Belgrad Antlaşması

Osmanlı’nın Gerileme Döneminde İmzaladığı Son Kazançlı Antlaşma:

Belgrad Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları:

Asırlar boyunca dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılda girdiği gerileme dönemi ile birlikte güç kaybetmeye başlamış ancak yine bu dönemde son kazançlı antlaşması olan Belgrad Antlaşması’nı imzalamıştır. Gelin Belgrad Antlaşması nedir, ne zaman yapıldı, hangi ülkeler arasında imzalandı gibi sorular üzerinden önemine ve sonuçlarına yakından bakalım.Asırlar boyunca dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılda girdiği gerileme dönemi ile birlikte güç kaybetmeye başlamış ancak yine bu dönemde son kazançlı antlaşması olan Belgrad Antlaşması’nı imzalamıştır. 

13. yüzyılın sonunda kurulan Osmanlı Devleti yıllar içinde genişleyerek büyük bir imparatorluk haline geldi. Zor dönemler geçirse bile asırlar boyunca dünyanın en güçlü devleti olmayı başardı. Ancak her imparatorluğun bir sonu vardır. Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyılda gerileme dönemine girdi. Bu dönemde hızla toprak kaybetti ve dünyanın gözünde adım adım sonunda hasta adam olarak anılacağı bir süreç başladı.

Gerileme döneminde bile olsa Osmanlı, bu dönemde tarihindeki son kazançlı antlaşma olan Belgrad Antlaşması’nı imzaladı. Belgrad Antlaşması hem Osmanlı hem de dünya tarihi için son derece önemlidir çünkü bu antlaşma ile birlikte pek çok ülkenin siyasetinde ve uluslararası siyasette değişimler yaşandı.Belgrad Antlaşması nedir, ne zaman yapıldı gibi sorular üzerinden önemine ve sonuçlarına yakından bakalım.

Belgrad Antlaşması nedir?

Belgrad Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme dönemi yaşadığı sırada 1739 yılında Rusya ve Avusturya ile imzalanan bir barış antlaşmadır. Sultan I. Mahmud döneminde imzalanan bu antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu’nun imzalamış olduğu son kazançlı antlaşma olarak kabul edilir. Daha sonra yapılacak tüm antlaşmalarda Osmanlı ya toprak kaybetmiş ya da imtiyazlar vermiştir.

Asırlar boyunca dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılda girdiği gerileme dönemi ile birlikte güç kaybetmeye başlamış ancak yine bu dönemde son kazançlı antlaşması olan Belgrad Antlaşması’nı imzalamıştır. Gelin Belgrad Antlaşması nedir, ne zaman yapıldı, hangi ülkeler arasında imzalandı gibi sorular üzerinden önemine ve sonuçlarına yakından bakalım.Asırlar boyunca dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılda girdiği gerileme dönemi ile birlikte güç kaybetmeye başlamış ancak yine bu dönemde son kazançlı antlaşması olan Belgrad Antlaşması’nı imzalamıştır.  - belgrad antlasmasi ne zaman yapildi nedeni onemi sonuclar

Belgrad Antlaşması ne zaman yapıldı?

Belgrad Antlaşması önce 18 Eylül 1739 tarihinde Avusturya Arşidüklüğü ile, daha sonra ise 3 Ekim 1739 tarihinde Rusya İmparatorluğu ile imzalanmıştır. Belgrad Antlaşması, 1699 Karlofça Antlaşması ile başlayan ve 1792 Yaş Antlaşmasına kadar süren Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme dönemi sırasında imzalanmıştır. Bu açıdan son derece önemli olarak kabul edilir.

Belgrad Antlaşması hangi padişah döneminde imzalandı?

1699 Karlofça Antlaşması ile başlayan Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme dönemi, Lale Devri olarak da adlandırılır. Bu süreçte Patrona Halil İsyanı gibi iç isyanlar ve komşu ülkelerle pek çok savaş yaşanmıştır. Bu dönemde III. Ahmed tahttan indirilmiş ve yerine I. Mahmud tahta çıkarılmıştır. Sultan I. Mahmud hem iç isyanları bastırmış hem de Belgrad Antlaşması’nı imzalayarak dış siyasi dengeleri düzenlemiştir.

Belgrad Antlaşması hangi ülkeler arasında yapıldı? 

Belgrad Antlaşması imzalanmadan önceki dönemde Osmanlı İmparatorluğu gerçek bir kabus yaşıyordu. Rusya ve Avusturya birleşmiş, Osmanlı’nın Avrupa’da bulunan topraklarına saldırıyordu. Bu dönemde İzvornik, Banyaluka, Eflak, Özi, Kırım, Azak gibi pek çok şehir Ruslar ve Avusturyalılar tarafından işgal edilmişti.

Rusya’da II. Petro öldükten sonra tahta geçen Anna İvanovna boş durmuyor, Osmanlı’nın doğu sınırında yüzyılardır mücadele etmekte olduğu İran’ı kışkırtarak Osmanlı’nın farklı cephelerde savaşmasına neden oluyordu. Tüm bu karmaşayı durduracak barış antlaşması olan Belgrad Antlaşması önce 18 Eylül 1739 tarihinde Avusturya Arşidüklüğü ile, daha sonra ise 3 Ekim 1739 tarihinde Rusya İmparatorluğu ile imzalanmıştır. 

Peki, Belgrad Antlaşması’nın önemi nedir? 

1699 Karlofça Antlaşması ile başlayan ve 1792 Yaş Antlaşmasına kadar süren Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme dönemi boyunca Avrupa başta olmak üzere pek çok bölgede toprak kaybı yaşanıyordu ve yaşanmaya devam edecekti. Henüz kaybedilmeyen yerlerde bile sürekli isyanlar çıkıyor ve yönetim zorlanıyordu.

1739 Belgrad Antlaşması ise kayıpsız olarak imzalanan bir barış antlaşmasıydı. Ruslar aldıklarını geri vermiş, geri çekilmiş ve Karadeniz’de Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğini kabul etmişlerdi. Bu açıdan bakıldığı zaman tüm tarihçiler, Belgrad Antlaşması’nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından imzalanan son kazançlı antlaşma olduğu konusunda hemfikirler. Daha sonra yapılacak tüm antlaşmalarda Osmanlı ya toprak kaybetmiş ya da imtiyazlar vermiştir.

Belgrad Antlaşması’nın nedenleri:

İnsan düşünmeden edemiyor, Osmanlı madem o kadar toprak kaybetmiş ve gerileme dönemindeymiş de nasıl kazançlı bir antlaşma imzalamış? Bu durumun, Osmanlı İmparatorluğu’nun son bir çırpınışı olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadarına da katlanamayan Osmanlı, son gücüyle kaybettiği topraklara girmiş ve Avusturya ordusunu bozguna uğratmıştır.

Bozguna uğrayan Avusturya ile antlaşma sağlansa da Rusya hemen barışa yanaşmamıştır. Bu noktada Fransa devreye girmiş ve Avusturya da telkinlerde bulunmuştur. Sonunda Rusya da barış baskınlarına dayanamayarak durumu kabul etmiş ve Belgrad Antlaşması’nı imzalamıştır. Yani Belgrad Antlaşması biraz Osmanlı’nın gücü biraz da Fransa’nın arabuluculuğu sayesinde imzalanmıştır. 

Belgrad Antlaşması’nın özellikleri ve maddeleri: 

 • Birinci maddede dostluktan ve intikam alınmaması gerektiğinden bahsedilmiştir.
 • İkinci maddede sınırlarından bahsedilmiştir.
 • Üçüncü madde, Azak Kalesi hakkındadır.
 • Dördüncü maddede karşılıklı vatandaş haklarına yer verilmiştir.
 • Beşinci maddede iki tarafın halklarından bahsedilmiştir.
 • Altıncı maddede Kabarte’ye yer verilmiştir.
 • Yedinci maddede esirlerden bahsedilmiştir.
 • Sekizinci maddede sığınma taleplerine yer verilmiştir.
 • Dokuzuncu maddede ticaret kuralları belirlenmiştir.
 • Onuncu maddede yerel halklardan bahsedilmiştir.
 • On birinci maddede din adamlarından ve kutsal mekanlardan bahsedilmiştir.
 • On ikinci maddede imparatorluk unvanlarına yer verilmiştir.
 • On üçüncü maddede imza heyetinden bahsedilmiştir.
 • On dördüncü maddede elçi kabullerinden bahsedilmiştir.
 • On beşinci maddede tasdik hususu ele alınmıştır.
 • Sonuçta, antlaşmanın özeti yer almaktadır. 

 Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Arşidüklüğü ve Rusya İmparatorluğu arasında 1739 yılında imzalanan Belgrad Antlaşması 15 maddeden ve bir sonuçtan oluşuyordu. Genel olarak özetlemek gerekirse Belgrad Antlaşması’nın maddeleri ve özellikleri yukarıdaki gibi diyebiliriz. 

Belgrad Antlaşması’nın sonuçları:

 • Rusya, işgal ettiği Eflak ve Kırım’dan çıktı.
 • Azak Kalesi, yıkılmak şartıyla Ruslara bırakıldı.
 • Ruslar, Karadeniz’de ticaret ve savaş gemisi bulundurmamayı kabul etti.
 • Rus Çarı, protokol sırasına göre Avusturya ve Fransa kralına denk sayıldı.
 • Kabartay, tarafsız bölge olarak kabul edildi.
 • Azak Kalesi, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki sınır olarak kabul edildi.
 • Avusturya; Sırbistan, Belgrad, Eflak ve Bosna’yı geri verdi.
 • Fransa’ya verilen kapitülasyonlar sınırsız olarak uzatıldı.

Belgrad Antlaşması sonucu Karadeniz son kez bir Türk gölü olarak kabul edilmiştir. Rusya ve Osmanlı arasında tarihteki en uzun barış sağlanmıştır. Rusların sıcak denizlere inme hayali yeniden suya düşmüştür. Osmanlı, batılı devletlerin gözündeki konumunu güçlendirmiştir. Antlaşmanın belki de tek kötü yanı, Fransa’ya verilen kapitülasyonların süresiz uzatılması ve Kudüs’teki kutsal toprakların Fransız denetimine bırakılmasıdır. Kapitülasyonlar, Osmanlı’nın dışa bağımlılığının önünü açmıştır.

Sonrasında yaşanan dağılma dönemine rağmen Osmanlı’nın imzaladığı bu antlaşma, son derece önemli bir başarı olarak kabul edilmektedir.

Asırlar boyunca dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılda girdiği gerileme dönemi ile birlikte güç kaybetmeye başlamış ancak yine bu dönemde son kazançlı antlaşması olan Belgrad Antlaşması’nı imzalamıştır. Gelin Belgrad Antlaşması nedir, ne zaman yapıldı, hangi ülkeler arasında imzalandı gibi sorular üzerinden önemine ve sonuçlarına yakından bakalım.Asırlar boyunca dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılda girdiği gerileme dönemi ile birlikte güç kaybetmeye başlamış ancak yine bu dönemde son kazançlı antlaşması olan Belgrad Antlaşması’nı imzalamıştır.  - belgrad antlasmasi ne zaman yapildi nedeni onemi sonuclar

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Turkish Forum Editör, İngilizce, Almanca, Türkçe. Sitemizde Medya takibi ve editörlük yapmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Kadın Konusu-KUR’AN! Öldürülen Kadınlar!? KUR’AN’ın söylediklerine aykırı, erkek egemen bir zihniyetle anlatılan-dayatılan ‘din’; kadınları, bırakın sınıfsal değerlendirmeye tâbi tutmayı (ikinci…

 2. Ramazan-Oruç! Kurban! Hac! Kandiller? Namaz? KUR’AN bu konularda neler söylüyor?! Ramazan, Tanrı’nın Kitabı KUR’AN’ın yeryüzüne inmeye başladığı ay olduğu için…

 • Ekonomide tarih yazdılar

  Ekonomide tarih yazdılar

  CHP’Lİ BÜLBÜL: GERÇEKTEN EKONOMİDE TARİH YAZDILAR Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, doların 19 lirayı altının gramının ise bin 220 lirayı geçtiğini belirterek, […]


 • GERİSİ TEFERRUAT

  GERİSİ TEFERRUAT

              Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ‘Millet İttifakı’nın ittifak protokolü YSK’ya sunulmuş bulunuyor.             ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığını kabul ettiğini biliyoruz.             Neresinden […]


 • DEPREM-SEL-RAMAZAN

  DEPREM-SEL-RAMAZAN

  Ramazanlarda iftar sofraları otuz kırk kişinin altına düşmezdi. Saatler öncesinden iftar hazırlığına başlanır ve evin gelinleri bütün hünerlerini döktürürlerdi. Mis gibi kokan tarhana çorbasıyla açarlardı […]


 • Kadın Konusu-KUR’AN!

