24 Kasım Öğretmenler Günü’nde iki önemli anımsatma

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde iki önemli anımsatma….

1. Millet Mektepleri Yönetmeliği’i  24 Kasım 1928 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

2. T. B. M. M. ‘nin 24 kasım 1934 tarihli toplantısında oy birliği ile  Gazi Mustafa Kemal’e Atatürk Soyadının verilmesi hakkında yasayı kabul etti.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Türk Eğitim Dizgesine(sistem) ilişkin 1921 tarihli konuşmasını ( *) okuyunca  ne kadar uzaklara savrulmuş olunduğunun ayırtına varıyoruz.  Aşık Veysel’in sazına “Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı/ Ben babamı, sen ustanı unutma hey!” demekte dizelerinde.”Milletin efendisi köylü”den esirgenen Ülke imkanları ile en üst eğitim olanaklarını kullanarak yola çıktıkları yerden  baş döndürücü yerlere ulaşanlar eskiye ait unutmaması gerreken bir şeyleri unutmuş olmaklı ki yine onları suçlamakta,olup bitenlerin sorumlusu sayıp ilan edilmekte.(1 ) Toplumsal beleleğin merkezi olması gereken bazı yerlerin (meslek örgütü,sendika,vakıf,dernek) bazı mensupları savruldukları yerin hesabını yapmadan, canı, kanı ile Cumhuriyeti kuran (nine ve dedlerini) mileletin efensisi olan nesilleri suçlu ilan edip ” ..yurdum insanı ” v.b. gibi sözlerle aşağılanması sorunun belirtecleridir.İçinden geçtiğimiz süreçte milli güç unsurlarından (iç cephenin) siyasi güç, büyük yarıklar ve parçalanmışlık içinde. Düşmana umut veren iç cephedeki tehlike büyümektedir.(2)

EĞİTİM ORDUMUZUN NEFERLERRİNİN VE MİLLETİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ  KUTLU OLSUN ! 24.11.2021 Ç.ba

*****Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder./Mustafa Kemal ATATÜRK1. Millet Mektepleri Yönetmeliği’i  24 Kasım 1928 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.1 Kasım 1928’de Latin esasından alınan harfler, (Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer vererek) “Türk harfleri” adıyla 1353 Sayılı Kanunla kabul edilmiştir. Yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin alınmasını ifade eden Harf Devrimi yapılmıştır.Başbakan, bu “Mekteplerin” Genel Başkanlığını ve  Başöğretmenliği’ni de  Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın kabul ettiğini duyurmuştur.Bakanlar Kurulu, 11 Kasım 1928 tarihinde, Millet Mektepleri Yönetmeliği’ni onaylamış ve bu yönetmelik 24 Kasım 1928 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle Millet Mektepleri resmen kurulmuştur.(3 )  Atatürk’ün 100. doğum yıldönümü olan 1981’de, “başöğretmen” olduğu günün 24 Kasım günü ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.Bu tarihten beri her yıl bu gün ÖĞRETMENLER GÜNÜ olarak kutlanmaktadır. ****Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Türk Eğitim Dizgesine(sistem) ilişkin 1921 terihli konuşması:

Devlet bünyesinde yüzyıllar boyu derin idari ihmallerin neden olduğu yaraları iyileştirmede verilecek emeklerin en büyüğünü, hiç kuşku yok ki irfan yolunda göstermemiz lazımdır.Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım.Onun için bir milli eğitim programından söz ederken, eski devrin boş inançlarından ve yaratılışımızla hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, milli karakterimiz ve milli tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın gelişmesi ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir.Herhangi bir yabancı kültür, şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Kültür ortamla uyumludur. O ortam milletin karakteridir. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile ters düşen bütün yabancı unsurlarla mücadele etme gereği; milli düşünceleri büyük bir olgunlukla her karşıt düşünceye karşı şiddetle ve fedakarlıkla savunma zorunluluğu öğretilmelidir. Yeni neslin milli ruhuna bu özellik ve yeteneklerin aşılanması çok önemlidir. Sürekli ve müthiş bir mücadeleden ibaret olan hayat, bağımsız ve mutlu olmak isteyen her milletten bu özellikleri şiddetle istemektedir…Gelecek için hazırlanan vatan çocuklarına, hiçbir güçlük karşısında baş eğmemelerini; sabır ve metanet ile çalışmalarını, çocuklarımızın anne ve babalarına da yavrularının öğrenimlerini tamamlamaları için her fedakarlığı göze almalarını tavsiye ederim. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar sebatkar olduklarını tarih doğrulamaktadır. Silahıyla olduğu gibi aklıyla da mücadele etmek zorunda olan milletimizin, birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur

(1921, Ankara) Mustafa Kemal ATATÜRK  

*****
2. T. B. M. M. ‘nin 24 kasım 1934 tarihli toplantısında oy birliği ile  Gazi Mustafa Kemal’e Atatürk Soyadının verilmesi hakkında yasayı kabul etti. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’e Atatürk Soyadının verilmesi hakkında yasa metni 
Madde 1. Kemal öz adlı (öz adı Kemal olan) Cumhurreisimize “ATATÜRK” soyadı verilmiştir. 
Madde 2. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3. Bu kanun , Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. ” 

Kanun, T. B. M. M. ‘nin 24 kasım 1934 tarihli toplantısında oy birliği ile kabul edilmiş ve 2587 numara ile tespit olunmuştur. Bu kanun , usulü gereğince 27 Kasım 1934 tarihli Resmi Gazete ile de “neşr ve ilan “edilmiştir. 

Mustafa Kemal, “Atatürk” soyadı ile Türk tarihine dayanmaktadır. Soyadına kaynaklık eden “Atabey” ünvanı Selçuklu devri Türk devletlerinde yaygın olarak kullanılan bir ünvan olup. “Atabeylik” de, Türk devlet geleneği ve hayatında yer alan önemli bir Türk kurumudur. Tarihi Türk milli kültürünün derin izlerini taşıyan bu soyadındaki “Türk ” adı da onu “milli bir lider” ve Türk milletinin en önemli “ortak paydası” haline getirmektedir. (3)

(*) https://cdn.istanbul.edu.tr/statics/ataturkilkeleri.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/Hayrunisa_Alp-Dissertation.pdf

(1) “Efendiler,Türkiye’nin sahibi hakikisi ve efendisi kimdir? B turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=1788

(2) kho.msu.edu.tr/hakkinda/harbiyeli_ataturk/nutuk/13/21.html 

(3) atam.gov.tr/ dergi/sayi-29/millet- mekteplerinin-yapisi-ve- calismalari-1928-1935

(4) ataturkinkilaplari.com/ak/44/ mustafa-kemal-ve-ataturk- soyadi.html

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.