Sağlık Ekonomisti Prof. Dr. Simten Malhan

Sağlık Ekonomisti Prof. Dr. Simten Malhan – KİMDİR ? /turkishforum – Abdullah Türer Yener

Lisans öğrenimini Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünde, yüksek lisansını Başkent Üniversitesi MBA programında tamamladı. Doktora ünvanını Hacettepe Üniversitesi İşletme Ana bilim dalından ‘Sağlık Kurumlarında Pazarlama ile QALYs’ ilişkisini sentezleyen tezi ile aldı. 2001-2005 yılları arasında Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik projesinde müdahale maliyetleri direktörü olarak çalıştı. 2007 yılında doçentlik ünvanını alan Dr. Malhan’ın ‘Compendium of Health Related Quality of Life’ isimli uluslararası bir kitabı, ‘Sağlığa Bağlı Yaşam Kalitesi: Kalitemetri’ ve ‘Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kodlama ve Sınıflandırma’ isimli 2 ulusal kitabı, aynı zamanda “Sağlıkta Çıktı, Maliyet, Kalite” isimli bir çeviri kitabı ile Understanding Wellbeing isimli bir uluslar arası kitapta kitap bölümü bulunmaktadır.

Halen Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Malhan ‘Sağlık Ekonomisi’, Sağlıkta Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Teknikleri‘, ‘Sağlık Hizmetleri Yönetimi’, ‘Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim’, ‘Sağlık Hhizmetleri Pazarlaması’ isimli dersleri lisans ve yüksek lisans düzeyinde vermektedir. Çok sayıda uluslar arası indeksli ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri bulunmakta, pek çok uluslar arası platformda konuşmacı olmuş çok sayıda ulusal kongrede bildiri sunmuştur. ISPOR 2010 Best Paper Award, Ulusal Cerrahi Kongresi 2008 en iyi araştırma 2. Ödülünü almıştır. İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe pek çok ulusal ve uluslararası firmanın danışmanlığını yapmış aynı zamanda pek çok geri ödeme dosyası hazırlamış ve halen TOBB İlaç Meclisi danışmanı ve Sağlık Bakanlığı STD komisyonu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 2013 yılında profesörlük ünvanını alan Simten Malhan’ın çalışma alanı Sağlık Ekonomisi ve Politikası, Sağlığa Bağlı Yaşam Kalitesi ile Sağlık Çıktıları Ölçüm ve Değerlendirmeleridir. 2014 yılında faaliyete başlayan SİMER ARGE A.Ş.nin kurucu ortağıdır.

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.