Şehir Yönetimine Özel Sektör Katkısı

Arnavutluk Belediyeleri “Şehir Yönetimine Özel Sektör Katkısı” Eğitim Programı Yapıldı .TDBB – FAHRİ SOLAK / TURKİSHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), UNDP IICPSD ve Arnavutluk Belediyeler Birliği işbirliğinde, UCLG-MEWA ve Kibar Holding katkılarıyla düzenlenen “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehir Yönetimine Özel Sektör Katkısı” konulu eğitim programı, video konferans yöntemiyle 23-24 Kasım 2021 tarihlerinde yapıldı. Programa Arnavutluğun farklı belediyelerinden yerel yöneticiler ve uzmanlar katıldı.

Programın Açılış Oturumuna, UNDP IICPSD Direktör Yardımcısı Gülçin Salıngan, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, UNDP Arnavutluk Mukim Temsilci Yardımcısı Nuno Queiros, Arnavutluk Belediyeler Birliği Genel Direktörü Agron Haxhimali, CERM Genel Sekreteri Frédéric Vallier, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Kibar Holding Genel Müdürü Göksal Güngör, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarkan Oktay katılarak konu ile ilgili düşüncelerini paylaştılar.

Açılış Oturumundan sonra, Arnavutluk Belediyeler Birliği Genel Direktörü Agron Haxhimali’nin “Arnavutluk’ta Belediyecilik Durum Analizi” başlıklı sunumu ile başlayan programda, “Şehirleşme Trendleri ve SKA’ların Yerelleştirilmesi”, “Kapsayıcı Şehirleşme için Özel Sektörün Katılımı”, “Belediye İşletmeleri Kurulması ve Yasal Çerçeve”, “Belediye İşletmelerinin Etkili Yönetimi / Küresel İyi Uygulamalar”, “Yerel Yönetimler İçin Alternatif Finansman Mekanizması”, “Risk ve Risk Yönetimi” konularında sunumlar gerçekleştirildi.

İki günlük Programda, UCLG-MEWA Genel Koordinatör Salim Korkmaz, UNDP IICPSD Proje Yöneticisi Aslıhan Albostan, Kibar Holding İnteraktif Çevre Danışmanlık Müdürü Oğuzhan Akınç, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnşaat Yüksek Mühendisi Uğur Karahan, UNDP IICPSD Proje Yöneticileri Funda Süzer ve Tuğba Varol ve UNDP Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi Bölgesel Danışmanı Irakli Kotetishvili eğitici olarak yer aldı.

Eğitim Programı, Yerel Yönetimlere, temel belediye hizmet sunumunda sürdürülebilirlik, esneklik ve kapsayıcılık sağlamak, yerelde kapasite yaratma ve güçlendirme için belediye işletmelerinin gelişimini teşvik etme ve destekleme amacıyla düzenlendi. Program, şehirleşme sürecinin temel kavramları ve son gelişmeler hakkında arka plan sağlayan ve şehirlerin kapsayıcı bir şekilde nasıl yönetilebileceğini açıklayan teknik modüler seminer olarak yapılandırıldı. Programda aynı zamanda temel belediye hizmetlerinde belediye işletmelerinin rolü farklı modellerinin açıklanması ve yasal çerçeve hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunulması amaçlandı.

Yayım tarihi
Arnavutluk olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.