Kazakistan’da Ayağına Kurşun Sıkanlar

Kazakistan’da Ayağına Kurşun Sıkanlar

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya

Yakıt zammı üzerine yaşanan gelişmeler, bölgeyle bağlantılı stratejileri yeniden masaya yatırmıştır. Bağımsızlığın otuzuncu yılındaki bu olayların sosyo-ekonomik hoşnutsuzluklar boyutu elbette bulunmaktadır. Birçok bakımdan zengin kaynaklara sahip olan ülkede refahın toplum kesimleriyle yeterince paylaşılmadığı açıktır. Ancak Rusya, Çin, Suudi Arabistan dahil bu gibi sorunların daha ağır yaşandığı ülkelerde benzer olayların pek görülmediği bilinmektedir. LPG zammına karşı halkın sokaklara dökülmesi makul karşılanabilir. Buna karşın eğitimli, silahlı, hareket planları hazırlanmış grupların devlet dairelerinde yangın çıkarmasını, polisleri öldürmesini, kafalarını kesmesini, arabaları yakmasını sadece hoşnutsuz kitlelere mal etmek mümkün değildir. Olayların başında IŞİD gibi MOSSAD, CIA, KGB temelli örgüt taktikleriyle ülke ve bölge halkını terörize etmenin kime ne faydası olacağının tespiti son derece önemlidir.

Yakıt zammı üzerine yaşanan gelişmeler, bölgeyle bağlantılı stratejileri yeniden masaya yatırmıştır. Bağımsızlığın otuzuncu yılındaki bu olayların sosyo-ekonomik hoşnutsuzluklar boyutu elbette bulunmaktadır. Birçok bakımdan zengin kaynaklara sahip olan ülkede refahın toplum kesimleriyle yeterince paylaşılmadığı açıktır. Ancak Rusya, Çin, Suudi Arabistan dahil bu gibi sorunların daha ağır yaşandığı ülkelerde benzer olayların pek görülmediği bilinmektedir. LPG zammına karşı halkın sokaklara dökülmesi makul karşılanabilir. Buna karşın eğitimli, silahlı, hareket planları hazırlanmış grupların devlet dairelerinde yangın çıkarmasını, polisleri öldürmesini, kafalarını kesmesini, arabaları yakmasını sadece hoşnutsuz kitlelere mal etmek mümkün değildir. Olayların başında IŞİD gibi MOSSAD, CIA, KGB temelli örgüt taktikleriyle ülke ve bölge halkını terörize etmenin kime ne faydası olacağının tespiti son derece önemlidir. - image 2

Kazakistan, Rus istilası kaynaklı birçok protesto ve ayaklanma örnekleriyle doludur. Türk halkları arasında ihtilaf çıkararak işgal siyaseti, Rusların değişmeyen stratejisidir. Kazak Hanı Ebulhayr (Abılay) Sultan, göçebe Kalmukların baskınlarına karşı Ruslarla ittifak yaptı. İttifak gereği yardımı göndermek için ülkenin ortasındaki Or nehrinin yayığında kale inşa ederek Rus askeri doldurdu. Kaleyi tahkim ettikten sonra 1735’te Orenburg kalesi çevresi ile batısının kendilerine ait olduğunu ilan ettiler. Başta Sultan Kenasarı önderliğinde olmak üzere sonraki savaşlar, Rusları bu stratejik bölgeden çıkarmaya yetmedi. I.Dünya Savaşı’nda Askere Alma Kararnamesi, Basmacı Hareketi, Kolhozlaşma gibi sebeplerle Kazaklar silaha sarılmış, Rusların sivil halka acımasız saldırıları sonucu çok kan dökülmüştür. Günümüzde Doğu Türkistan’daki Kazak nüfusunun önemli bu kısmı Rus katliamlarından kaçanların torunlarıdırlar. 1986’da Almatı’da üniversite öğrencilerinin gösterisiyle başlayan Jeltoksan olayları da Sovyetler Birliği’nin dağılmasının kilometre taşlarındandır.

Bugünlerde cevabı aranan soru, zammı protesto ile başlayan olayların arkasındaki dış gücün kim olduğudur. Devlet içinde bizdeki Fetö benzeri paralel devlet yapılanması iddialarının gerçeklik payı vardır. Bu tür yapılanmaların arkasında elbette bir büyük istihbarat bağlantısı da vardır. Bu gücün büyüklüğüne göre gerçek sorumlunun izlerini bulmak zorlaşır, belki on yılları bulabilir. Olayların gelişmesinde güvenlik ve istihbarat kurumlarının ihmali, belki de desteği konusunda karineler bulunmakta olup soruşturmalar sürmektedir. Bununla beraber yaşanan gelişmeler üzerine bir kısmı kasten pompalanan kirli bilgilere dayalı yorumlar ve dayatılan öneriler kapsamında şu tespitler sözkonusudur:

 1. Nazarbayev, Sovyetlerin dağılma sürecindeki kırılganlıklara karşı son derece dengeli politikalarla ülkesinin sınırlarını muhafaza etmiş, başkenti Rusların çoğunlukta olduğu kuzeye taşıyarak toprak taleplerinin önünü kesmiştir. Ülkenin zengin kaynaklarının işletilmesi ve pazarlanmasında Rusya yanında, AB, ABD, Çin dengesini muhafaza ederek tek gücün tahakkümünü önlemiştir. Düne kadar Nazarbayev’i yere göğe sığdıramayanların onu hain ilan etmelerinin, de-Nazarbayev politikaları empoze etmelerinin temelinde, içerdeki sükûneti bozmak, siyasi kutuplaşmalarla ülke ve bölge istikrarını bozma arzusu bulunmaktadır. Nazarbayev’in olayların ilk günlerde bu oyunu bozma yönündeki açıklamaları takdire şâyândır.
Okumaya devam et  “CIA BAĞLANTILI OLMAYAN MI VAR?..”
Yakıt zammı üzerine yaşanan gelişmeler, bölgeyle bağlantılı stratejileri yeniden masaya yatırmıştır. Bağımsızlığın otuzuncu yılındaki bu olayların sosyo-ekonomik hoşnutsuzluklar boyutu elbette bulunmaktadır. Birçok bakımdan zengin kaynaklara sahip olan ülkede refahın toplum kesimleriyle yeterince paylaşılmadığı açıktır. Ancak Rusya, Çin, Suudi Arabistan dahil bu gibi sorunların daha ağır yaşandığı ülkelerde benzer olayların pek görülmediği bilinmektedir. LPG zammına karşı halkın sokaklara dökülmesi makul karşılanabilir. Buna karşın eğitimli, silahlı, hareket planları hazırlanmış grupların devlet dairelerinde yangın çıkarmasını, polisleri öldürmesini, kafalarını kesmesini, arabaları yakmasını sadece hoşnutsuz kitlelere mal etmek mümkün değildir. Olayların başında IŞİD gibi MOSSAD, CIA, KGB temelli örgüt taktikleriyle ülke ve bölge halkını terörize etmenin kime ne faydası olacağının tespiti son derece önemlidir. - image 3
 1. Rusya’ya karşı Rusya ile ilişkiler korunarak huzur ve refahı sağlayan, milli unsurları ön plana çıkaran, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) önde gelen kurucularından olan, Avrasya Ekonomik Birliği ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nde (KGAÖ) Ermenistan’ın dolayısıyla Rusya’nın tuzaklarını imha eden Kazakistan’daki istikrardan aslında sadece Rusya değil, ABD, AB, Çin de pek memnun değildir. Tarihi Büyük Oyun yeniden sahnelenmeye çalışılmaktadır. Paşinyan, adeta kına yakarak KGAÖ’nün Kazakistan’a müdahalesini açıklamasının arkasında, haksızlıklara ve saldırganlıklara karşı Türk dünyası içindeki dayanışmayı önceleyen Kazakistan gerçeği bulunmaktadır. Büyük Oyun, başta İngiltere olmak üzere batının, Türkler yanında görünerek Ruslarla birlikte her fırsatta Türk halklarına tuzak kurma, en büyük darbeleri vurma stratejisinin genel adıdır.
