ATATÜRK’ÜN İKAZ MESAJLARI


Okuma Süresi: 6 Dakika

ULU ÖNDER M. KEMAL ATATÜRKÜN İKAZ MESAJLARI

D İ K K A T L E R E…. D İ K K A T LE R E…

        TÜRK MİLLETİNE – TÜRK GENÇLİĞİNE – ORDUYA VERDİĞİ TALİMAT VE
MESAJLAR EKTEDİR.

        H. Vural VURAL
        ( E ) Dz. Kur. Kd. Alb.

        Arkadaşlar, Efendiler ve EY MİLLET, İyi biliniz ki “TÜRKİYE
CUMHURİYETİ”
 Şeyhler – Dervişler, Müritler, Meczuplar Memleketi olamaz.
        En Doğru, en Hakiki Tarikat MEDENİYET Tarikatıdır.

                GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
                        ( 30 Ağustos 1925)


ONUNCU  YIL  NUTKU

Türk Milleti!

Kurtuluş savaşına başladığımızın 15′inci yılındayız. Bugün cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun! Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, Temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yaraşan bu ülkü, onu, bütün beşeriyete hakiki huzurun temini yolunda, kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta, muvaffak kılacaktır.

Büyük Türk Milleti,


On beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde, milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün, aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki, milli ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu, bütün medeni âlem, az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafıyla, atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş doğacaktır.

Türk Milleti!


Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

Ne mutlu Türküm diyene!

GAZİ M. KEMAL ATATÜRK  / Ankara, 29 Ekim 1933

       EY TÜRK MİLLETİ; BİR ÇIRPIDA YAPILAN

        DEVRİMLERE VE İLKELERE VE 

“TÜRK MİLLETİ” İLE KAN DÖKÜLEREK KURTARILAN VE KURULAN 

“TÜRKİYE CUMHURİYETİNE” SAHİP ÇIKIN

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

*******************************************************************

      29 EKİM 1938′ de “ORDUYA VERDİĞİ MESAJI”  Görelim.

        “ZAFERLERİ VE MAZİSİ İNSANLIK TARİHİ İLE BAŞLAYAN, HER ZAMAN ZAFERLE BERABER  MEDENİYET NURLARINI TAŞIYAN – KAHRAMAN TÜRK ORDUSU!….

        MEMLEKETİN EN BUHRANLI VE MÜŞKÜL ANLARDA ZULÜMDEN, FELAKET VE MUSİBETLERDEN VE DÜŞMAN İSTİLASINDAN NASIL KORUMUŞ VE KURTARMIŞ İSEN, CUMHURİYETİN BUGÜNKÜ FEYİZLİ DEVRİNDE DE ASKERLİK TEKNİĞİNİN  BÜTÜN MODERN SİLAH VE VASITALARI 

    İLE MÜCEHHEZ OLDUĞU HALDE VAZİFENİ AYNI BAĞLILIKLA YAPACAĞINA HİÇ ŞÜPHEM YOKTUR.

        BUGÜN, CUMHURİYETİN ONBEŞİNCİ YILINI MÜTEMADİYEN ARTAN BÜYÜK BİR REFAH VE KUDRET İÇİNDE İDRAK EDEN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN HUZURUNDA KAHRAMAN ORDU, SANA KALBİ ŞÜKRANLARIMI

    BEYAN VE İFADE EDERKEN BÜYÜK ULUSUMUZUN İFTİHAR HİSLERİNİ DE TERCÜMAN OLUYORUM.

        TÜRK VATANININ VE TÜRKLÜK CAMİASININ ŞAN VE ŞEREFİNİ, DAHİLİ – HARİCİ, HER TÜRLÜ TEHLİKELERE KARŞI KORUMAKTAN İBARET OLAN VAZİFENİ HER AN İFAYA HAZIR VE 

AMADE OLDUĞUNA BENİM VE BÜYÜK ULUSUMUZUN TAM BİR İNAN VE İTİMADIMIZ VARDIR.

        BÜYÜK ULUSUMUZUN ORDUYA BAHŞETTİĞİ EN SON SİSTEM FABRİKALAR VE SİLAHLAR İLE BİR KAT DAHA KUVVETLENEREK BÜYÜK BİR FERAGAT’ İ – NEFS VE İSTİHKAR’ I – HAYAT İLE HER TÜRLÜ VAZİFEYİ 

İFAYA MÜHEYYA OLDUĞUNUZA EMİNİM. 

        BU KANAATLE  KARA – DENİZ – HAVA ORDULARIMIZIN VE KAHRAMAN TECRÜBELİ KOMUTANLARI İLE 

    SUBAY VE ERATINI SELAMLAR VE TAKDİRLERİMİ BÜTÜN ULUS MUVACEHESİNDE BEYAN EDERİM.

            CUMHURİYET BAYRAMININ ONBEŞİNCİ YILDÖNÜMÜ HAKKINIZDA KUTLU OLSUN.”

           M. KEMAL ATATÜRK

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ ::..

Ey Türk Gençliği ! Birinci vazifen, Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, İktidara sahip olanlar GAFLET ve DALALET ve hatta HIYANET içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri Şahsi Menfaatlerini, Müstevlilerin Siyasi Emelleriyle Tevhit edebilirler. Millet, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.Ey Türk İstikbalinin Evladı!İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır !     Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal ATATÜRK


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

 1. 20 yüzyılı hatırlayalım.yüzyıl başlarında en yaşlı hanedanlar birbiri ardına sönümlendiler.2.dünya savaşından sonra ingiltere’de dünya patronluğunu ABD’ye bırakırken barışçıl davrandı.lakin ABD…

Son Yazılar

 • ÜZLEK MEMET
  Okuma Süresi: 4 Dakika ÜZLEK MEMET             Şu bizim teğmen Mehmet Ali Çelebi vardı ya, yine dönmüş diyorlar.             Söylentiye göre AKP’ye […]
 • ODTÜ’de gelenek değişmedi
  Okuma Süresi: 0 Dakika ODTÜ Mezuniyet töreni Devrim Stadyumunda: Mezuniyet törenleri rektörlük tarafından iptal edilmesine rağmen ODTÜ’lü gençler iptal kararını […]
 • Henri Barkey
  Okuma Süresi: 1 Dakika Henri Jack BarkeyDoğum 1954, İstanbul, TürkiyeVatandaşlık ABD TürkiyeSuçlama Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsAile Karen Barkey (kardeşi) […]
 • Edirne’de Bulgarca tabela yayılıyor…
  Okuma Süresi: 2 Dakika Daha önce özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu bölgelerde Arapça tabelalara alışmıştık. Şimdilerde ise Bulgaristan tabelaları savaşı […]
 • Erdoğan Putin Görüşmesinde Kırım Konusu Neden Gündeme Gelmedi?
  Okuma Süresi: 31 Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek için Soçi’ye gitmeden önce  “Suriye’deki […]

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1

Turkish Forum, içeriklerin arşivlenmesi, yazarların yazılarının sizlere ulaştırılması için bilgisayar altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu hizmetlerimizden memnun iseniz QR kodunu kullanarak bağış yapabilirsiniz.