Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Faiz Sebep Enflasyon Neticedir” mi?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 4 Nisan’da Mart 2022 Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıklamıştır. TÜİK’e göre, Mart 2022’de TÜFE bir önceki aya göre (Şubat 2022) yüzde 5,46, geçen Aralık ayına göre yüzde 22,81, geçen Mart ayına göre yüzde 61,14 artmıştır. Son iki aylık hareketli ortalamalara göre ise yüzde 29,88  yükselmiştir.

Bir grup akademisyen tarafından kurulan ve Türkiye’deki alternatif enflasyon oranlarını açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Mart 2022’de Türkiye’nin aylık tüketici enflasyonunun yüzde 11,93, yıllık enflasyonunun ise yüzde 142,63 olduğunu tahmin etmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 4 Nisan’da Mart 2022 Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklamıştır. TÜİK'e göre, Mart 2022'de TÜFE bir önceki aya göre (Şubat 2022) yüzde 5,46, geçen Aralık ayına göre yüzde 22,81, geçen Mart ayına göre yüzde 61,14 artmıştır. Son iki aylık hareketli ortalamalara göre ise yüzde 29,88  yükselmiştir. - Screenshot 1 1

OECD ülkeleri içinde enflasyonu en yüksek ülke Türkiye’dir.  OECD’de ortalama enflasyon  yüzde 7,7 olurken, Türkiye’de  enflasyon  Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak  61,14 olarak gerçekleşmiştir. OECD’de ortalama enflasyonu  yüzde 7,7’ye çeken ise, Türkiye’deki yüksek enflasyon  oranıdır. 1985-1990 döneminde OECD Daimi Temsilciliğimizde görev yaptım. O dönemde Türkiye’deki yüksek enflasyon oranı genel ortalamayı bozuyor  gerekçesi ile OECD enflasyon ortalamasına dahil edilmezdi.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 4 Nisan’da Mart 2022 Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklamıştır. TÜİK'e göre, Mart 2022'de TÜFE bir önceki aya göre (Şubat 2022) yüzde 5,46, geçen Aralık ayına göre yüzde 22,81, geçen Mart ayına göre yüzde 61,14 artmıştır. Son iki aylık hareketli ortalamalara göre ise yüzde 29,88  yükselmiştir. - Screenshot 2 1

Enflasyon, (basit olarak fiyat artışı)  milli para biriminin satın alma gücünün düşmesi demektir.  Mal ve hizmet satın almak için daha fazla paraya ihtiyaç duyulduğundan,  paranın  değeri düşer. Enflasyon oranı yüzde 2 ise,  bir yıl içinde 1 dolara mal olan bir paket  sigara  gelecek yıl için 1.02 dolara alınacak demektir.

Basit olarak enflasyon,  ekonomide mal ve hizmetlerin fiyatlarının genel  seviyesinin sürekli  artış göstermesidir.  Ekonomide mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon  belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması  demek değildir. Fiyatların genelde sürekli  artış göstermesidir.  Enflasyonun düşmesi, fiyatların daha az artması, insanların alım güçlerinin daha az azalması ve  sonuç olarak  istikrar ve refah demektir.

Talep enflasyonunda para arzı artar, bunun sonucunda tüketim artar, ekonomideki toplam arzın toplam talebi karşılayamaması sonucunda  fiyatlar  yükselir.  Maliyet enflasyonu  sonucunda  üretimde kullanılan her türlü maddenin ve işgücünün maliyeti artar. Bunun sonucunda  da  fiyatlar yükselir.

Enflasyon, işadamlarını ve üreticileri, yatırım ve üretim yapmaktan alıkoyar.  Tasarruflar, enflasyondan daha fazla getiri sağlayabilecek yabancı para, bina, arsa gibi araçlara kaydırarak üretim yapmadan kazanç elde etmeye yöneltir. Enflasyon,  yüksek faizler  sebebiyle borçlanma maliyetini artırır,  ekonomide  tasarrufların  verimsiz alanlara yönelmesine yol açarak yatırımları olumsuz etkiler.

