KAZAN TATARLARINA VURULAN SON DARBE…

KAZAN TATARLARINA VURULAN SON DARBE… ROZAKURBAN / TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

KAZAN TATARLARINA VURULAN SON DARBE… ROZAKURBAN / TURKISHFORUM - ABDULLAH TÜRER YENER - tataristan turklere baski

Rusların Türk Dünyasına karşı yürüttüğü işgal ve yok etme siyaseti bilinen bir gerçektir. Ancak bu gerçeği, Rus olmayan milletlere uygulanan zulmü yaşamayanlara anlatmak güçtür. Bu bağlamda her daim, devlet adamı, ünlü tarihçi Zeki Velidi Togan’ın (1890–1970) şu sözleri aklıma geliyor: “Ruslara tabii olmayan müstakil milletlere Rus meselesinin hakiki emperyalist mahiyetini anlatmak güçtür. Hakikati anlamak için her milletin evvela bir defa Rus mahkûmiyetinde olması şarttır.” (Togan 1999: 397). Ruslar Türklerin ezelden beri olagelen düşmanıdır.

Rusların 1552 yılında Kazan Hanlığı işgali ile başlayan işgal süreci bugün de devam etmektedir. Yüzyıllar içerisinde rejim değişse de Rusların siyaset anlayışı asla değişmemiştir. Çarlık döneminde zorla Hıristiyanlaştırma yoluyla Ruslaştırma siyaseti yürüten Ruslar, SSCB döneminde Rus dilli tek tip insan yaratma, günümüzde ise kanun çıkarma yoluyla Ruslaştırma yöntemini kullanmaktadır.

1990’lı yıllarda esen demokrasi rüzgârları, yaşanan değişiklikler SSCB terkibindeki milletlerin kaderini de etkilemiştir. 1991 yılının sonunda SSCB’nin çökmesi her ne kadar düşünülen bir gerçek olsa da hiç kimse bu duruma hazırlıklı değildi. 1992 yılının 21 Mart tarihinde Tataristan’da referandum yapıldı ve halka “Siz Tataristan’ın egemen devlet, uluslararası hukuk subjektı, Rusya ve başka cumhuriyetler, devletler ile kendi ilişkilerini eşit hukuklu anlaşmalar esasında kuran Cumhuriyet olmasını istiyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Halkın %61,4’ü Tataristan’ın bağımsızlığından yana oy kullandı.Referandumun sonuçlarına istinaden 1992 yılının 6 Kasım tarihinde Egemen Tataristan Cumhuriyeti’nin Anayasası kabul edildi. 1992 referandumu Tataristan’ın bağımsızlığını kanıtlayan uluslararası hukuki bir belgedir. Tataristan’ın Rusya Federasyonu’na katıldığına dair herhangi bir imza bulunmamakla birlikte 1994 yılının 15 Şubat tarihinde Tataristan’ın Cumhurbaşkanı M.Şeymiyev Rusya Devlet Başkanı B.Yeltsin ile “Tataristan ve Rusya arasında yetki paylaşımı” anlaşmasını imzalamıştır.

Tataristan’da gerçekleşen referandum Rusları her daim rahatsız etmiştir ki, Rusya bu referandumu tanımamış ve söz konusu referandumu yok saymak, unutturmak, etkisiz kılmak için elinden geleni yapmıştır. Bilhassa 2000 yılında Putin iktidara geldikten sonra çeşitli yasalar çıkartılarak referandum sonucunda kabul edilen Tataristan Anayasası büyük değişime uğratılmıştır. Putin, Rusya Anayasası’nda değişiklik ve eklemeler yaparak Tataristan Anayasası’nı yürürlükten kaldırmak için elinden geleni yapmıştır. 19 Nisan 2001 tarihinde Rusya Anayasa Mahkemesi Tataristan Anayasası’ndaki Tataristan’ın bağımsızlığına dair maddesini Rusya Anayasası’na aykırı bulmuş ve 2002 yılında Tataristan Devlet Şurası bu karar gereği Tataristan Anayasası’nı değiştirmiştir. 1992 yılından günümüze kadar Tataristan Anayasası 18 kez değiştirilmiş olup Anayasa’nın içi boşaltılıp sadece adı kalmıştır.

