ŞUŞA QURTULUŞUNUN 1-Cİ İLDÖNÜMÜ

ŞUŞA QURTULUŞUNUN 1-Cİ İLDÖNÜMÜ (ANIM GÜNÜ) İLƏ BAĞLI GÜNEY AZƏRBAYCAN QURUMLARININ ƏMƏKDAŞLIQ QURULUNUN BİLDİRİŞİ -guney-azərbaycan / TURKİSHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

2020-11-08 günündə tarixə düşən böyük bir zəfər xəbəri dünya mediasında yer aldı. ”Azərbaycanın Şuşa Şəhəri Ermənistan işğalından azad oldu!” Bu xəbərin yayılması eyn zamanda 2-ci Qarabağ Savaşında Vətənimiz Azərbaycanın Ermənistana və onun yandaşlarına qarşı əzici bir milli zəfərin xəbərçisi oldu. 44 günlük Vətən Savaşında Cabrail, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı kimi böyük mərkəzlər ilə birlikdə 300 dən çox yerləşim bölgəsi düşmənin işğalından azad oldu. Qəhrəman Azərbaycan ordusunun zəfəri Şuşa zirvəsinə dayanarkən Güney Qafqazı geopolitik durumu da dəyişdi. Dövlət və millətimizin ruh yüksəlişi bölgənin bundan sonraki bütün siyasi gedişatını etgiləyici müstəviyə qalxmış oldu.
Şuşanın işğaldan qurtuluşu ilə Azərbaycan Türk Milləti və dövləti 200 illik ulusal zəfər həsrətinə son qoydu. Şuşanın qurtuluşu ilə ulusal bayrağımızın dalğalanma alanı yalnız Vətən sınırlarında deyil, bütün dünya üzərində genişləndi. Dünyanın bir çox böyük mərkəzlərində 100 minlərcə soydaşımız əllərində dövlət bayrağı, dillərində isə dövlət himni olaraq meydanlara döküldü. Coşqulu ayaqlanma, alnı açıq millət görüntüsü 50 milyonluq Azərbaycan Türk Millətinin diaspora gücünü artırdı.
Türkiyənin bütün alanlı qardaşlıq sərgiməsi, yalnız 44 günlük Vətən Savaşı sürəcində Türk varlığının nəcə dərin soyköklü olduğunu hərkəsə göstərdi. Şuşanın azad olmasıyla 300 milyonluq Türk Dünyası dərindən sevindi.
Azərbaycan zəfərini qəbul etmək istəməyən Tehran rejimi isə, bütün imkanlarını Ermənistanın düşməməsinə səfərbər edərkən çirkin antitürk siyasətini aşkara çıxardı. Belə ki, cox saylı qeri fars millətlər Qarabağın azadlığından sevinərkən fundamental farsçı rejim yas içində boğuldu. Rejim, öncə silah-sursat dolu kamyonları ilə, sonra isə Azərbaycan Cümhuriyyəti sınırlarında qoşun toplamaqla Azərbaycan düşmənliyini dünyaya göstərdi.
İran rejiminin tərsinə Azərbaycanın Güneyində tam bir milli zəfər küləyi əsirdi. ”Biz Azərbaycan tərəfində deyilik, Biz Azərbaycanın özüyüq! Ya Qarabağ, ya ölüm! Qarabağ bizimdir, bizim olacaq!”… kimi atılan sloqonlar və yazılan plaketlər farsçı mollalar, habelə irançı müxaliflər üçün ölümcül zərbə oldu. Azərbaycan Milli Hərəkatı, Quzey Vətəni üçün yüzlərcə tutuqlu verərək ”bir Vətən, bir Azərbaycan” varlığını ortaya qoydu.

Şuşa zəfəri, Qarabağın bütünlüyünün işğaldan azad olma alarmını səsləndirdi. Bu zəfərın bundan sonrakı diplomatik etgiləri bütün bəlgənın stratejik gəlişmələrinə kölgə salacağı büs-bütün görünməkdədir. Artıq, İran irticası Azərbaycanda at oynada bilməyəcəkdir. Türkiyə, Azərbaycan və Güney Azərbaycan fakturları Tehranın hər gün zəyifləməsinə yol açacaqdır. Türk fakturu bütün bölgənin geopolitikasına kölgə salacaqdır. Zəngəzor dəhlizinin açılması ilə Türk dünyasının olaşım sistemi bölgənin yenidən qurmasına nədən olacaqdır.
8 noyabr 2020, eyn zamanda minlərcə qəhrəman əskərimizin qanlarının bahası qarşılığıdır. Anım Günü başda milli şəhidlərimizin uca ruhuna, minlərcə qazilərimizə, böyük Türk milltinə, Azərbaycanın müzəffər Ordusuna həsr olumuş gündür.
Güneyimizdə hər türlü rejim basqısına qarşın, millətimizin Qarabağ zəfər çoşqusu sürməkdədir. Alınan bilgilərə görə, noyabr ayının 8-nə özəl il dönüm hazırlıqları getməkdədir. Anım Günündə Güneyin bütün yerləşim bölgələrində dadlılar ilə birlikdə zəfər bayramı traktlarının paylaşımı ön görünür.

Biz Güney Azərbaycan Qurumlarının Əməkdaşlıq Qurulu olaraq Kültür Başkəndimiz Şuşanın azad olmasını başdan Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyev olmaqla böyük Türk millətinə və Azərbaycan xalqına təbrik edir, milli şəhidlərimizin ulu ruhları qarşısında baş əyirik.

Yaşasın (Quzey) Azərbaycan Cümhuriyyəti!
Yaşasın (Güney) Azərbaycan Milli Hərəkatı!
Güney Azərbaycan Qurumlarının Əməkdaşlıq Qurulu (Əməkdaşlıq Qurulu)
1- Azadlıq Cəbhəsi (GAMAC)
2- Azərbaycan Mərkəz Partiyası (AMP)
3- Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı (Dirəniş)
4- Azərbaycan Öyənci Hərəkatı (AZOH)
5- Güney Azərbaycan Demokrat Partiyası (GADP)
6- Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası(GAİP)
7- Güney Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası (GALDP)
8- Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı (GAMOH)
9- Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyi(GADTB)

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.