Enflasyon, kredi ve işgücü piyasasının verimliliğini düşürür, ülkenin rekabet gücünü zayıflatır. Yüksek enflasyon, sosyal ve siyasi ilişkilerde kısa vadeli, çıkarcı ve ahlaki olmayan davranışları artırır. Enflasyon,  yöneticilere duyulan güveni  sarsarak yönetime olan inancın azalmasına  ve de  kaybolmasına yol açar.  Ekonomide fiyat istikrarını bozduğu için   kişilerin  yatırım, tüketim ve tasarruf kararlarını olumsuz etkiler.  Yarattığı istikrarsızlık, genç kesimin umutlarının tükenmesine yol açar.

Ülkede  fiyat istikrarını sağlamak  çok  önemlidir. Çünkü, yüksek enflasyon ekonomik ve toplumsal hayatta onarılması çok güç yıkımlara yol açar. Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme için “fiyat istikrarı”  çok önemlidir.  Türkiye’de  son 20 yıldır devam eden yüksek ve  devam eden enflasyonun yarattığı ekonomik istikrarsızlık, büyüme performansının düşmesine, gelir dağılımının bozulmasına, refah seviyesini  azalmasına, her alanda istikrarsızlığa, satın alma gücünü azaltarak geçim sıkıntısına yol açmıştır.

Enflasyon,  toplumda yoksulluğa ve yoksunluğa  sebep olur.  Bir ülkede  fiyat istikrarının sağlandığı bir ortamda yaşamak o toplumdaki insanlar için en doğal haktır.   Fiyat istikrarının sağlanması ile  yaşam kalitesi yükselecek, insanların birbirlerine ve geleceklerine duydukları güven artacak ve toplumsal alanda iyileşmenin önü açılacaktır.

Enflasyon,  ekonomik istikrarı bozduğu gibi siyasi istikrarı da  olumsuz etkiler. (S. Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisi,  Beta  Basım,  2014,13. Baskı, s.473-499)  Enflasyon, siyasi istikrarın düşmanıdır.  Siyasi istikrar ile ekonomik istikrar arasındaki ilişki ihmal edelirse, siyasi istikrar  bundan etkilenir.  Seçimlere yakın dönemlerde bu istikrarı sağlamak zorlaşır. Çünkü, alınacak önlemler geçici de olsa bir dönem vatandaşları olumsuz etkiler. Bu nedenle iktidarlar yaklaşan seçim dönemlerinde sıkı ekonomik tedbirlere başvurmak istemezler. Çünkü bunlar oy kaybına yol açar. Tıpkı, seçimlere yakın hiçbir hükümetin IMF ile anlaşarak bir istikrar paketini yürürlüğe koymak istememesi gibi.

Türkiye’de son  tartışmaların  bir anlamı yoktur: “Faiz sebep enflasyon sonuç gibi. Arnavutluk dönüşü gazetecilerin sorularını  cevaplayan  Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yavaş yavaş, kademeli şekilde kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023’e de zaten böyle gireceğiz” demiştir.

(https://www.youtube.com/watch?v=AX2KB3LWAOs) Teoride “faiz sebep enflasyon sonuç” mu yoksa  “enflasyon sebep  faiz sonuç” mu sorusunun cevabı yüzyıl önce verilmiştir. (interest cause inflation  result, inflation cause interest result) Bunu günümüzde tartışmanın  bir anlamı  yoktur, cevap  bellidir.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 4 Nisan’da Mart 2022 Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklamıştır. TÜİK'e göre, Mart 2022'de TÜFE bir önceki aya göre (Şubat 2022) yüzde 5,46, geçen Aralık ayına göre yüzde 22,81, geçen Mart ayına göre yüzde 61,14 artmıştır. Son iki aylık hareketli ortalamalara göre ise yüzde 29,88  yükselmiştir. - Screenshot 1 1

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Ramazan-Oruç! Kurban! Hac! Kandiller? Namaz? KUR’AN bu konularda neler söylüyor?! Ramazan, Tanrı’nın Kitabı KUR’AN’ın yeryüzüne inmeye başladığı ay olduğu için…

 2. Ermeni orospo çocukları siz kimsiniz itler türklere küfrediyorsunuz örümüz kökümüz gelmiş orta asyadan biz başkayız amerika rusyadan oküfürlerin hepsini sizin…