Kazan Tatarları, Rusya’da ikinci büyük nüfusu oluşturmaktadır. Köklü bir geçmişi, zengin bir kültürü, gelenekleri olan Kazan Tatarları Rusların her daim korkulu rüyası olmuştur.

Okumaya devam et  Türk’ün asaletinin tecellisi

Her ne kadar devletçilik ilkesi başta olmak üzere birçok ilke ve geleneği Kazan Tatarlarından alan Ruslar bu köklü milleti yok etmek için yüzyıllardır uğraşmaktadır. Kazan Tatarlarının yüzyıllardır süregelen bağımsızlık mücadelesi farklı dönemlerde başarıya ulaşmış ise de sonuca varılamamıştır.

1990’lı yıllarda yaşanan değişimler Kazan Tatarlarının bağımsızlık için mücadele bağlamında ilerlemesini sağlamıştır. Ancak Kazan Tatarlarının elde ettiği hakları yıllar içinde sıfırlanmıştır. 1992 Tataristan referandumu, Tataristan Anayasası, Anayasadaki “bağımsızlık” tabiri, 30 Ağustos Cumhuriyet Bayramı, Tatar dilinin resmi dil olarak Anayasa’da yer alması, Tatar okulları, Tataristan Cumhurbaşkanı adı vs. Putin ve hükümetini rahatsız etmiştir. Elinden geleni arkasına koymayan Putin, son olarak Tataristan Cumhurbaşkanı adının kaldırılması ile ilgili kanunu imzalamıştır.

Tataristan Cumhurbaşkanı adını kaldırma çabası bir anda ortaya çıkan bir şey değildir. Daha önce Millî Cumhuriyetlerin Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken, 13 Eylül 2004 tarihinde Putin’in imzaladığı kanun gereği Rusya tarafından atanması kanunlaştırılmış, böylelikle Kazan Hanlığı’nın Rus hâkimiyeti altındaki döneme geri dönülmüştür. Konuyla ilgili dönemin Rusya Devlet Başkanı Medvedev 15 Ekim 2009’da gerçekleşen bir toplantıda “Başkanları seçmek Rusya geleneklerine aykırıdır. Valiler 100 yıldan sonra da seçilmeyecektir” sözleriyle, Rusya’daki tüm milletlerin Rus geleneklerine göre yaşamaları gerektiğini ima etmekle kalmamış, Millî Cumhuriyetlerin – vilayet, Cumhurbaşkanlarının – vali olacaklarına dair düşüncesini bildirmiştir.

2010 yılında Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov “bölge başkanları cumhurbaşkanı olarak adlandırılmamalıdır” diyerek Çeçenistan’da cumhurbaşkanı adını kaldırmıştır. Ondan sonra tüm Kuzey Kafkasya ve diğer cumhuriyetlerin cumhurbaşkanları da Kadirov’un yolunu seçmiştir. 2010 yılında kabul edilen federal kanun gereği 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Millî Cumhuriyetlerin cumhurbaşkanlarının adı “bölge başkanı” olarak değişmesi gerekmekteydi. Rusya Duması Tataristan için bu kararı 1 yıl ertelemiştir.

Okumaya devam et  Türk’ün asaletinin tecellisi

Böylece Tataristan’da cumhurbaşkanı adı muhafaza edilmiş, Tataristan Anayasası’nda da bu konuda bir değişiklik yapılmamıştır. 2015 yılında Putin: “Tataristan cumhurbaşkanını nasıl adlandıracağı konusunu Tataristan halkı kendi karar vermelidir. Bu Tataristan’ın işidir. Ben bunu herhangi bir millî duygularla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Kafkasya halkları içinde de millî duygular çok karışık, ancak Çeçenistan bile “hayır” demişken…

Bu Çeçenistan halkının iradesiydi ve biz Tataristan halkının fikrine de saygıyla bakacağız. Onun için siz bu işi kendiniz halleden”, demiştir. Ancak bilindiği üzere Rus olmayan milletleri yok etme siyaseti yürüten Rusların söylem ile eylem arasındaki çelişkisi söylenenlerin samimi olmadığını kanıtlamıştır.

