Türk’lerin 100 yılda bir çıkarttıkları ‘Deli’

Türk’lerin her 100 yılda bir çıkarttıkları ‘Deli’, Mustafa Kemal

Buğün 10 Kasım. - mustafakemal seyhsenusi

Buğün 10 Kasım.

Türk’lerin her 100 yılda çıkarttıkları ‘DELİ’LERİNDEN’ (Türk’ler yİğide DELİ derler) biri olan Mustafa Kemal’ın, nam-ı diğeri ATATÜRK’ün ölüm yıldönümüdür.

Türk’lerin bu ‘delisi’, binlerce yıllık Türk tarihinde her oymağın, aşiretin, beyliğin kendisini bazen ‘’Akkoyunlu’, bazen Karakeçili’’ bazen ‘Selçuklu’, en son olarak da ‘’Osmanlı’ vs. olarak adlandırdığı topluma TÜRK adını verendir.

Eğer bu ‘deli’ olmasaydı, bizim devletimizin adı belki de TÜRK olmayacaktı.

Şu anda bulunduğumuz coğrafyanın esas adı ‘’Küçük veya Ön Asya‘’dır (Klein oder Vorder-Asien). Ve bunun adını TÜRKİYE diye değiştirip dünyaya ilan eden ve Kanun Hükmünde bir Kararname ile de dünya milletlerine:

‘’Bana, bize mektup yollayacağınız zaman, bizim şu anda yaşadığımız yerin adı olan TÜRKİYE diye yazacaksınız. Aksi takdirde mektubunuzun adresi yanlış diye sizlere geri gider’’

Diyerek, TÜRK ULUSUNU’nun HUKUKİ temelini atmıştır. Ve Tüm dünyanın buna uymasını sağlamıştır.

Yunan Milliyetçisinin kellesini koparsan Türkiye’ye Türkiye demez.

Bu coğrafyanın esas adı, Yunan’lılar için) Küçük Asya’dır. Nokta.

Bunun aksini söyleyen (Yunanlı’lar için) vatan hainidir.

TÜRK ve TÜRKİYE kelimelerinden UYUZ olanlar, küçük Asya’nın adının:

‘’Anadolu İslam Cumhuriyeti’’

Olmadığından dolayı, kriz geçirdiler ve hâla da kriz geçirmektedirler. (Yunan’lılar gibi)

Türk’lerin bu delisi onlara:

‘’Padişahlık’a , yani kul’a kulluk olmaz, ancak Allah’a kulluk olur’

Deyip, adı Osmanlı olan Türk’lerin devletinin YÜNETİM şeklini Cumhuriyet olarak değiştirdi, yalnız padişahın oğlu değil, tornacı hacı emminin oğlu Recep Tayyip Erdoğan da,  Cumhurbaşkanı (Padişah) olabilsin dedi.

Türk’lerin devletinin RESMİ dil olarak Arapca, İranca ve Türkçe’nin karışımı olan Osmanlıca olmayıpTÜRÇE’dir dedi.

Kendi öz DİL’i olmayanın, ne türküsü olur, ne romanı olur, ne şiiri olur, ne sohbeti olur, daha da sonrası SOYSUZ birisi olunur.

Onun içindir ki, TÜRK’lükden uyuz olanlar İslam dininin arkasına saklanarak, TÜRK’leri Arap’ların, İranlı’ların ve batılıların kültür kölesi olmasını isterler.

İşte onun içindir ki, modern Talibanlar ve gardorap Atatürk’çüleri Türk’lerin her 100 senede bir yetiştirdikleri bu ‘DELİ’yi’’, ölümüne SEVMEZLER.

Ama Türk halkı da kendisine Türk adını veren, kendisine dili’ni geri veren bu DELİ’sini de ‘DELİ’ gibi ÖLÜMÜNE severl.

Zira ‘DELİ’ler’ KARŞILIKSIZ SEVERLER, vesselam.

Rahmet ve şükranla anıyoruz.!

Refik Mor

[2003-2018 Neumünster Meclis Üyesi]


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir