ni ABD Doları gibi ‘rezerv para’ya bırakılması gerektiğine inandırmak üzerine yazılmışlardır ve yazılmaktadırlar.

Şimdi, bu ‘Dolar egemenliği’ şöyle ya da böyle sarsılmaktadır, ki önceki sekiz yazıda bu konuya değinmiştik.

Gördük ki, bu ‘Sermaye Sistemi’ çatlamış bulunmaktadır.

Ancak bu ‘çatlak’ın aynı zamanda ‘ideolojik aygıt’a yansıyabileceğini de beklemek durumundayız.

O nedenle, sistemin tutsağı olan ‘beyin’ler, o arada Memduh Bayraktaroğlu gibi ‘muhasebeci ekonomist’ler, ‘sistem’in dışına yönelik her türlü çıkarım ve öneriyi ‘yalan’ diye nitelemektedirler.

Üstelik buna samimi olarak ‘inanmış’ oldukları için söylemektedirler.

Bu ‘inanç’ ise, insanın kendine ‘yabancılaşmış’ olması sonucunda doğmaktadır.

Yabancılaştıran ise ‘Para’nın bizzat kendisi olup, onun ‘fetişleştirilmesi’ ve giderek onun  insanı ‘görme ve düşünme’ egemenliğine, boyunduruğuna veya kulluğuna almasıdır.

Kısacası, o bilir bilmez kullanılan ‘ideolojik aygıt’ terimi işte bu durumu dillendirmek için ‘keşfedilmiş’tir.

Ve giderek bir ‘biyolojik virüs’ konumuna dönüşmüş bulunmaktadır.

Dolayısıyla, ‘laboratuvarlarda üretilen ‘virüs’lerin gerçekte bu tür biyolojik ‘virüs’ler üzerine temellendirildiğine dikkat çekmek gerekmektedir.

Ki, ‘savaş’ların çok yönlü olması tam da bu demektir.

Bu ‘tip’lere, ellerinde taşıdıkları ‘barış’ bayraklarına karşın, gerçekte birer ‘savaş kışkırtıcısı’ olduklarını anlatmanın doğrusu pek kolay olmadığı söylenebilir.

(Sürecek)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

 1. Bu konuda okunacak tek bir kitap var oda Neoliberalist (iktisatçı) Friedrich August von Hayek. Kitap 1- Esarete giden yol Kitap…

 2. devlet üreticiye imkanlar sağlasın .üreticiyi aracı haydutlara teslim etmesin..tefeciler oturduğu yerde köşe dönüyor.ve devlet de haksızlığı seyrediyor..tefeciler fiyat düşmesin diye…

 3. her şey devletindir, devlet her şeyi kontrol eder. Corona’da gördük bunu istediği işi kapatır, istediği firmayı batırır, istediği sektörü yok…

Son Yazılar

 • Almanya, açığı kapatabilir mi?..
  Okuma Süresi: 3 Dakika İki yıldır covid-19 nedeni ile kapanan Almanya turizm pazarı Türkiye lehine patlamaya hazırlanıyor. Kapıların açılması ile […]
 • Türkiye, Rus ordusuna karşı tek başına durabilir mi?
  Okuma Süresi: 1 Dakika Türkiye, Libya, Azerbaycan ve Suriye’de tek başına Rus ordusuna karşı ayakta duruyor. 2015’te bir Rus jetini […]
 • Balistik füzeler
  Okuma Süresi: 1 Dakika Türkiye’nin balistik füzeleri var mı? Türk silahlı kuvvetlerinin envanterinde bilinen balistik füzelerden bazıları J-600T Yıldırım (Thunderbolt […]
 • CUMHURİYETİMİZİ HAYATIMIZ PAHASINA KORUMA ZAMANIDIR
  Okuma Süresi: 2 Dakika YÜCE TÜRK ULUSU ZAMAN BİRBİRİMİZE EL VERME VE CUMHURİYETİMİZİ HAYATIMIZ PAHASINA KORUMA ZAMANIDIR.. Atatürk ilkelerine bağlı […]
 • “GERİLİR ZORLU BİR YAY”
  Okuma Süresi: 12 Dakika “GERİLİR ZORLU BİR YAY” HÜSEYİN MÜMTAZ                 İsmiyle müsemma “Sancaktar” bir dostum her 27 Haziran günü […]

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1

Turkish Forum, içeriklerin arşivlenmesi, yazarların yazılarının sizlere ulaştırılması için bilgisayar altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu hizmetlerimizden memnun iseniz QR kodunu kullanarak bağış yapabilirsiniz.