2021 yılının Ekim ayı sonlarında Rusya Duması’na “Rusya subjektlerinde kamu hâkimiyetini düzenlemenin genel ilkelerine dair” başlıklı kanun tasarısı sunulmuştur. Söz konusu tasarı bölge idarecilerini “başkan” olarak adlandırılmasını öngörmektedir. Kanun tasarısı, Rusya Duması ve Federasyon Şura’nın devlet düzeni ve yasama komitesi başkanları Pavel Kraşeninnikov ve Andrey Klişas tarafından sunulmuştur. “Rusya subjektlerinde kamu hâkimiyetini düzenlemenin genel ilkelerine dair” kanun tasarısı önce Rusya Duması’nda kabul edilmiş, Federasyon Şurası’nca onandıktan sonra Putin’in imzasına sunulmuştur. 21 Aralık 2021 tarihinde Putin kanunu imzalamıştır. İmzalanan bu kanuna göre,

– bölge yöneticileri 2 defadan fazla seçilebilecek;

– bölge yöneticileri “cumhurbaşkanı” diye adlandırılmayacak;

– bölge normları Rusya Anayasası’na ve Federal kanunlara karşı çıkmayacak;

Tataristan Devlet Şurası 25 Ekim’de “Rusya subjektlerinde kamu hâkimiyetini düzenlemenin genel ilkelerine dair” tasarıya oybirliği ile karşı çıkmış ise de, federal kanun tasarısı 74 evet, 8 çekimser oyla Tataristan Devlet Şurası’nın ilk oturumda kabul edilmiştir. Milletvekilleri arasında karşılıklı fikirler olmasına rağmen Tataristan’ın mevcut Cumhurbaşkanı Röstem Miñnehanov fikir beyan etmemeye ve kanun tasarısını onaylamaya davet etmiştir. “Rusya subjektlerinde kamu hâkimiyetini düzenlemenin genel ilkelerine dair” kanun 1 Haziran 2022’de yürürlüğe girecektir. Kanunun bazı maddeleri ise 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tataristan’da cumhurbaşkanı adının kaldırılması Kazan Tatarlarını yok etmeye yönelik vurulan son darbedir. Cumhurbaşkanı adının kaldırılması, 1992 halk oylamasının hiçe sayılması, Tataristan Anayasası’nın sıfırlanması ve nihayetinde Tataristan Cumhuriyeti’nin yok edilerek bir bölge adı ile adlandırılması anlamına gelmektedir. Putin’in düşüncesine göre, böylece Tatar ve Tataristan kelimeleri ortadan kalkacak ve köklü bir geçmişi olan bir millet tarih sayfasından silinecektir. Tarih sayfasına şanlı bir isim yazdırmak, zengin bir kültür yaratmak kolay bir şey değildir. Aynı zamanda bu yazılan adı tarihten silmek ya da silmek istemek için yapılan girişimler de beyhudedir. Kazan Tatarları olmuş, var ve gelecekte de var olacaktır. Bunu yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir!

Kaynakça:

1. Togan, Zeki Velidi, Hatıralar. Türkistan ve Diğer Müslüman Doğu Türklerinin Millî Varlık ve Kültür Mücadeleleri, Ankara 1999.

Haberi paylaşın
KAZAN TATARLARINA VURULAN SON DARBE… ROZAKURBAN / TURKISHFORUM - ABDULLAH TÜRER YENER - tataristan turklere baski

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

“KAZAN TATARLARINA VURULAN SON DARBE…” için 3 cevap

 1. arşf avatarı
  arşf

  rusyadan medet umanlara…

 2. ABDULLAH TÜRER YENER avatarı
  ABDULLAH TÜRER YENER

  https://www.kooplog.com/rusyanin-yaptigi-turk-soykirimlari-ve-katliamlari/
  lütfen bu linkide inceleyiniz. Ruslarla dost olmak ,engerek yılanı ile çuvala girmeye benzer saygılarımla A.Türer yENER

 3. Rafail avatarı
  Rafail

  Putin türklərin və Müslümanların qatı düşmənidir.O daim tatarları və digər türkləri sıxışdırır,hüquklarını alçaldır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. KUR’AN’da; TEK ‘ALLAH-TANRI’ya İtaat’ şartken; peygambere de ‘itaat’ aslında nedir?! turkishnews.com sitesi yazarlarından sayın Nazım Peker’in: ‘Anlamı çarpıtılan(Nisa,59)’ başlıklı yazısından…

 2. Biyyolojik terör saldrısı altındayız/ . İtalyada ortaya çıkan xylella fastadiosa hastalığı bütün şehirleri ka-plamıştır. Bu virüs kalp krizi ve kanser…