 • TÜRKÜLERLE GİTTİKLERİMİZ

  TÜRKÜLERLE GİTTİKLERİMİZ

  TÜRKÜLERLE GİTTİKLERİMİZ HÜSEYİN MÜMTAZ                 Bugün 2023’ün Nevruz günü. Türklerin “yeni gün”ü. Bugün türkülerden bahsedeceğim, türkülerin coğrafyasından söz edeceğim; şimdiye kadar fizken gidemediğimiz, ama belki […]


 • Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALAN(SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ) UKRAYNALI KADINLAR AVRUPA’DA FUHŞA ZORLANIYORMUŞ AB ülkelerinde internette ‘Ukrayna mülteci pornosu’ aramalarında patlama yaşanmaktaymış (1 )  Savaş’tan kaçan […]


 • Çanakkale harbi cerideleri

  Çanakkale harbi cerideleri

  ÇANAKKALE ZAFERİMİZİN 108. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. BAŞTA BÜYÜK ÖNDER BİLGE İNSAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE, SAHİP OLDUĞUMUZ HÜRRİYETİ BİZE BAĞIŞLAYAN TÜM KAHRAMANLARIMIZDAN ALLAH […]


 • “Her zaman dayağı ilk yiyen sektör turizm oluyor…”

  “Her zaman dayağı ilk yiyen sektör turizm oluyor…”

  Turizmciler her zaman olduğu gibi bu sezon da kendi imkanları ile ayakta kalma mücadelesi verecek. Sektörün sorunları yok mu? Fazlası ile var. Paloma Hotels Yönetim […]


 • Bu izinleri kim verdi?

  Bu izinleri kim verdi?

  43 gün oldu. Israrla talep ediyoruz, soruyoruz, bu izinleri kim vermiş? Kim göz yummuş 43. gün. 50 bin 96 kişi öldü, 107 bin 204 kişi […]


 • YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilinir Uzaktan Eğitim Yerine Düzenli Eğitim İçin Koşullar Yaratılabilir Deprem sonrası 17 Şubat 2023 […]


 • İstifa Kültürü

  İstifa Kültürü

  Ortada bir başarı varsa, benim başarımdır, Bir başarısızlık varsa, benimle ne alakası var… Bu nereden geliyor biliyormusunuz? Çocukluktan. Son beş nesil böyle yetişti, belki daha […]


 • 21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey,kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli arkadaşlar, 21 Mart günü, […]


 • EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  Çeşitli yarışmalar da ve sokak röportajlarında gördük ki, eğitimde kalite ve donanım kalmamış. Böylece eğitim seviyemiz, gelişmiş ülkeler seviyesinde değil de, üçüncü sınıf Afrika ve […]


 • JETON

  JETON

  Günlük hayatımızda ‘Jeton’ çok önemli yer tutmaktaydı. Çevirmeli telefonlar vardı. Telefonlara bağlı birde JETON kutusu bulunurdu. Jeton satın alırdınız. Kutunun boşluk yerine Jetonu yerleştirip aşağıya […]


 • BAK MUHARREM !

  BAK MUHARREM !

              Bak Muharrem, bugün cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacakmışsın.             Açıkla ve aday ol lütfen.             Ve CHP’ye geri dönmek ya da Milet İttifakı”na (doğrusu Halk İttifakı’dır, sen anlamazsın) destek […]


 • Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye’nin ABD ve AB yaptırımlarına uyarak Rus hava yolu şirketlerine ait Boeing ve Airbus uçaklarına yakıt vermeyi durdurduğu haberleri sonrası, iki ülkenin havacılık otoriteleri Ankara’da […]


 • TÜRKİYE DE SEÇİM YAKLAŞIYOR

  TÜRKİYE DE SEÇİM YAKLAŞIYOR

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kararını açıkladı. Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, […]


 • Devlet işlerini anlamak

  Devlet işlerini anlamak

  Sn. Erdoğan amatör kümede top koştururken, Kılıçdaroğlu Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanıydı. Sn. Erdoğan bir firmada çalışmaya başladığında, Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürü’ydü. Sn. Erdoğan  Refah Partisi’nde […]


 • Atılan her oya sahip çıkacağız

  Atılan her oya sahip çıkacağız

  VEKİL BÜLBÜL: KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN HER BİR OYA SAHİP ÇIKACAĞIZ! Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, yurt dışında […]Posted

in

by

Tags: