TÜRKİYE’NİN SOL BİR BLOKA İHTİYACI VAR

Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla kökü 1970 lere dayanan ve kitleleri peşinden sürükleyebilecek kabiliyet, birikim ve kalitede olan eski Sol çevrelerde yeni bir Sol Blok arayışı heyacanı ve tartışması fiilen başlamış durumdadır.

Bu tartışmanın muhtemel bir şekilde ete kemiğe bürünmesi durumunda ise, Türkiye’de ki siyasette açıkça var olan nitelikli boşluğun ihtiyacını dolduracak olan bir girişim olarak algılanması doğru olan olacaktır.

Şimdilik bu Sol Blok’un,
sadece Sol Parti, EMEP, TKP arasında oluşturulmaya çalışıldığı bilgisini bir kenara bırakırsak, hala Sol gruplar arasında tartışması hala süren bu Sol Blok’a, MDD hareketinin de Partileşmesi ve muhtemelen de bu Sol Blok’a katılımıyla, bugünlerde tartışması kesintiye uğramadan süren ve Türkiye’de sol yelpazedekiler üzerinde heyecan yaratan bu Sol Blok arayışına, ki bu önümüzdeki kısa süreçtede bunu oluşması halinde, o zaman kökü kitlesel olarak 1970 lerde olan ( 1900 başlarından gelen birikimide unutmadan) ve bir birini akım ve kişiler olarakta çok iyi tanıyan bu Sol güçlerin, Türkiye’de ki siyasi arenada yeni bir iktidar alternatifi olarak yeni, real ve kitlesel bir güç oluşabilmeleri, objektif ve subjektif olarak bugünkü Türkiye’de ki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik atmosferde çok mümkün gözükmektedir.

Ayrıca böyle bir Blok’un kamuoyunda estireceği umut, program, ilkeler birliği ve ortak önderlik rüzgarıyla da kıyıda köşede kalan ve bugüne kadar da çaresiz olarak bekleyen Sol tandanslı kişilerde de bir umut ve toparlanma ışığı da çakabilicektir.

Eğer bu Blok gerçekleşirse ki olması gerekende budur, böyle bir Blok, belli bir süreç içinde de diğer irili ufaklı Sol ve hatta kemalist çevreleri ve bunlara yakın siyasi yelpazedekileride bu Blok’un içine çekebilir ve bu Blok geniş bir kitlesel güçle siyasi arenaya yerleşebilir.

Siyasi arenada da hiç umulmayacak bir şekilde önemli konularda belirleyici bir güç olabilir. Türkiye’nin olumlu anlamda kaderini değiştirmede de çok büyük rol oynayabilir.

Ve böyle bir Blok’un oluşması durumunda, ayrıca Türkiye’nin ihtiyacı olan bağımsızlıkçı ve anti emperyalist yurtseverlerinin bir ilkeler birliği, programı ve Türkiye için kollektif önderlik yaratımı ortaya çıkabilir ve kamuoyunda da bunlar benimsenebilir, ayrıca kerhen de olsa bugüne kadar diğer partilere alternatifsizlikten dolayı oy veren seçmeni de yanına çekebilir ve bu minvalde eski TİP’den daha güçlü bir yurtsever Sol çekim merkezini de inşa edebilir.

Böyle bir Sol ve hatta kemalist yurtseverleride içine çeken bir Blok’a, bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu buhranlı dönemde de kesinlikle tartışmasız bir biçimde çok ihtiyaç olduğu aşikardır.

Böyle bir Blok’un oluşumu ve olgunlaşmasıyla da, bugüne kadar ete kemiğe bürünmüş olabilecek olan bir siyasi böyle bir siyasi yelpazeyi de dört gözle bekleyen kişiler, çevre ve kuruluşlarında beklentisi ve ihtiyacının giderilmeside filen gerçekleşmişte olacaktır.

Ayrıca böyle bir yurtsever bir Sol Blok kısa bir dönem içinde oluşursa, diğer siyasi partilerde: ideolojik ve siyasi anlamda, teorik ve pratik olarakta söylem, strateji ve eylemlerdeki belirsizliklerinden ve kargaşalıklarından kurtulacak ve Türkiye’de böyle bir Sol Blok’un makul zaman içinde kendi brikimi, ilke ve programlarını ortaya koyması ile de, Türkiye’nin ihtiyacı olan real politikaya da Türk siyasetinde bir an önce geri dönülmesinin gerçekleşmesi de oluşabilecektir.