 2. ABD Dışişleri Bakanının, “Rusya’nın girdiği yerden çıkmadığı” uyarısı doğrudur. Çünkü ABD de girdiği yerden çıkmamıştır. Olayların önlenememesi üzerine Tokayev’in uyarmadan vur emrini, küresel medyanın ağızbirliği içinde manşetten vermesi, daha büyük planın bulunduğunu, fakat bozulduğunu göstermektedir. Ayaklanmanın merkezinde bulunan Fetö benzeri yapılanma veya KGB’nin kasten göz yumduğu Soros-vari odaklar olabilir. Kazakistan yönetiminin, KGAÖ’nün davetine mecbur kalmasıyla batı kaynaklı stratejiler ve odaklar ayaklarına kurşun sıkmıştır.
 3. Yardım fırsatını işgale, eski Sovyet cumhuriyetleri üzerinde yeniden tahakküm kurmaya çevirmesi, şimdiden bunun işaretlerini vermesiyle Rusya da ayağına kurşun sıkmış/sıkacak demektir. Kazakistan’daki Ruslar üzerinden bu ülkeyi kontrol altına almak hayalperestliğin ötesinde yanlış olacaktır. Moskova’nın TDT’nın adımlarından ürkmesi, Özbekistan ve Kazakistan’ın kendi dillerine dönüş yolundaki politikalar karşısındaki rahatsızlığı normaldir. Ancak Kremlin’deki yöneticilerin Moskova’nın dahi gittikçe Türkleştiği ve Müslümanlaştığı gerçeğin görmeleri gerekmektedir.
 4. Duvarlarını zorlayan baraj gibi kenarda bekleyen Çin, bölgedeki sarsıntılardan daha fazla kendisine yer açmak için ellerini oğuşturmaktadır. Buna karşın yaşananlar, Çin’in Türk cumhuriyetlerindeki tahakkümünü de cesaretle sorgulama aşamasına gelmesine yol açmıştır. Bu bağlamda başta Nazarbayev olmak üzere bölge yönetimlerinin en büyük yanlışlarının Doğu Türkistan’daki soykırıma sessiz kalmaları, Çin’in yayılmacı stratejilerini pasif de olsa desteklemeleridir. Zira yayılmacı huyundan vazgeçmeyen, barış-işbirliği laflarını sadece zincire vurma vesilesi yapan ABD, İngiltere, Siyonist odaklar gibi Rusya ve Çin de haksızlıklara karşı her sessizliği, kazanılmış alan kabul etmişlerdir.
Okumaya devam et  “CIA BAĞLANTILI OLMAYAN MI VAR?..”
Yakıt zammı üzerine yaşanan gelişmeler, bölgeyle bağlantılı stratejileri yeniden masaya yatırmıştır. Bağımsızlığın otuzuncu yılındaki bu olayların sosyo-ekonomik hoşnutsuzluklar boyutu elbette bulunmaktadır. Birçok bakımdan zengin kaynaklara sahip olan ülkede refahın toplum kesimleriyle yeterince paylaşılmadığı açıktır. Ancak Rusya, Çin, Suudi Arabistan dahil bu gibi sorunların daha ağır yaşandığı ülkelerde benzer olayların pek görülmediği bilinmektedir. LPG zammına karşı halkın sokaklara dökülmesi makul karşılanabilir. Buna karşın eğitimli, silahlı, hareket planları hazırlanmış grupların devlet dairelerinde yangın çıkarmasını, polisleri öldürmesini, kafalarını kesmesini, arabaları yakmasını sadece hoşnutsuz kitlelere mal etmek mümkün değildir. Olayların başında IŞİD gibi MOSSAD, CIA, KGB temelli örgüt taktikleriyle ülke ve bölge halkını terörize etmenin kime ne faydası olacağının tespiti son derece önemlidir. - image 4

