BAŞTA ADD’LER OLMAK ÜZERE TÜM ATATÜRKÇÜLERE ÇAĞRI


Okuma Süresi: 4 Dakika

Konu: Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçü örgütlenme modeli ve bunun yerel ve uluslarası düzeyde dünden bugüne yansıması nedir? Atatürkçülüğün sorunları ve çözümleri nedir? Atatürkçülük nasıl ve kimlerle yapılmalıdır?

Bugünün ihtiyacı olan Atatürkçü düşünce sisteminin ve örgütlenme modelinin, başta Atatürkçüler ve Türk milletin diğer bireyleri tarafından doğru kavranması, kavratılması ve pratikte yerini almasıdır.
Bu durumun eksikliği ve giderilememesi Atatürkçülerin zihinsel ve örgütsel birliğinide engelleyen önemli bir faktör olmaktadır.

Bugün bilindiği gibi Türk insanının sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel bilgi ve bilinç düzeyine göre Atatürk ve Atatürkçülük çok farklı tonlarda algılanmaktadır.

Ve bu durum istensede istenmesede bu yüzden bugün Atatürkçülük (Kemalizm’i) Atatürkçüler ve Millet içinde kavramsal ve işlevsel olarak sözde; demokratik düşünce farklılığına veya yorumlanmasına ya da fikir kargaşasına, anlama ve anlaşılmasına veya da Atatürkçülüğün pratikteki yansımasında; yanlış, muğlak, uç ve içeriksiz bir dizi algılama manzumesine yol açmaktadır.

Bu mevcut hatalı ve eksik Atatürkçülük durumunu bircan önce ortadan kaldırmak ve bu konuda samimi uğraş veren zihinlerin de Atatürkçülüğü daha iyi anlaması, anlatması, kavraması ve kavratması için ise, kanımca Atatürkçüler tarafından Atatürkçü ler ve Kamusal alan arasında bir dizi, yeniden yeni bir teorik ve pratik yapılanmaya yönelik olarak, ülke ve evrensel düzeyde söylev ve ülke düzeyinde de eylemler gerçekleştirilmelidir.

Burada çok dikkat edilmesi gereken bir konu ise, şu sorulara Atatürkçüler tarafından doğru cevapların bulunması ve verilmesi olmalıdır:

1) ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ NEDİR VE BU SİSTEMİN DİĞER SİSTEMLERDEN KESİN OLAN FARKI NEDİR?

2) ATATÜRKÇÜ ÖRGÜTLENME MODELİ NEDİR? BUGÜNE NASIL UYARLANMALIDIR?

3) ATATÜRKÇÜ ÖRGÜTLENMEYE YÖNELİK GÖREV VE SORUMLULUKLAR NE OLMALIDIR? NASIL OLMALIDIR? VE BU KİMLERLE GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR?

4) ATATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN EVERENSEL VE ÜLKESEL DÜZEYDE İNSANLIĞA OLAN TEORİK VE PRATİK KATKILARI (macro/micro düzeyde de), SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ NELERDİR?

5) ATATÜRKÇÜLÜĞÜN SADECE DÜN DEĞİL, BUGÜNDE ÜLKESEL VE EVRENSEL, FELSEFİ, SİYASİ, EKONOMİK, ASKERİ, DİPLOMATİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL DÜZEYDE BİR DÜŞÜNCE SİSTEM OLARAK ÖNEMİ VE YERİ NEDİR? …… ve bunun gibi sorular bence masaya yatırılmalı ve bunlara herkes tarafından anlaşılabilinir ve doğru cevaplar bulunmalıdır.

Bu önemli soruların, bu yıl içinde Atatürkçüler tarafından teorik olarak tartışılması, bir sonuca bağlanması ve pratiğe yansıtılması da Atatürkçülerin ve buna dahil olarakta doğrudan Türkiye’nin geleceğinide belirleyecek olan önemli bir olgu olacaktır.

