EĞİTİM SİSTEMİ VE ÖĞRETMEN

 EĞİTİM SİSTEMİ VE ÖĞRETMEN

Ülkelerin Kalkınması ve kalkınmışlığı, verilen eğitimin kalitesi ve çağdaşlığı ile doğru orantılıdır. Öğrenme en temel Anayasal bir haktır. Bu hak, okullarda öğretmenler vasıtasıyla verilir.

Eğer bir öğretmen bu hakkı öğrencilerine veremiyorsa, verme kapasitesinden uzaksa; derhal öğretmenlikten alınmalı ve devlet memuru olarak kalmalıdır.

Türkiye’de eğitim ne yazık ve içler acısı bir durumdadır ki, Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre değil; amca ve dayıların istek ve öngörülerine göre yapılmaya çalışılmaktadır.

Eğer siz aynı kurumdaki öğretmeni; Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli diye sınıflara ayırır ve ücretlendirirseniz; eğitimde adaletten ve eşitlikten hatta bağımsızlıktan söz edebilir misiniz?

Öğretmenler bu gün atanmıyorlar, atananlar da soruşturma geçirir; işimden olur muyum endişe ve kıskacında eğitim yapmaktalar. Böylesi bir endişede siz nasıl öğretmenlik yapabilirsiniz?

Eğitimin iki temel unsuru vardır: yetkin, donanımlı öğretmen ve kapasiteli müdür. Eğer siz bu iki unsuru iyi seçemiyorsanız; programınız ve mekânınız ne kadar modern ve elverişli olsa da, istenen başarıyı almanız asla olası değildir.

Günümüzde eğitim; zenginlerin kaliteli, fakirlerin ise sıradan eğitim aldığı bir görünüm arz etmektedir. Özel okulların ve üniversitelerin teşvik edilmesi ve yaygınlaşması sizce neyin emaresidir? Aklınız alıyor mu: Eğitimin ve sağlığın ticareti olur mu?

Oluyorsa işte böyle olur! Türkiye’nin uluslararası eğitimdeki başarı sıralaması; 16’ıncılktan 96 ile 106’ncı sıralara gerilemiş durumdadır. Bunun başka izahı nasıl olur?

Eğitim sistemimiz ve öğretmenlik öyle olmalı ki, gelen hiçbir hükümet onunla oynamamalı ve değişiklik yapmamalı. Son 16 yılın Milli Eğitim bakanları ve öngörüleri:

2002-2003 arası Erkan MUMCU: “Sistemi sil baştan değiştiriyoruz.” 2003-2009 arası Hüseyin ÇELİK:” Öncelikle sistem problemli. Tamamen değiştiriyoruz.” 2009-2011 arası Nimet ÇUBUKÇU: “ Sistem eski, sistemi değiştiriyoruz.” 2011-2013 arası Ömer DİNÇER:” Böyle sistem olmaz. Sistemi değiştiriyoruz.”  2013-2016 Nabi AVCI:” Sistem çok sıkıntılı, değiştiriyoruz.” 2016- 2018 İsmet YILMAZ:” Böyle sistem mi olur. Sistemi değiştiriyoruz.”

Hiç kimse de demedi ki, “Yahu biz kimin getirdiği sistemi kötüleyip neyi niçin değiştiriyoruz?” Oysa bu bakanların hepsi de AKP’nin bakanlarıydı. 

Demek oluyor ki, eğitim sistemimiz sistem değilmiş.

Böyle bir sistemde okuyan çocuklar ne yapsın, öğretmenler nasıl davransın?

Eğitim sistemleri, sık sık değişmez. Sistemler en az elli yıllık olur. Öğretmenlik yaptığım Almanya’da eğitim sistemi kim gelirse gelsin asla değişmedi. Günün koşullarına göre teknik eklemeler oldu.

Sistemi bir tek Ziya Selçuk eleştirmemiş ve büyük laflar etmemişti. O’nun da yapacağı bir şey olmadı: Mahkeme kararına rağmen: Andımızın okunmasına bile kendi iradesiyle karar verememişti. Dayanamadı ve bırakıp gitti sonunda.

Siz sistemi çağın ve Türkiye’nin gereksinimlerine göre değil de, ideolojileriniz gereği sistemi din eksenine çevirir, bili ve ilimi ötelerseniz geldiğiniz noktada şikâyete olur mu?

Son 16 yıldır; “Sistem bozuk” sistemi; eğitimin değişmez sistemi olmuş. Bu anlayış ve bu eğitimle 2023’ü nasıl kalkınmış ve çağı yakalamış bir ülke olarak karşılayacağız? Sn. Erdoğan bir kızımıza, “Nitelikli olanlara iş var” demekte. Haklı da. Soru şu: acaba hangi sistemle Türk çocuklarına nitelikli eğitim vermekteyiz? 

Sevgili meslektaşlarım! Siz Türk öğretmeni olarak, görevinizi yapınız. Size emanet edilen ülke yavrularına gereken cumhuriyet değerlerini, erdemi, laikliği, bilimi ve bilgiyi öğretiniz ki, ülkemiz çağdaşlaşsın.

G. Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere atanmayan, çalışan ve emekli saygıdeğer öğretmenlerimizin günleri kutlu olsun. Ölenlere de Tanrı’dan rahmet diliyorum.

Esen kalınız.                                                                                               Nazım PEKER

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.