  Kadın Konusu-KUR’AN!

  Öldürülen Kadınlar!? KUR’AN’ın söylediklerine aykırı, erkek egemen bir zihniyetle anlatılan-dayatılan ‘din’; kadınları, bırakın sınıfsal değerlendirmeye tâbi tutmayı (ikinci sınıf gibi) insan yerine bile koymuyor. Maalesef […]


 • Almanya ve İngiltere’den Türkiye’de tatil talebi yükseliyor…

  Almanya ve İngiltere’den Türkiye’de tatil talebi yükseliyor…

  Şu gerçeği görelim: Almanya ve İngiltere’den Türkiye’de tatil talebi yüksek. Bu da turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Geçen sezon Almanya’dan ve İngiltere’den sektör beklediğini görememişti. AKTOB’un aylık […]


 • BU GÜN, DÜNYA SU GÜNÜ !!!

  BU GÜN, DÜNYA SU GÜNÜ !!!

  Değerli Arkadaşlar, Bu gün, DÜNYA SU GÜNÜ. Sizlere bu konuda 22.03.2012 tarihinde göndermiş olduğum yazımı yeniden anımsatmak istedim. Çünkü bugün dünyada her 10 insandan 3’ünün güvenli […]


 • NEVRUZ BAYRAMI KUTLU OLSUN

  NEVRUZ BAYRAMI KUTLU OLSUN

  TÜRK DÜNYASININ NEVRUZ BAYRAMI KUTLU OLSUN Nevruz tüm Türk Dünyasında kutlanan geleneksel bahar bayramıdır. 21 Martta gece ile gündüz eşitlenir ve yeni bir gün başlar. […]


 • ÖZBEKİSTAN YÜREĞİR BOYU, SEYHUN VE CEYHUN..

  ÖZBEKİSTAN YÜREĞİR BOYU, SEYHUN VE CEYHUN..

  Yazılımı ve söylemi üregir, üreğir, üreğil, yüregir, yüreğir, yüreğil diye değişebilen Yüreğir boyu, yirmi dört Oğuz boyundandır. Sol kol, Üçoklara bağlıdır İşareti üçok ve bir […]


 • Türk’leri Anadolu’ya Çinliler mi sürdü?

  Türk’leri Anadolu’ya Çinliler mi sürdü?

  Çinlilerin Türklerin Anadolu’ya göçüne karıştığını gösteren hiçbir kanıt yoktur. Çinliler ve Türkler yüzyıllar boyunca etkileşim içinde oldular ama Türkleri Anadolu’ya sürecek kadar önemli savaşlar yaşanmadı. […]


 • Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALAN(SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ) UKRAYNALI KADINLAR AVRUPA’DA FUHŞA ZORLANIYORMUŞ AB ülkelerinde internette ‘Ukrayna mülteci pornosu’ aramalarında patlama yaşanmaktaymış (1 )  Savaş’tan kaçan […]


 • ABD’YE DEMOKRASI GETIRECEGIZ !…

  ABD’YE DEMOKRASI GETIRECEGIZ !…

  Biliyorsunuz Mart , Nisan ,Mayis ilkbahar aylaridir.Agaclar cicek acmaya basladi bile. Nisan Ayi icinde de Portakal Agaclari cicek acmaya basliyacaktir .Ah..Ne guzel olur portakal agaclarinin cicek […]


 • Bölgede Rusya-Çin dayanışması…

  Bölgede Rusya-Çin dayanışması…

  Rusya’nın en büyük desteği Çin olarak öne çıkıyor. Rusya’nın Ukrayna savaşında en büyük destek Çin’den geldi. Amerika ve Batı’ya karşı da Rusya-Çin dayanışması sürüyor. Rusya […]Posted

in

by