Ayaklanma girişimi ve sonrası yaşananların sorumluları elbette cezalandırılacaktır. Şiddet uygulayanların, mala ve cana zarar verenlerin, yangın çıkaranların ve bunları yönlendirenlerin yasalara göre hak ettikleri cezalarının verilmesi beklenmektedir. Bununla beraber sadece zamları protesto etmek için sokaklara dökülüp şiddet uygulayan yığınların içinde kalanların ayıklanması son derece önemlidir.

Öte yandan bu süreçteki odaklarla farkında olmadan bağlantılı olanlar, bir şekilde kullanılanlarla olayları planlayan ve uygulayanların ayırt edilmesi, duygusal saiklerle gösterilere katılıp ülkeyi kan gölüne çevirmek isteyenlerle istekleri dışında aynı karede fotoğrafları bulunanlar için genel af ilan edilmesi, toplumsal barışın bir an önce kurulması açısından son derece önemlidir. Olayların asıl kurucuları, muhtemelen küresel şirketlerin Kazakistan’daki elemanları bir şekilde serbest bırakılırken, dökülen kanların acısı bunların oyununa gelenlerden çıkarılmamalıdır.

Bir kısmına işaret edilen Nazarbayev’in de hatalarına karşın dezenformasyon bombardımanına son verilmeli, bugünkü Kazakistan’ın önemli ölçüde bu aksakalın eseri olduğu unutulmamalıdır. Bununla beraber diğer cumhuriyetlerde de olduğu gibi yakınları kayırma, ülke zenginliklerini aile efradı ve çekirdek kadrolarla paylaşma, küresel güçlerle işbirliği yoluyla dünyanın en zenginleri listesine girme hastalığından kurtulmanın çaresi aranmalıdır. Toplumun büyük kısmı sıkıntılar içinde iken mutlu azınlığın lüks, konfor ve ayrıcalıklarının kalıcı olmadığı gerçeği görülmelidir.

[email protected]

Haberi paylaşın
Yakıt zammı üzerine yaşanan gelişmeler, bölgeyle bağlantılı stratejileri yeniden masaya yatırmıştır. Bağımsızlığın otuzuncu yılındaki bu olayların sosyo-ekonomik hoşnutsuzluklar boyutu elbette bulunmaktadır. Birçok bakımdan zengin kaynaklara sahip olan ülkede refahın toplum kesimleriyle yeterince paylaşılmadığı açıktır. Ancak Rusya, Çin, Suudi Arabistan dahil bu gibi sorunların daha ağır yaşandığı ülkelerde benzer olayların pek görülmediği bilinmektedir. LPG zammına karşı halkın sokaklara dökülmesi makul karşılanabilir. Buna karşın eğitimli, silahlı, hareket planları hazırlanmış grupların devlet dairelerinde yangın çıkarmasını, polisleri öldürmesini, kafalarını kesmesini, arabaları yakmasını sadece hoşnutsuz kitlelere mal etmek mümkün değildir. Olayların başında IŞİD gibi MOSSAD, CIA, KGB temelli örgüt taktikleriyle ülke ve bölge halkını terörize etmenin kime ne faydası olacağının tespiti son derece önemlidir. - kazak turkleri

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. KUR’AN’da; ‘Şehit’ ve ‘Şefaat’?! KUR’AN’ın işaret ettiği anlamdan çok uzak, yine saptırılmış, dini, saltanatları için kullanan yönetimlerin, acımasızca sömürdükleri iki…

 2. Unutmayalım ki Nazım Hikmet karısını ve küçücük çocuğu Mehmet’i Türkiye’de terk etmiş, ilgilenmemiş ve Vera’yla sonradan evlenmiş hayırsız bir babadır.…

 3. Bu kadar yalan bir aciklama olamaz,adamin sulalesi 5 kusak dedelik mazisi olan bir aile, kesinlikle turkmen kokenli,ne kurt ,ne ermeni…

 4. SAYIN ÇELİK HOCAMIZ GECENİN 3’ÜNDE YAZMIŞ. BEN DE GECE’NİN DÖRTBUÇUĞU’NDA CEVAP YAZİİM . .. SODOM ve GOMORE’ye MUSA’NIN ŞİKÂYETİYLE ,…

 5. Olmadı, olmadı! Seçkin üyeleri olan [E-Türkiyeyiz.Biz]öbeğinde tartışma ekinin(kültür) yerleşmemiş olduğunu “Başarmak zorundayız” yorumunda görmekten mutlu değilim. İki örnekte olduğu gibi…

 6. Mustafa Şahin sen alçagın önde gidenisin Gazi Mustafa Kemal Atatürk e dil uzatanın dilini keserler…

 • Kara Ahmet

  Kara Ahmet

  Osmanlı’da Diri Diri Mezara Gömülen Cihan Pehlivanı Kara Ahmet’in Trajik Öyküsü..! Türkler için itibarlı ve millî bir spor olan güreşin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. […]


 • Köşe yazarımıza hapis cezası

  Köşe yazarımıza hapis cezası

  Yazılarını Turkish News’da takip ettiğimiz Turkish Forum köşe yazarı Temel Sağıroğlu’na “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza 5 yıl aynı suçu […]


 • Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Uzman Psikiyatrist dr. Sedat İrgil’in 21 Haziran 2023 tarihinde „yapay zeka“ konulu sunumu hakkındaki bilgiler alt tarafta. Tıp mesleğindeki insanları çok beğenirim, zira bütün ömürlerini […]


 • Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zeka, sağlık sektöründe son derece önemli bir rol oynamaktadır ve gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Yapay zeka, görüntü analizi, ses analizi ve büyük […]


 • Şehit ve Şefaat

  Şehit ve Şefaat

  KUR’AN’da; ‘Şehit’ ve ‘Şefaat’?! KUR’AN’ın işaret ettiği anlamdan çok uzak, yine saptırılmış,dini, saltanatları için kullanan yönetimlerin,acımasızca sömürdükleri iki kavram daha;şehit ve şefaat!? Bu sömürüyü şöyle […]


 • Memur ve emekliye kademeli zam…

  Memur ve emekliye kademeli zam…

  Seçim öncesi memur ve emekliye zam yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi bu vaatlerin yerine getirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden […]


 • BATAR MI BATMAZ MI ?

  BATAR MI BATMAZ MI ?

              Şu kendine ‘ekonomist’ diyenlerin çoğunluğunu birkaç yıl ekonomi öğrenimi görmüş olmalarına bağlayan ‘şapşal’ların sayısı her geçen gün artmaktadır.             Bunların ‘en iyi’leri ise, ekonomi […]


 • AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  Ah Kılıçdaroğlu ahhhh!Sevgi dedin, saygı dedin, özgürlük dedin, adalet dedin, insanca yaşam dedin. Yetmedi…“Yolsuzluğa son verip, hırsızlığa izin vermeyeceğim” dedin.“Halk sefalet içinde yaşarken saray benim […]


 • SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  Türkiye’de devletin dine bakışını ve tavrını eleştiren, laik eğitim karşıtı dinci ve siyasal İslamcılara ithaf olunur. Okuyun da ülkenizdeki dini serbestliğin demokrasinin değerini bilin. Türkiye’de […]


 • Resim bize ne anlatıyor?

  Resim bize ne anlatıyor?

  Bn. Sümer’e teşekkür ediyoruz. Yalnız olmadığımızı duyumsattı. 1929 yılına ait bu resim bize ne anlatıyor? Henüz Cumhuriyet yönetimine geçeli 7 yıl olmuş. Her yaştan 10 […]


 • Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Seçimler öncesi Türkçe bilmeyenlere vatandaşlık verilmesi çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Türk vatandaşlığı doğum yoluyla veya sonradan başvuru yoluyla kazanılabilir. Yabancılar sonradan kazanma şansına sahiptir. Türk […]


 • TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  KAŞGARLI MAHMUD ARAPLAR’A TÜRKÇE’Yİ ÖĞRETMEK VE ARAPLARA TÜRKÇE’NİN ARAPÇA’YA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DE GÖSTERMEK İÇİN YAZAR DİVAN-ÜL LÜGAT’ÜT TÜRK’Ü. KİTABIN BİR NÜSHASINI , KİTABIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAZDIĞI […]


 • ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK

  ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK

  UMUTSUZLUĞU, HAYIFLANMAYI VE YILGINLIĞI BIRAKIN!ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK VE TÜRKİYE ULUSAL KONGRESİNİ TOPLAMAKTIR. SEFA YÜRÜKEL Değerli yurtseverler, Umutsuz olmaya gerek yok. Bugünler geçici günler. Bu […]


 • Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehaletin mutlaklaştırıldığı bir süreçte olduğumuz doğru. Doğru, lakin cehaletle savaş halkın kendisi ile savaş değildir. Mesela deprem bölgesindekilerin, mağduriyetlerine rağmen, iktidara oy vermesini suçlamak, halkla […]


 • AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok

  AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok

  Avrupa Birliği’nin dertleri başından aşkın. Kendi içlerindeki sorunlara ilaveten şimdi bir de “Türkiye ile nasıl baş ederim” düşüncesi var kafalarında. “Türkiye ile düşman mı olayım, […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]


 • “DIŞ” İŞLERİ

  “DIŞ” İŞLERİ

  “DIŞ” İŞLERİ (1) HÜSEYİN MÜMTAZ                 Çok eski yıllarda bir “Hariciye” geleneği vardı.                 “Mülkiye”, “Tıbbiye”, “Harbiye” gibi.                 Hariciye’nin de kendine has ahkâmlı bir […]