 3. Seçimi bile beceremez, hile hurdadan kurtaramaz, seçmen ile seçileni bile ayırt edemez hale geldi ülkemiz! Gerçekten AKP hükümetine yazıklar olsun.…

 4. Özür dileyerek söylüyorum. Anlamını çarpıtma yok. Siz Kuran’ı okumasını bilmiyorsunuz. Bir de şuan içinde bulunduğunuz, yönetime göre şartlı kabullerinizin esiri…

 5. Bir dönem millete en büyük zararı vermiş şahsiyetlet şimdi tövbe etmiş. Allahın laneti üzerinize olsun

 • ONCE THE MULLAH

  ONCE THE MULLAH

  Bir konuyu itiraf etmeliyim, okuma alışkanlığımı ilk okulda değil, yatılı okula gittiğimde kazanmıştım. Muhteşem bir kütüphanemiz vardı okulda. İlk okuduğum kitapları pek hatırlamamakla birlikte, Alice Geer […]


 • HAYDİ GEÇMİŞ OLSUN

  HAYDİ GEÇMİŞ OLSUN

              Zaman zaman CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiriler yöneltmiştim.             Ve yine, kendi görüş ve anlayışıma göre kimi eleştiriler de yöneltebilirim.             Ancak Cumhuriyet’i kuran parti […]


 • Bayram ikramiyesi 3 bin liraya mı çıkarılıyor?..

  Bayram ikramiyesi 3 bin liraya mı çıkarılıyor?..

  Sıkı durun: Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Seçmene verdiğimiz sözleri tutacağız. Memur e emekli rahatlayacak. Daha sonra da enflasyon inecek” diyor. Özet: Memur ve emeklinin cebi […]


 • SEÇİMLER BİTTİ, Bahanelere Gerek Yok! Bu muhalefetle bu kadar!

  SEÇİMLER BİTTİ, Bahanelere Gerek Yok! Bu muhalefetle bu kadar!

  Evet seçimler bitti.Türkiye yerinde duruyor. Millette öyle.Seçimleri RTE kazandı KK kaybetti.Bunun siyasi muhasebesini yapmak tabiki gerekir.Ama bu iki liderde 5 sene sonra siyasette yoklar.Peki ne […]


 • SOL NAPMALI?

  SOL NAPMALI?

  Tamam ilk tur seçimlerde hayal ettiğimiz gibi olmadı. Hayal kırıklığı, hüsran, isyan karışık depresyona girdik. İlk ve en önemlisi ilk turda alınan sonuçlar kesinlikle yenilgi […]


 • Doğal gaz

  Doğal gaz

  Sayin ve Sevgili Dostlar Ben ihtisasım dahilinde olmayan konularda konuşmaktan hoşlanmam. Benim ihtisasım derin deniz petrol ve gaz projelerinin idaresidir ve son 40 senedir bu […]


 • IRKÇI SİYASET YAPMAYI BIRAKALIM

  IRKÇI SİYASET YAPMAYI BIRAKALIM

  BİRİLERİ MÜLTECİLER ÜZERİNDEN IRKÇI SİYASET YAPMAYI BIRAKALIM DEMİŞ. Mültecilere yalnızca bedenlerini getirmiyorlar. Onlar yanlarında değer yargılarını, örf ve adetlerini, dinlerini, kültürlerini de getiriyorlar. Ve onlarla […]


 • GENÇLERE! 27 MAYIS: UNUTTURULAN YAKIN TARİHİMİZE BİR PENCERE…

  GENÇLERE! 27 MAYIS: UNUTTURULAN YAKIN TARİHİMİZE BİR PENCERE…

  27 Mayıs… 68 kuşağının “Anayasa ve Özgürlük Bayramı”… Sosyal bilimlerde bir altın kural var: Her olguyu kendi “zaman”, “zemin”, “mekan” boyutları içinde el almak…Aksi takdirde, […]


 • Türk Yerine Türkiyelim Denirse Ne Olur?

  Türk Yerine Türkiyelim Denirse Ne Olur?

  Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde bazı kesimler tarafından kullanılan “TÜRKİYELİ” kavramının doğru olmadığı bir gerçektir. SBF yurdundan oda arkadaşım olan Prof. Dr. İlber  Ortaylı, “Türkiyeli […]


 • ANLAMI ÇARPITILAN NİSA:59

  ANLAMI ÇARPITILAN NİSA:59

  Çeşitli mealleri okurken, aklıma uygun olmayan, Kur’an’ın felsefesi ile uyuşmayan açıklamalar, beynimi yakmakta. Bunlardan birisi ve en önemlisi de: Nisa 59 ayetine verilen anlamdır. Nisa […]


 • “Turizme sevinmek için daha erken…”

  “Turizme sevinmek için daha erken…”

  Turizmde sıkıntı şu: Aşırı maliyet artışları sorunlar devam ediyor. Sektör temsilciler maliyet artışlarında orta vadede sonun olacağının altını çiziyor. Bu da turizmde sevinmek için zamana […]


 • Türk Üniversiteleri Uluslararası Değerlendirmelerde Neden  Alt  Sıralarda?

  Türk Üniversiteleri Uluslararası Değerlendirmelerde Neden  Alt  Sıralarda?

  Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR: The Center for World University Rankings)  2022-2023 sıralamasını  14 Mayıs 2023 tarihinde  açıklamıştır.  Sıralama 2012 yılından bu yana dünya çapında  […]


 • Burada Türkçe mi konuşuyorum?

  Burada Türkçe mi konuşuyorum?

  “Anladıysam Arap olayım”, “Fransızca mı konuşuyorum”, “Çince gibi” benzeri deyimlerin Türkçemizde de günlük yaşamda kullanıldığı düşünüldüğünde, İtalya’da “Ben burada Türkçe mi konuşuyorum?” deyimini duyarsanız çok […]


 • KUR’AN’da ‘Şeriat’?!

  KUR’AN’da ‘Şeriat’?!

  Gerici, ‘dinci yobazların’ anlam erozyonuna uğrattığı, ‘inkârcı yobazların’ da tepe tepe yalan-yanlış fütursuzca kullandıkları pek çok KUR’AN kavramlarından biri de ‘şeriat’!(Dinci-inkârcı yobaz ayrımı bana ait […]


 • TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM!-HÜSEYİN MÜMTAZ

  TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM!-HÜSEYİN MÜMTAZ

  TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM… HÜSEYİN MÜMTAZ Burası Girne.     Geçen gün elime şöyle bir duyuru geçti. “Mezuniyet Andı. Bizler 23 Nisan İlkokulu Öğrencileri olarak, Eğitim ve öğretimin […]


 • Kadın haklarına ve 6284 Sayılı Kanun’a sahip çıkalım!

  Kadın haklarına ve 6284 Sayılı Kanun’a sahip çıkalım!

  Cumhur İttifakı’na katılmak için, 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını şart koşan Yeniden Refah Partisi artık Meclis’te. Kadına yönelik şiddetin önlenmesini amaçlayan 6284 sayılı kanunun siyasi pazarlık malzemesi […]


 • AYNEN DEVAM-HÜSEYİN MÜMTAZ

  AYNEN DEVAM-HÜSEYİN MÜMTAZ

  AYNEN DEVAM HÜSEYİN MÜMTAZ Bir süre önce KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bir gazetecinin; “14 Mayıs sonrası Türkiye politikasını değişirse siz aynı çizgide kalmaya devam edecek misiniz?” […]


 • NE PAHALILIK NE SOĞAN NEDE SARIMSAK GERÇEK SORUNUMUZ AHLAK

  NE PAHALILIK NE SOĞAN NEDE SARIMSAK GERÇEK SORUNUMUZ AHLAK

  Müslümanların Allah’ı diyor ki:“Bana kul hakkı ile gelme. Benden Kul hakkı yediğin için bağışlanma bekleme. Diğer bütün günahlarını affeder seni cennetime kabul ederim. Ama kul […]


 • CEHENNEMİN KAPISI

  CEHENNEMİN KAPISI

              Hemen söyleyeyim; 28 Mayıs 2023 günü Türkiye ve bölgesi için ‘Cehennemin Kapısı’nın ya sonuna kadar açılacağı ya da tamamen kapanacağı gün olarak tarihe geçecek. […]


 • “Türkiye’ye ilgi artıyor…”

  “Türkiye’ye ilgi artıyor…”

  Turizmde 60 milyon turist hedefini tutturabilmek için yoğun bir çaba ve tanıtım atağı yapılıyor. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada “Türkiye’ye ilgi her geçen gün daha da […]