Bu konuda, bu yıl, kısa bir dönem içinde, eğer bu sorulara Atatürkçüler olarak teorik ve pratik cevaplar bulunur ve verilirse, bence işte o zaman Atatürkçüler arasında ortak kavram, anlama, dil, örgütlenme, etkileme, etkilenme ve pratik birliği oluşacaktır. Bunun yansıması olarakta Atatürkçüler arasında gerçek bir sinerji, anlaşılma, olgunlaşma, eylemde ve söylemde yeterli bir işbirliğide oluşacaktır.

Böyle bir durumun oluşmasının doğal olarak sonuçlarıda, Milletin geleceğinde, örgütlenmesinde ve Cumhur olarak iktidara gelmesinde, Atatürk devrim ve ilkeleri’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin ve örnek devlet ve Millet olmasının Türkiye’de ve dünyada da tekrar yerleşmesine ilişkin olarakta olumlu sonuçları olacaktır.

Kısaca yukarıda yazılan ve önerilen belirgin sebeplerden dolayı, benim bu çağrımın ve önerilerimin, başta yurtiçi ve yurt dışı ADD ler ve diğer tüm Atatürkçü örgütlenme ve kişiler tarafından değerlendirilmesini önemle talep ediyor, bunun faydalı ve verimli olacağına inanıyor ve böylelikle de çağrımdaki konuların Atatürkçüler tarafından belli bir takvime bağlı kalınarak farklı ve verimli aktivitelerle (toplantı vs) anlaşılmasının ve kavranmasının sağlanacağına, Atatürkçülüğü kapsayan tüm sorunların ve soruların çözüleceğine ve bu çok temel ve acil ihtiyacın böylece de giderileceğine inanıyorum.

Ve bu çağrıdaki saptamalarımın, talebimin ve önerilerimin Atatürkçüler ( Kemalistler) tarafından ciddiye alınmasını belirtiyor ve yukarıda fikirimin özeti olan, saptama, talep ve önerilerimi Atatürkçülere ve Türk Milleti’nin fertlerine büyük bir samimiyetle arz ediyorum.

Saygılarımla

Sefa Yürükel
Sosyal Antropolog ve Etnograf.
Terörizm ve soykırımlar araştırmacısı
Norveç

E-post:yurukelsefam@gmail.com

Önemli not: bu yazım genel olarak Atatürkçü olan herkesi kapsadığı için, isteyen istediği yerde yazımda her hangi bir değişiklik yapmadan paylaşabilir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sefa Yürükel
Yazılarını sayfanda yayınla (RSS)
mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Diğer Yazıları
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

 1. kaftancıoğlu şimarık haddini bilmez saygısız apocu ateist.kötü niyetli yaramaz insan.50 yıl yatmalı kerata

Son Yazılar

 • A Day in Pompeii
  Okuma Süresi: 1 Dakika A Day in Pompeii, a Melbourne Winter Masterpieces exhibition, was held at Melbourne Museum from 26 […]
 • Üyeliklerine neden karşıyız?..
  Okuma Süresi: 4 Dakika Soru şu: “Türkiye, NATO’ya üye olmak isteyen Finlandiya ve İsveç’ten ne istiyor?” Bugünkü yazımızda bu soruya […]
 • Biden Wants to Sell Arms to TurkeyWhile Ankara is Undermining NATO
  Okuma Süresi: 4 Dakika By Harut Sassounian Publisher, The California Courier www.The CaliforniaCourier.com With each passing day, the Armenian-American community […]
 • ‘Yurtta Sulh Dünyada Sulh’
  Okuma Süresi: 2 Dakika Mustafa Kemal AtatürkModern TürkiyeCumhuriyetinin kurucusu NATO’SUZ GÜÇLÜ VE BAĞIMSIZ BİR AVRUPAYA İHTİYAÇ VAR Sefa Yürükel NATO, […]
 • Doğu Türkistan’da hapis eziyeti…
  Okuma Süresi: 4 Dakika Doğu Türkistan’da yaşayan Türk kardeşlerimize bugüne kadar akla hayale gelmedik eziyet ve işkenceler hapishanelerde devam ediyor. […]

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1