Türkiyə- Azərbaycan konfederativ birliyi Rusiya işğalını önləməyin tək çözümüdür.

Türkiyə- Azərbaycan konfederativ birliyi Rusiya işğalını önləməyin tək çözümüdür. – Yasemen Qaraqoyunlu / turkishforum – Abdullah Türer Yener

Rus bolşevik ordusu və ermənilər birləşərək Türküstanda 1920-1940 -cı ilıərə qədər Ənvər Paşa və Zəki Vəlidi Toğan liderliyində fəaliyyət göstərən istiqlalçı türkçü Basmaçı Hərəkatını məğlub etdilər. Minlərlə insan öldürüldü. Ermənilər təkcə Fərqanədə bir həftədə 30 min dinc əhalini qətl etdilər. Türküstanın bütün elitası, din xadimləri, ziyalıları, mədəniyyəti, dili, milli kimliyi məhv edildi. Qətliam, soyqırım elə amansızca həyata keçirilirdi ki, Türküstan əhalisinin yarısı yox oldu. Yalnız Rus imperiyasının inkişafı üçün çalışacaq əməkçi-Qul kütləsi qaldı. Onlar ruslara işçi kimi lazım olduğu üçün sağ buraxılmışdı. Lakin onlar da ruslaştırılmaya manqurtlaşmaya məruz qaldı ki, Tokayev də bunlardan biridir.
KTMT sülhməramlıları Çar işğalçı ordusunun, kommunist XI Qızıl Ordunun davamıdır. İşğalçıdır. Rusiya gözümüzün qarşısındaca Krımı, Qarabağı, Qazaxıstanı işğal etdi. Bir çoxlarının güvəndiyi ABD, Avropa, NATO sadəcə bəyanat verməklə kifayətlənəcək.
Türk dövlətlər Təşkilatı acilən toplanmalı, Risiya işğallları durdurulmalıdır. Yoxsa bütün Türküstan, Azərbaycan da işğal ediləcək, SSRİ bərpa olunacaqdır. Sonra isə Avrasoya bloku kimi saxta adlar altında bərpa edilən SSRİ də Türk milləti yenidən soyqırıma uğradılacaq. milyonlarla türk aktivist pantürkist, terrorist, panislamist adlandırılaraq məhv ediləcək.

Azərbaycanda Rusiyanı gözləyən 220 min keçmiş Sovet KKB ajanı, Putinin Rusiya vətəndaşlıq pasportu payladığı çox saylı Əliheydər Qarayevlər var. Azərbaycan hökümətində 100 – lə Tokayevlər var. Azərbaycan elitası Tokayevlərdən ibarətdir. Azərbaycanda 100 min erməni var. Hamsı fürsət gözləyir, Rusiyadan əmr gözləyir. Durum vahim. Son 30 ildə qazandıqlarımızı da itirə bilərik. Durum çox vahimdir. 1920 ci ildən Rus bolşevik imperiyasının Azərbaycanda, Türküstanda həyata keçirdiyi soyqırımları bilsəniz durumun ciddiyyətini anlayarsınız. SSRİ içində Lenin və Stalin 110 milyon insanı repressiya etdi, sürgünlərdə öldürdü ki, bunun 60 milyonu türkdür. Jandeks.ru – da bu qətliamlar haqqında 100-lə mənbələr tapa bilərsiniz.

Anlamıram nəyi gözləyirik. Rusiyanın Qazaxıstanı işğal etməsini pisləməliyik. Hanı mübarizəmiz, etirazımız. Rusiyanın işğal siyasəti durdurulmalıdır. Türkiyə Azərbaycan bu işğalları durdurmaq üçün ortaq hərəkət etməlidir.

Qazaxıstandakı protestolardan Rusiya öz imperiya maraqları üçün istifadə etdi, Qazaxıstanı işğal etdi. 2 Qarabağ savaşından istifadə etdi Qarabağın 3200 kv.km ərazisini işğal etdi. Rusiya SSRİ ni yenidən bərpa edir, müstəqil dövlətləri işğal edərək bərpa edir. Rus işğalları durdurulmalı.

Təcili olaraq Türkiyə -Azərbaycan konfederasiyası qurulmalıdır. Azərbaycanı Rus işğallarından yalnız Türkiyə ilə konfederativ birlik qurmaq xilas edəcəkdir. 1918 -ci ildə Qafqaz İslam Ordusunun siyasi müşaviri Əhməd Ağaoğlu Rəsulzadə ilə görüşündə Azərbaycanın Osmanlı ilə birləşməsini təklif etmişdi. Təəssüf ki, bu təklif zamanında qəbul edilmədi. Edilsəydi Rusiya yenidən Azərbaycanı işğal edə bilməyəcəkdi, Ermənistan qurulmayacaqdı, Azərbaycan xalqı bu qədər itkilər verməyəcəkdi. Türkiyə və Azərbaycan bir millətdir. Bir dövlətdə də konfederativ şəkildə birləşərək öz təhlükəsizliklərini və müstəqilliklərini qorumalıdırlar. Əsla gecikmək olmaz. Azərbaycanı yenidən Rusiyanın işğal etməsinə imkan vermək olmaz.

SSRİ çöktüktən sonra, son 30 ildə Türküstanda Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Tacikistan konfederativ şəkildə birləşib bölgəsəl güc olsaydılar, nə Rusiya Qazaxıstanı işğal edə bilərdi, nə Çin bölgəni təhdid edə bilərdi.

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.