Millet açısından da bu durum, Milletin ihtiyacı olan belirgin siyasi hatları da ak, gri ve kara olarak ortaya çıkacaktır.

Böyle bir durumda tabiki Türkiye’de, her Salı günün de TBMM ‘de gerçekleştirilen “kahve toplantıları ağzıda” bir son bulacak, söylemlerde seviye tutturulacak, siyasette terbiye de muhtemelen geri gelecektir.

Ve de bu durumda siyasetçiler gerçekten kamuoyunda yapıcı bir biçimde ideoloji ve siyaseti tartışılacak, insanlar ve değişik siyasi yelpazede bulunanlar da ideolojik ve siyasi belirsizliklerden kurtulup, kendi saflarını ve sınıfsal karekterlerini tekrar bulacak, yorumlayacak ve kendilerine de kendilerince siyasi arenada bir çeki düzen verecektir.

Türkiye’de beklenilen ve kısa bir süreçte de oluşması gerekli olan bu Sol Blok, bu konuda da siyasetin doğru bir biçimde şekillenmesinde de doğru ve itici bir güç olacaktır.
Ve Sol Blok olarak ta bu gerekli rolü de Türk siyasetinde mutlaka oynayacaktır.

Böyle oluşması arzu edilen bir Sol Blok’un da Sol’un tarihsel birikimleride göz önüne alındığında da, önümüzdeki süreçte, muhtemel bir Sol Blok olarak Türkiye’de ki diğer partilerinde yeniden kavram, tez, program, strateji ve söylem anlamında ki şekillenmesinde de merkezi bir etkileme ve kendi taraftarlarınıda demokratik, doğru ve yapıcı anlamda da seferber etme görevini de görecektir.

Türk siyasetinde bu şekilde oluşacak olan bir süreç, vatandaş açısından da hem partiler arasında istediği seçimi yapma ve seçenek çokluğu oluşturma anlamın da da büyük bir boşlukluğu doldurmuş olacaktır.

Böyle bir Sol Blok’un oluşması tüm bunlardan dolayıda kesinlikle desteklenmelidir.

Bu Türkiye’nin her anlamda içte ve dışta kaliteli siyaset ve çözümler üretmesi içinde gereklidir.

Böyle bir Blok’un oluşumu Türkiye, bölge ve dünyada ki sorun, öneri ve çözümlerin Türk kamuoyunda doğru tartışılması ve getirilecek öneri ve çözümler bazında da konuların kamuoyununda siyasi ve demokratik olarak doğru ve yapıcı olarak algılanması, dalgalanması ve kamuoyun da yer alan tüm siyasi görüşlerin de kamuoyunca da tüm veya kısmen var olan siyasi süreçlere katılması açısından da yararınadır.

Kısaca, OLUŞTURULMASI GEREKEN BİR SOL BLOK, Türkiye için gereklidir.

Ve bu blok Türkiye’nin de her bakımdan siyasette önünün açılabilmesi için geçmişten gelen birikimiyle de siyasi arenada büyük bir bir zenginlik oluşturacaktır.

Ve böyle bir Blok’un, sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi dahilinde Türkiye’de ki sorunların çözüm bekleyen konuları bazında da böyle bir Blok, Sol deneyim, söylem, birikim ve ilkesellikleriylede siyasete büyük katkılar yapacaktır ve muhtemelende siyasette bugüne kadar çözülemeyen sorunlarında çözüm odaklarından birisi olacaktır.

Son olarak her zaman olduğu gibi:
Atatürk’le kalın.
Cumhuriyetle kalın.
Hoşçakalın.

Sefa Yürükel

1 yorum

 1. Geliyor gelmekte olan…
  ***
  CHP ve millet ittifakı sizin gibi çakma solcu,
  Ve çakma Atatürkçülerin köküne kibrit suyu dökmek için,
  AKP ve Saray yalakalarının balonlarını patlatmak için,
  Çatlasanız da patlasanız da GELİYOR…
  ***
  Ülkenin 70’li yıllarından zerre kadar ne bilginiz var
  Ne araştıracak kadar zekanız…
  Solu
  Anlamaya çalışmayın ağzınızdan faşizm salyaları akıyor…
  ***
  Az kaldı…
  ***
  Çizmelerimizi giydik (solcu iseniz bilirsiniz) ne demek biliyor musunuz?
  Ant içtik…
  Cumhuriyeti yıktırmayacağız,
  Anladınız mı?

  Ne Mutlu Türküm Diyene

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.