Etik Kurul Açıklaması

Değerli Turkish Forum Üye ve Katılımcıları

Sayfamız; internet ve sanal medyanın en önde gelen temsilcileri arasında bulunmakta, çok sayıda üye, katılımcı, yazı ve yorumları kapsamaktadır.

Görüş ifade eden yazarların, görüşlerini açıklarken, yasal, kişisel ve toplumsal değerlere uygun hareket etmelerinin zaruri olduğu açıktır.

Bir süre önce öbekte yer alan bir yazıda değerli üyemiz Sayın Ferruh Demirmen’i üzen ifadelerin yer aldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu ve benzeri ifadeler kurulumuza aktarıldığı zaman ve yapılacak inceleme ile değerlendirme sonucu; uyarıdan uzaklaştırmaya kadar gereken önlemler alınmıştır ve alınmaya devam edilecektir. Kurul üyelerinin değişik yerlerde olmaları nedeniyle iletişim uzun sürmekte ve bu arada yanlış anlamaya yol açan yazı ve görüş sahiplerinden de düzeltme beklenmektedir.

Sayfamızın altında “Öbekte çıkan yazıların sorumluluğu, yazının sahibine aittir” ibaresi yer almaktadır. Yazı sahiplerinin bu sorumluluğa uygun hareket edeceklerini ümid ve temenni etmekteyiz. ‘Kırmak, yapmaktan kolaydır”. Birbirimiz kırmaktan ziyade; ortak amacımız olan Atatürk İlke ve İdeallerini yücelterek ülkemizi sonsuza kadar korumak şeklindeki ortak ideallerimize sahip çıkmağa devam edeceğiz.

Değerli Turkish Forum Üye ve Katılımcılarına sevgi ve saygılarımız sunarız.

Etik Kurul Başkanı

Av.A.Erdem AKYÜZ

Yorum Gönderin Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.